skip navigation

Vakum şeklinde çekilen mal

"Vantuzlar" vasıtasıyla boşaltılabilen yükleri kapsar. Bu gruba örn. tüm tahıllar girer.

yukarı