Genel Şartlar ve Koşullar

İletişim Merkezi

 +49 211 88 26 88 26

 +49 211 88 26 16 00

 info.de@timocom.com

1. Genel Konular

(1) Bu sözleşme ilişkisinden doğan tüm teslimatlar ve hizmetler için sadece aşağıdaki şartlar geçerlidir. Kullanıcının koşulları ve şartları, TIMOCOM bunlara açıkça itiraz etmediğinde dahi bağlayıcı değildir. TIMOCOM’un teklifi, yalnızca BGB 14. maddesine göre ticari amaçlı kullanım için şirketlere yöneliktir.

(2) TIMOCOM, bu koşulları her faturalandırma döneminin sonunda değiştirmek ya da ekleme yapma hakkını saklı tutar. TIMOCOM, fatura formunda ya da Smart Logistics System pazarında açıkça uyararak kullanıcıları değişiklik hakkında bilgilendirecektir. Kullanıcı, değiştirilen şartlara derhal, ancak ilan edilmesinden itibaren en geç 1 ay içerisinde itiraz etmezse, bu şartlar kabul edilmiş sayılır. Fatura bedelinin koşulsuz olarak ödenmesi durumunda, onay verilmiş sayılır.

(3) Sözleşmeyle ilgili beyanların, eklemelerin ve değişikliklerin geçerli olabilmeleri için yazılı olma şartı vardır. Taraflar, üçüncü bir tüzel kişiliğin Smart Logistics System pazarını kullanma hakkının olmasını kararlaştıracak olursa, diğer taraf bu kullanıcıya TIMOCOM’un beyanlarını kabul etme vekaleti verir.

(4) Bu sözleşmede kişilerden (örneğin kullanıcılardan) söz edildiğinde, bu tanım tüm haller için (k/e/f) geçerlidir.

2. Sözleşmenin Konusu

(1) TIMOCOM, kullanıcısına periyodik ödenecek bir ücret karşılığında bir kullanıcı platformu için bir kullanım hakkı verir (aşağıda: lisans) verir. Lisansın kapsamı, bireysel mutabakata göre belirlenir. (1) TIMOCOM kullanıcıya kendi takdirine göre bu kullanıcı platformuna (aşağıda: Smart Logistics System pazarı) erişimi, kurulacak bir yazılım aracılığıyla, bir kullanıcı adı ve şifreden oluşan bir kombinasyon, web girişi ya da kullanıcının mevcut donanım ve yazılım ortamı için bir arayüz yoluyla sağlayabilir. Smart Logistics System pazarının işletmesi, yalnızca çevrimiçi bağlantı yoluyla erişilebilen, internete bağlı sunucular yardımıyla gerçekleşir. Tüm çevrimiçi hizmetlerin devri, platformu barındıran platformun bilgisayar merkezinin router çıkışında yapılır.

TIMOCOM tarafından kullanılan sunuculara teknik nedenlerden dolayı veya TIMOCOM tarafından etki edilemeyen başka nedenlerle erişilemediği veya erişim sırasında tekniğin seviyesine göre arızaların kaçınılmaz olduğu durumlarda, TIMOCOM’un sözleşme hizmetlerinin verilmesine devam edebilmesi için sunucularda bakım çalışmalarını yapmak zorunda olduğu zamanlar bunun dışındadır. TIMOCOM, planlanabilir bakım çalışmalarını ve yükseltmeleri iş günlerinde, mümkün olduğunca 07.30'dan önce ya da 18:00’dan sonra ve hafta sonlarında tam gün çalışmayla gerçekleştirecektir (CET/CEST). Resmi ya da yasal hükümlerin, sistem bütünlüğünün ya da veri gizliliğinin korunması için gerekli olması durumunda, TIMOCOM hizmeti geçici olarak kısıtlayabilir ya da durdurabilir.

(2) Eğer TIMOCOM kullanıcıya, Smart Logistics System pazarına bir yazılım aracılığıyla erişim olanağı sunuyorsa, bu, kendi takdirine göre örneğin indirme seçeneği ya da aynı zamanda Apple® şirketinin App Store®’u, Google Play™ vs. üzerinden yapılabilir. Yazılımın indirilmesi ve kurulması TIMOCOM'un sunduğu hizmetin bir parçası değildir, kullanıcı tarafından bağımsız olarak ve kendi sorumluluğu altında gerçekleşir. Kullanıcı adı ve şifre ya da bir web girişi kullanarak çevrimiçi kayıt yoluyla erişim hakkı verilmesi durumunda, TIMOCOM’un, bir şifrenin birleşimiyle ilgili belli şartlar öne sürme, kişisel özel erişimi kullanıcı tarafından verilecek, kullanıcıya ait olan bir e-posta adresine bağlama ya da yerel güvenlik özellikleri, örneğin kullanıcı cihazının işletim sisteminin mevcut kimlik doğrulama tekniklerini kullanma hakkı saklı kalır.

(3) Gerekli donanım ve yazılım ve veri uzaktan veri bağlantılarının seçimi, temini ve kullanımı yalnızca kullanıcı tarafından ve kendi sorumluluğu altında gerçekleşir. 

(4) TIMOCOM, ürünlerinin geliştirilmesi ve optimize edilmesi çerçevesinde, bu nedenle başlıca performans özellikleri kısıtlanmadığı sürece, bunlarda değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

(5) TIMOCOM kullanıcıya Smart Logistics System pazarı üzerinden teklifler, alınan bildirimler ya da işlemler hakkında mesajlar iletebilir. TIMOCOM’un bu tür mesajların sayısını, gösterim süresini ve muhafazasını sınırlandırma hakkı saklı kalır.

3. Kullanım Hakkı

(1) Bu sözleşmeyle verilen kullanım hakkı yalnızca bireysel olarak kararlaştırılan kapsamda, örneğin belli sayıda kişisel tek erişimler (hesap), işlemler ya da kullanıcının ticari işletmesinde, ilgili temsilciliğin sözleşmede belirtilen şubesinde kararlaştırılan bir veri hacmi, bağımsız ya da bağımlı olarak Smart Logistics System pazarı için geçerlidir ve başka şubelere ya da kullanım yerlerine devredilemez. Erişim yetkisinin kullanıcı adı ve şifre ya da web girişi aracılığıyla kullanılması durumunda, bir hesap için son cihaz ve/veya tarayıcı açısından (rakip lisans) aynı anda yalnızca bir eş zamanlı kullanım hakkı bulunur.

(2) Kullanım hakkı yalnızca olağan ticari işletmede, ticarete özgü verilerin girilmesi ve sorgulanması için geçerlidir. Verilen tüm bilgiler gerçeğe uygun olmak ve istek üzerine TIMOCOM’a belgelenmelidir. Eskiyen ya da toplanan veriler, yasal muhafaza yükümlülükleri yoksa, silinmelidir. Aşağıdaki amaçlar veya içerikler için kullanım yasaktır:
a) Örneğin Spam, toplu talepler, genel reklam veya genel teklifler gibi istenmeyen mesajlar.
b) Yasalara aykırı amaçlar, yanlış bilgiler, dolandırma veya aldatma.
c) Örneğin üçüncü kişilerin kişilik hakları, fikri mülkiyetleri veya özel yaşamları gibi hakların ihlal edilmesi.
d) Özellikle başka bir kullanıcının profilini oluşturmaya olanak sağlayan veri koleksiyonlarının hazırlanması.
e) Uç birimin veya bu yazılımın fonksiyonlarını etkileyen program kodlarının girilmesi.
f) TIMOCOM veya diğer kullanıcılar gibi üçüncü şahısları boykot çağrıları, zincir mektuplar, taciz, tehdit, hakaret, iftira, ayrımcılık, nefret bildirimleri, işe zarar verme, cinsel içerikli yayınlar, zulüm, kaba güç veya çıplaklık nedeniyle engelleyen, rahatsız eden veya zarar veren içerikler.
g) Yürürlükteki yasalara veya adalete aykırı olan veya kullanıcının gönderme yetkisi olmayan içerikler.

(3) Smart Logistics System pazarı tarafından sağlanan veriler yalnızca mevcut dışa aktarma ya da baskı fonksiyonuyla çıkartılabilir. Bir arayüz, yabancı yazılım, botlar, skriptler ya da örneğin Chrome™, Firefox® ya da Microsoft Edge® gibi piyasada bulunan tarayıcıların standartlarından farklı olan diğer yardımcı araçlar aracılığıyla Smart Logistics System pazarının kullanımının otomasyonu için TIMOCOM'dan yazılı onay alınmalıdır.

TIMOCOM’un sabit bir fiyat karşılığında sınırsız kullanım hakkı veren tüm teklifleri adil kullanım ilkesine tabidir. TIMOCOM bu ilke aracılığıyla tüm kullanıcılar için adil ve kaliteli bir kullanım deneyimi sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle TIMOCOM, bir kullanıcının kişisel kullanım davranışıyla TIMOCOM’un kaynaklarını, kullanılabilir sunucu kapasitesini, bant genişliğini ya da depolama kapasitesini önemsiz sayılamayacak ölçüde olumsuz etkilediğinde, bu kullanıcının kullanım hakkını kısıtlamaya yönelik önlemler alma hakkını saklı tutar. Bu tür kısıtlamalar, örneğin bir lisansla bağlantılı olarak dakika başına sorgulama ya da işlem sayısının kısıtlanması ya da depolama alanının sınırlandırılmasıyla yapılabilir.

(4) TIMOCOM, bu yolla geçerli yasaların ihlali veya ahlaka aykırı davranışlar önlenecekse ya da sona erecekse, bir kullanıcının Smart Logistics System pazarıyla bağlantısını kesme ve verileri silme hakkını saklı tutar. Aynı kural, yazılımın, bir uygulamanın veya Smart Logistics System pazarının varlığının kullanıcı tarafından teknik olarak tehlikeye düşürülmesi durumu için de geçerlidir.

(5) Kullanıcı bir sözleşme yükümlülüğüne, özellikle madde 3 (1), (2) ya da (8), madde 4 (1), madde 5 (2) ya da (4) ya da madde 7 (2) ya da (3)’te anılan yükümlülüklerine uymazsa ya da ihtar edildikten sonra başka bir sözleşme ihlalinin çözümlenmesinde gecikirse, TIMOCOM hizmet verme yükümlülüğünden muaf olur ("engelleme"), ancak bedel alma hakkı devam eder. Bu engelleme, bu bölümde tarif edilen bir sözleşme ihlali nedeniyle 14 günden fazla sürerse, sözleşme bu tarihten sonra geleceğe yönelik olarak feshedilmiş kabul edilir.

(6) 3 (1) veya (2), 5 (2), (4) veya (5) sayılı maddelerle ilgili her kusurlu sözleşme ihlali olayı için kullanıcı on iki aylık ücret tutarında bir sözleşme cezası ödemek zorundadır. Daha küçük bir zararın kanıtlanması, kullanıcının yükümlülüğüdür.

(7) Kullanıcı şirketindeki, ticaret ya da işletme sicilini ilgilendiren, şirketle bağlantılı her türlü değişikliği, değişikliğin tescilinden sonra gecikmeksizin TIMOCOM'a bildirmelidir. Bu, özellikle dönüştürme işlemleri, adres değişikliği ve ticaret veya sanayi siciline kayıtlı ve temsil yetkisine sahip kişilerin şirkete girişi veya şirketten ayrılmasını kapsar.

(8) Kullanıcı, faaliyetleri için gereken ve yasal olarak zorunlu tutulan izinleri, sigortaları, lisansları ya da kayıtları TIMOCOM’a ibrazetmek üzere hazır ve güncel tutmakla yükümlüdür. 

3a. Şirket Profilleri Uygulamasının Kullanım Hakkı

(1) Şirket profilleri uygulaması, kararlaştırıldığı ölçüde kullanıcıya, Smart Logistics System pazarının kullanıcılarının mevcut firma verilerini inceleme olanağı sunar.

(2) Kullanıcı bunun için aynı şekilde kendi firma verilerini üçüncü kişileri bilgilendirmek ve incelenmesi amacıyla Smart Logistics System pazarına koyabilir. Kullanıcı, üçüncü firmaların genişletilmiş firma bilgilerine erişim hakkını, kendi genişletilmiş firma bilgilerini girdikten sonra elde eder.

(3) Veriler, olağan ticari faaliyette piyasada yaygın olan kapsamda kullanılmak için sunulmaktadır. Veritabanının tamamen veya başlıca bölümlerinin kopyalanması, telif hakları hukukuna göre yasaktır.

(4) Bilgiler güncel tutulmalıdır. TIMOCOM, kullanıcının verdiği bilgilerde eksiklikler ya da yanlışlıklar tespit ettiğinde, TIMOCOM bu hatalar konusunda kullanıcıyı bilgilendirebilir. Kullanıcı verdiği bilgileri TIMOCOM tarafından yapılan bilgilendirme eline geçtikten sonra 7 gün içerisinde düzeltmezse ya da tamamlamazsa, TIMOCOM kullanıcı tarafından, verdiği bilgileri kullanıcı adına ve onun sorumluluğunda, ticaret ve işletme sicilinin resmi bilgileri uyarınca vekaleten düzeltmeye ya da tamamlamaya vekil tayin edilmiştir, ancak bunu yapmakla yükümlü değildir.

(5) Yukarıdaki (3) ve (4) numaralı paragrafların ihlali durumunda, TIMOCOM kullanıcının verilerinin yanı sıra kullanıcının şirket profilleri uygulamasına erişimini engelleme hakkı saklı kalır.

(6) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtilmeden takvim ayının sonuna 14 gün kala feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3b. Yükler ve Boş Araç Uygulamalarının Kullanım Hakkı

(1) Yükler ve boş araç uygulaması kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, Smart Logistics System pazarı üzerinden uluslararası karayolu nakliyesi için araç kapasitelerini ve yük seçeneklerini girme ve teklif edilen araç kapasiteleri ve yükleri arama olanağı verir.

(2) Giriş eksiksiz, düz yazıyla, ek boşluklar veya başka, yalnızca vurgulama amaçlı işaretler olmaksızın ve doğru bilgiler verilerek, bunun için öngörülen alanlara yapılmalıdır. TIMOCOM, bu kriterlere ya da 2. maddenin 3. fıkrasındaki kurallara uymayan veri girişlerini otomatik olarak silme hakkını saklı tutar.

(3) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtilmeden takvim ayının sonuna 14 gün kala feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3c. Rotalar ve Maliyetler Uygulamasının Kullanım Hakkı

(1) Rotalar ve maliyetler uygulaması kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, harita ve rota hesaplamaları için verilerin çevrimiçi olarak kullanıcıya aktarılmasını olanağı sağlar. Her türden harita görünümü - tüm haritalarda olduğu gibi - sürekli olarak değişime tabidir ve asla gerçeği tam olarak yansıtmaz. Bu nedenle TIMOCOM, haritaların ve diğer verilerin doğruluğu konusunda bir garanti vermek zorunda değildir. TIMOCOM’un hizmet yükümlülüğü, verilerin kullanıcıya sağlanması, hazırlanması ve görselleştirilmesiyle sınırlıdır.

(2) Rotalar ve maliyetler uygulamasında gösterilen veriler ve bilgiler üçüncü taraflardan alınmaktadır. Bu nedenle TIMOCOM, kullanıcı TIMOCOM’un bunda bir taksirinin olduğunu kanıtlayamadığı sürece, hizmeti kendisinin doğru ve zamanında vermemesi sonucu sözleşmeden geri çekilme hakkını saklı tutar.

(3) Rotalar ve maliyetler uygulaması, hedeflerin aranması sırasında, belirtilen yer adlarına veya posta kodlarına göre öncelik verebilir. Bunu yaparken farklı yer adlarının bulunduğu ya da aynı adın birden fazla kez geçtiği arama sonuçları mümkündür. TIMOCOM istenen yerin, program tarafından otomatik olarak seçilmesini sağlamakla yükümlü değildir. Aynı şekilde TIMOCOM, örneğin posta kodları, cadde bilgileri veya başka tamamlayıcı bilgiler gibi her tür benzer türde verinin doğru ve eksiksiz olması konusunda da bir garanti vermez. Haritalar, tekniğin seviyesine göre sürekli olarak değişime tabidir. Verilen bilgilerin yanı sıra haritaların hatasızlığı veya yapısı konusunda bir garanti üstlenilmemektedir.

(4) Harita malzemesi ve aynı türden veriler (uydu görüntüleri, geçiş ücreti bilgileri, trafik kısıtlamaları, POI'ler vs.) lisans sağlayıcılardan temin edilmektedir. Haritalar, aynı türden veriler ve işlevsellikler telif haklarıyla korunmaktadır ve mülkiyetleri münhasıran TIMOCOM ve/veya bunların lisans sağlayıcılarına ve ortaklarına aittir ve uluslararası sözleşmeler ve kullanıldıkları ülkede geçerli olan diğer kanunlarla korunmaktadır. TIMOCOM kullanıcıya, TIMOCOM ürünlerinde kullanılan bu tür haritalar için münhasır olmayan ve devredilemez bir alt lisansı, sadece kullanıcı tarafından dahili olarak kullanılması amacıyla vermektedir. Kullanıcı, haritaları kopyalayamaz, parçalarına ayıramaz, çıkartamaz, değiştiremez veya bunu esas alan ürünler üretemez. Kullanıcı, kaynak kodunu, kaynak dosyaları veya haritaların yapısını tamamen veya kısmen ne türevleştirebilir, ne de bu tür bir türevleştirmeyi, yapısal değişiklik, parçalama, kayna koda dönüştürme ya da başka bir yolla deneyebilir. Kullanıcı ürünleri, haritaların başka kişiler ya da üniteler tarafından işlenmesini kapsayan bir hizmet sağlayıcı firma işletmek ya da başka amaçlarla kullanamaz. Kullanıcıya, tümüyle lisans sağlayıcılara ait olan mülkiyet hakları verilmez. Haritaların üzerindeki ya da yanındaki telif hakları, kaynak bilgileri veya mülkiyet kaydıyla ilgili açıklamalar değiştirilemez, gizlenemez ya da silinemez.

(5) Üçüncü taraf tedarikçilerin, sözleşmenin yapıldığı sırada var olan fiyatları TIMOCOM’a yönelik olarak yükseltirse, TIMOCOM ücrete tabi lisansların fiyatlarını kullanıcıya yönelik olarak uygun oranda yükseltme hakkını saklı tutar. Fiyat artışı, beyanın girişini sonra, takip eden ayın ilk gününe 4 hafta kala geçerli olur. Rotalar ve maliyetler uygulamasının kullanımına yönelik fiyat artışı, bir takvim yılı içerisinde %10’u aşacak olursa, kullanıcı, fiyat artışı bildiriminden sonraki 2 hafta içerisinde uygulanabilecek bir olağanüstü fesih hakkına sahiptir.

(6) TIMOCOM, harita görünümlerini ve veri öğelerini, harita görünümüyle ve haritayla bağlantılı ek işlevlerle ilgili özellikler ve spesifikasyonlar dahil olmak üzere, kendi takdirine göre istediği zaman modifiye etme hakkını saklı tutar. TIMOCOM, bakım çalışmalarını, arıza gidermeyi, yamaları (patch), güncellemeleri (update) ya da yükseltmeleri (upgrade) tedarik etmekle ya da uygulamakla yükümlü değildir.

(7) Ek olarak bu son kullanıcı şartlarının (HERE kullanım şartları) yanı sıra veri koruma beyanı (HERE veri koruma) geçerlidir.

(8) İçeriklerin ve fonksiyonların, bir aracın mevcut sistemine entegre etmek, aynı zamanda araca ait fonksiyonların sensörleri ya da otomasyonu için kullanılması yasaktır. Aynı zamanda araca ait fonksiyonların sensörleri ya da otomasyonu için kullanılması yasaktır.

(9) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeden takvim ayının sonuna 14 gün kala feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3d. Araç Takip Uygulamasının Kullanım Hakkı

(1) Araç takibi işlevi, eğer kararlaştırıldıysa, kullanıcıya telematik fonkisyonuna erişim sağlar. Kullanıcı bununla, kendi araçlarının mevcut radyo ve uydu destekli verilerini, örneğin küresel konum belirleme sistemlerinin (GPS) konum verilerini, mevcut konum bulma cihazlarının ya da diğer araç sistemlerinin sensör verilerini Smart Logistics System pazarına aktarabilir (aşağıda: yükleme) ve bunları bu yolla kendine sınırsız olarak ve Smart Lojistik Systems pazarının diğer kullanıcılarına (aşağıda: Viewer) sınırlı açıklık yoluyla gösterebilir. Araç takibi işlevi aynı şekilde izleyiciye, bu görüntüleme için gerekli izin verildikten sonra, başka kullanıcıların araçlarındaki telematik sistemlerinin bu tür verilerini gösterme olanağı verir. Bu verilerin gösterimi için gerekli olan bileşen, yükleme için bir telematik sağlayıcısıyla yapılmış bir sağlayıcı sözleşmesi ve rotalar ve maliyetler uygulamasının ya da TIMOCOM’un araç takibi arayüzü tarafından desteklenen, harita görüntülemeleri için benzer bir görüntüleme aracının lisansıdır.

(2) Kullanıcı, aracının telematik sisteminin verilerinin bir izleyiciye gösterilmesi için onay verdiği takdirde, kararlaştırılan dönemde ve güncel teknolojinin durumu çerçevesinde bu verileri kesintisiz olarak temin etmeyi taahhüt eder. Kullanıcı, verilerin TIMOCOM'a doğru ve zamanında aktarılmasından kendisi sorumludur.

(3) Kullanıcı tarafından sürekli olarak kiralanmamış ya da leasing yapılmamış olan yabancı araçlardaki telematik sistemlerinin verilerinin kullanımı ve işlenmesi, yukarıdaki 1. madde uyarınca Smart Logistics System pazarının 2 kullanıcısı arasında var olan bir izin çerçevesinde gerçekleşmediği sürece yasaktır. Sabit olarak ya da buna yakın bir düzenlilikte kullanıcı adına faaliyet gösteren taşeronların telematik verilerinin yüklenmesi için TIMOCOM’un onayı gerekir. Bu maddenin ihlal edilmesi durumunda TIMOCOM ilgili telematik sisteminin verilerini bloke etme hakkına sahiptir.

(4) Telematik verileri yalnızca ilgili araçların ya da telematik sistemlerinin kullanımının, hizmetin amaçları çerçevesinde koordinasyonu için kullanılabilir. Açık olan telematik sistemlerinin hizmet kapsamında gerçek kişilerin açık isimleriyle (örneğin sürücülerin isimleri) tanımlanması yasaktır.

(5) Kullanıcı bir telematik sistemiyle donatılan bütün kişileri, kullanıma başlamadan önce, verilerin TIMOCOM tarafından işlenmesi için verilmiş olan izin, işlenen verilerin türü, veri işlemenin amacı ve süresi, veri işleme sürecine katkısı olan şirketler ve veri aktarımını sonlandırma imkanı hakkında bilgilendirir.
Kullanıcı için geçerli olan yasalar uyarınca telematik sistemiyle donatılan kişilerden bir izin alınması gerekiyorsa, kullanıcı gerekli olan bütün izinlerin veya geçerli yasanın gerekleri uyarınca kabul edilen izin alternatiflerinin (örneğin işletme mutabakatları) yazılı olarak temin edilmesini sağlar. Kullanıcı bununla ilgili kanıtları, sözleşmenin bitiminden sonra iki yıllık bir süre boyunca muhafaza etmek ve istek üzerine TIMOCOM’a orijinallerini iletmekle yükümlüdür.

(6) Eğer bir kullanıcı verilerin korunmasıyla ilgili yasaların hükümlerini, özellikle de yukarıda anılan 4. ya da 5. maddeyi ihlal edecek olursa, TIMOCOM kullanıcıyla yaptığı sözleşmeyi süresiz olarak feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı TIMOCOM'u, verilerin korunmasıyla ilgili hükümlerin, özellikle yukarıda anılan 4. Ya da 5. Maddelerin, dikkate alınmamasından doğan ya da bununla bağlantılı, kullanıcıdan kaynaklanan her türlü talepten muaf kılar.

(7) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtilmeden takvim ayının sonuna 14 gün kala feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3e. İlanlar Uygulamasının Kullanım Hakkı

(1) İlanlar uygulaması, eğer kararlaştırıldıysa, kullanıcıya, nakliye ve lojistik alanındaki sabit işleri, kendisi tarafından seçilecek olan bir hedef kitleye ihale etme (aşağıda: ihale veren) ya da bir ilanla ilgili teklif verebileceklere aktarma olanağı sunar (aşağıda: teklif veren). İlanlar uygulaması, kullanıcının teklifleri tanımlamasına, kendi sorumluluğu altında sözleşmeler yapmak için toplamasına, işlemesine ve aktarmasına olanak sağlar.

(2) İlan verenin kullanım hakkı, TIMOCOM’un ilk faturasının ödenmesiyle ya da TIMOCOM tarafından ilanlar uygulamasına erişimin açılmasıyla başlar.

(3) Bir ilan, bağlayıcı bir teklif değil, teklif verilmesi için bir çağrıdır ve bir sözleşme yapma yükümlülüğü getirmez. İhale veren, bir fiyat teklifinin yalnızca kendisi tarafından teklif edilen hizmet için geçerli olduğunu kabul eder. Geçerli bir sözleşme ancak yük sağlayıcının ve teklif verenin uyumlu beyanından sonra meydana gelebilir.

(4) Teklif verenin teklifi, ilan süresinin sona ermesinden itibaren 1 ay sonrasına kadar bağlayıcıdır.

(5) TIMOCOM, verilmelerinden itibaren en fazla 2 iş günü, aynı şekilde teklif verenlerin tekliflerini yasalara uygunluk, eksiksizlik veya inandırıcılık açısından kontrol etme hakkını saklı tutar. Bir teklif özellikle, geçerli yasaları, resmi makamların yasaklarını, üçüncü şahısların korunmuş haklarını ya da ahlakı ihlal ettiği durumda hukuka aykırı olarak kabul edilir. Bir teklif, sözleşmenin önemli bölümleri veya örneğin uygulama için gerekli izinler veya lisanslar gibi gerekli bilgiler yoksa eksik olarak kabul edilir. Bir teklif örneğin reklam karakteri baskınsa veya sadece münferit bir nakliye konusunu ele alıyorsa anlaşılamaz olarak değerlendirilir.

(6) TIMOCOM, sonradan tespit edilse bile, ilan verenin ya da teklif verenin 5. paragrafa uymadığını tespit ederse, teklifi ilanlar uygulamasından silme, durdurma ya da hiç yayınlamama hakkına sahiptir, ancak buna rağmen bedel tahsil etme hakkını saklı tutar.

(7) TIMOCOM, yalnızca tanınmış bir finansal enformasyon kuruluşunun en azından ortalama bir kredibilite değerlendirilmesine sahip olan ve hakkında tekliflerin mali açıdan gerçekleştirilmesini somut olarak tehlikeye sokabilecek hiçbir koşulun bulunmadığı bir ilan verenin tekliflerini ilanlar uygulamasında yayınlama hakkını saklı tutar. Ortalama bir kredibilite değerlendirmesi, örneğin Almanya’da Creditreform e.V. firmasının 300’ün üstündeki bir endeksine, Euler Hermes Kreditversicherungs-AG firmasında bir „B“ye  ve Avrupa’da Coface AG firmasında bir „R“ye karşılık gelmektedir. İlanı verenin kredibilitesi teklif verme süresi sırasında bu değerin ya da eşdeğerinin altına düşerse ya da TIMOCOM, ilanı verilmiş olan tekliflerin ödenmesinde tehlike arz edebilecek durumlardan haberdar olacak olursa, TIMOCOM, kötü değerlendirmeden haberi olduğu andan itibaren teklifi sonlandırabilir ya da sınırlandırılmış kredibilite ortadan kalkana kadar yayımlamayı durdurabilir.

(8) TIMOCOM, bir ilana verilen tekliflerin aktarılmasını ya da bir ilanın değerlendirilmesini parça parça, bu ilan için TIMOCOM’un mevcut alacaklarının ödenmesi karşılığında değerlendirme hakkına sahiptir.

(9) TIMOCOM, potansiyel teklif verenler tarafından verilmiş olan somut bir ilanla ilgili mesleki sorular için özel bir bölüm sunmaktadır. TIMOCOM’un, ilan süresini, yanıt verilmesinin 1 iş gününden fazla uzadığı süre kadar uzatma hakkı saklıdır. Aynı zamanda TIMOCOM’un burada, bu şartların 3. maddesinin 2. fıkrasındaki koşullara aykırı olan girişleri silme hakkı da saklıdır.

(10) Bir kullanıcının, TIMOCOM’un ilanlar uygulaması üzerinden yayınladığı veya aktardığı bir ilan kapsamında verdiği tüm bilgilerden ve tekliflerden yalnızca bu kullanıcı sorumludur. TIMOCOM verilen bu bilgiler ya da bu yolla meydana gelen sözleşme ya da gizlilik mutabakatının yerine getirilmesi konusunda bir garanti vermez ve kendisi sözleşmeye taraf olmaz. TIMOCOM, teklifi verenlerin verdiği bilgiler ve performansı konusunda garanti vermez, özellikle de bunlar ilan verinin isteğiyle davet edildiyse.

(11) Teklif verenlerin ödeme gücünü somut olarak tehdit eden ya da ihale edilen hizmeti kendisinin yerine getirmesi yasal olarak veya resmi makamlarca yasaklandığına dair gerçeklerden haberdar olursa, TIMOCOM’un, teklif verenlerin tekliflerini silme veya aktarım sırasında dikkate almama hakkı saklıdır. TIMOCOM, kendi adına ya da hesabına hareket etmeyen teklif verenlerin tekliflerini de silebilir ya da aktarım sırasında dikkate almayabilir.

(12) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtilmeden takvim ayının sonuna 14 gün kala feshedilebilir. Sözleşme ilişkisi alternatif olarak münferit mali beyanla gerekçelendirilebilir ve bu durumda ayrı bir fesih işlemine gerek olmadan ihalenin tamamlanmasıyla sona erer. İhale veren tarafından bir ihaleye davet edilen teklif verenin kullanım hakkı, ayrıca bir feshe gerek kalmadan, ihale süresinin sonunda, aksi halde mevcut lisans sözleşmesinden doğan kullanım hakkının sona ermesiyle sona erer.

3f. Depo Uygulamasının Kullanım Hakkı

(1) Depo uygulaması, kararlaştırılmış olması durumunda, depo kapasitelerini teklif edilmesine ve teklif edilen olan depo kapasitelerini inceleme imkanı sağlar. Teklifler, hem Smart Logistics System pazarı, hem TIMOCOM’un herkese açık olan erişilebilen ana sayfasından olduğu gibi TIMOCOM’un diğer platformları aracılığıyla da yayınlanabilir.

(2) Süresi geçen veriler derhal silinmelidir. Giriş eksiksiz, düz yazıyla, ek boşluklar veya başka, yalnızca vurgulamaya uygun karakterler kullanılmadan ve bunun için öngörülen alanlara doğru bilgiler verilerek yapılmalıdır. TIMOCOM, bu kriterlere ya da 2. maddenin 3. fıkrasındaki kurallara uymayan veri girişlerini otomatik olarak silme hakkını saklı tutar.

(3) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtilmeden takvim ayının sonuna 14 gün kala feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3g. Messengerin Kullanım Hakkı

(1) Messenger, kararlaştırılmış olması durumunda, bu fonksiyona kaydolan başka bir kullanıcıya Smart Logistics System pazarı içerisinde mesajlar göndermesine imkan sağlar.

(2) Messenger, genel kamusal iletişim araçlarının yerine geçmez ve özellikle yetkili kurumlara veya makamlara acil çağrılar veya benzer alarmlar göndermeye uygun değildir.

(3) Kullanım için bir şirket profilinin oluşturulması ve düzenlenmesi gerekir. Bir kullanıcı Messenger’i kurarak, Smart Logistics System pazarı içerisinde mesaj almaya hazır olarak gösterilebilir. Gönderilen mesajların içeriğinden tek başına ilgili, kayıtlı kullanıcı sorumludur. Kullanıcıların gönderdiği mesajlar TIMOCOM'un görüşlerini yansıtmaz ve TIMOCOM, bunları onaylamaz veya benimsemez.

(4) TIMOCOM, bir mesajın hedefine ulaşacağını garanti etmez. Aynı şekilde, bir mesajın göndericisi veya alıcısı olarak belirtilen kişinin gerçekten de gönderici veya alıcı kişiyle aynı olduğu da garanti edilmez.

(5) TIMOCOM, telekomünikasyon bir kullanıcının gizliliğini dikkate alarak mesajlarını kontrol etme ve bu şartların 3 (2) fıkrasının ihlali durumunda, bu tür mesajları bloke etme veya kullanıcının verilerini ve kullanıcının Messenger’e erişimini bloke etme hakkını saklı tutar, ancak bununla yükümlü değildir.

(6) Kullanıcı, Messenger’i kullanarak, Messenger üzerinden gönderilen bir mesajın, telekomünikasyon gizliliği dikkate alınarak, seçilen kullanıcıya aktarılmak üzere TIMOCOM tarafından bir sunucu üzerinde en az 3 ay süreyle kaydedilebileceğini ve bu kişiye mesajın gösterilmesini kabul ettiğini beyan eder. TIMOCOM, yasal, mahkeme kararıyla ya da resmi makamlar tarafından aksi zorunlu kılınmamış, izin verilmemiş veya başka bir düzenlemeye tabi tutulmamış olması durumunda, iletişime katılan tüm kullanıcıların isteği üzerine, mesaj silinene veya mesajın oluşturulmasını ve gönderilmesini takip eden en az 3 aylık süre dolana kadar mesajı kullanıcı için sunucuda tutar. Asgari depolama süresinin dolmasından sonra, kullanıcı, mesajın ek bildirim olmadan silineceğini hesaba katmalıdır.

(7) Mesajlarla ilgili olası muhafaza yükümlülüklerine uyulması tek başına kullanıcıya aittir. Bu amaçla kullanıcıya ayrı bir muhafaza imkanı sağlamak için bir yazdırma fonksiyonu bulunur.

(8) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeden takvim ayının sonuna 14 gün kala feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3h. Arayüzlerin Kullanım Hakkı

(1) TIMOCOM arayüzler aracılığıyla kullanıcıya, kullanıcıda mevcut üçüncü taraf sistemlerini ve Smart Logistics System pazarını birbirine bağlama olanağı sağlayabilir.

(1.1) Yük borsası arayüzü kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, kullanıcıda mevcut bir nakliyat yönetim sistemi yazılımıyla Smart Logistics System pazarı arasında veri alışverişi yapma olanağı sağlar.

(1.2) araç takibi arayüzü kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, kullanıcının mevcut bir yazılım ve Smart Logistics System pazarı arasında veri alışverişi yapma olanağı sağlar. Araç takibi uygulamasının veri koruma hukukuyla ilgili şartları, telematik verileri yönünden duruma uygun olarak uygulanır.

(1.3) Nakliyat siparişleri arayüzü kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, kullanıcı tarafından kullanılan bir üçüncü taraf sistemi ve Smart Logistics System pazarı arasında veri alışverişi olanağı sağlar.

(1.4) Gönderi takibi arayüzü kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, kullanıcıda mevcut bir nakliyat yönetim sistemi yazılımıyla Smart Logistics System pazarı arasında veri alışverişi yapma olanağı sağlar.

(2) Grafik bir kullanıcı arayüzü yoktur. Smart Logistics System pazarının içeriklerinin görüntülenmesi için başka lisansların konusunda anlaşma yapılması gerekebilir. Kullanıcı, arayüzün kullanım olanaklarından yararlanan tüm kişilerin TIMOCOM’un Smant Logistics System pazarı içerisinde kişisel, ayrı erişimle lisanslanmasını sağlamalıdır. Kişilerin kararlaştırılan, kişisel bir özel erişim olmadan arayüzü ve Smart Logistics System pazarını kullanma ve somut bir işlem için muhatap görevlendirilme yetkisi yoktur.

(3) Kullanıcının mevcut üçüncü taraf sisteminin arayüze ve dolayısıyla Smart Logistics System pazarıyla bağlantısı, kullanıcının kendi sorumluluğunda gerçekleşir. TIMOCOM, arayüzün teknik bir ürün tanımı hazırlayarak bu konuda kullanıcıyı destekleyebilir. Teknik ürün tanımı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası değildir. Teknik ürün tanımının arayüzler hakkında teknik temel bilgi olmadan kullanılabilir olacağı konusunda garanti verilmez.

(4) TIMOCOM, arayüzlerini sürekli olarak geliştirmeyi hedeflemektedir, bu durum arayüzlerin yukarıdan aşağı uyumluluğunu etkileyebilir. Sistem geliştirildiğinde TIMOCOM yaygın teknolojinin seviyesini dikkate alacaktır. TIMOCOM yayında kullanıcıya yeni arayüz sürümü hakkında gerekli bilgileri verecektir. TIMOCOM talep üzerine arayüzün güncel teknik tarifini gönderir.
Kullanıcı, TIMOCOM’un yazılı bildirimi üzerine, bu bildirimin gönderilmesinden itibaren en geç 6 ay sonra arayüzün en yeni sürümüne geçiş yapacaktır.

(5) Kullanıcının mevcut üçüncü taraf sisteminin arayüzlere ve dolayısıyla TIMOCOM’un sistemine bağlantısı, kullanıcının kendi sorumluluğunda gerçekleşir. Kendi üçüncü taraf sisteminin, değiştirilen arayüzlere bağlanmasıyla ilgili teknik önkoşulların oluşturulmasını sağlar. Her iki taraf da arayüzü mümkün olduğu kadar sağlam ve az bakım gerektirecek şekilde uygulamayı taahhüt eder. Arayüzde yapılan uyarlamalar ve değişiklikler, kullanıcının uyarlama külfetini mümkün olduğu kadar azaltmak için TIMOCOM tarafından uyumlu olarak şekillendirilir.

(6) TIMOCOM, şimdiye kadar kullanılan arayüzün devre dışı bırakılacağını kullanıcıya 6 ay önceden yazılı olarak haberdar erecektir.
Kullanıcının gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmezse, işlevin daha fazla kullanılamaması mümkündür. Bu durumda TIMOCOM hizmet verme yükümlülüğünden muaf olur, ancak bunun için kararlaştırılan karşılıkları talep etme hakkını saklı tutar. Yasal hükümler daha erken bir tarihte uygulama gerektirdiğinde, kullanıcının ya da TIMOCOM’un sistemini korumak için güvenlik uyarlamaları gerekliyse ya da garanti edilen hizmet kapsamını (yeniden) oluşturmak için hata düzeltmelerinin yapılması gerekiyorsa, yukarıda anılan tepki sürelerinden sapmalar olabilir.

(7) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtilmeden takvim ayının sonuna 14 gün kala feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3i. "Doküman Yönetim Servisinin" Kullanım Hakkı

(1) Smart Logistics System pazarı kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, “doküman yönetim servisine” (aşağıda: DMS) erişim sağlar, kullanıcı bununla kendi dokümanlarını Smart Logistics System pazarı yoluyla aktarabilir (aşağıda: yükleme) ve bunları görüntülemek üzere başka kullanıcılara sunabilir. TIMOCOM, dokümanların formatı, hacmi ve miktarı yönünden hizmetleri sınırlandırma hakkını saklı tutar. Yükleme sırasında, ilgili faaliyet için gerekli olan ve yasal olarak zorunlu tutulan belgelerin dikkate alınması tavsiye edilir. 

(2) Kullanıcının aktardığı dokümanlar şifrelenmiş olarak AB içinde depolanır. Veriler, bu konuda yetkilendirilen kullanıcı tarafından indirilerek alınır, ancak dokümanlarla ilgili haklar, aktaran kullanıcıda kalır.

(3) DMS, elektronik bir veri arşivi yerine geçmez, özellikle de TIMOCOM dokümanları güncelleme bakımından güvenli, süresi sınırsız bir şekilde muhafaza etmez. Bildirimlerle ilgili olası muhafaza yükümlülüklerine uyulmasının sorumluluğu tek başına kullanıcıya aittir. Kullanıcı, kullanım hakkının sona ermesiyle, aktardığı dokümanların herhangi bir bildirim yapılmadan silinebileceğini hesaba katmalıdır.

(4) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtilmeden takvim ayının sonuna 14 gün kala feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3j. Nakliye Siparişleri Uygulamasının Kullanım Hakkı

(1) Nakliye siparişleri uygulaması kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, başka bir sözleşme tarafıyla bir nakliye sözleşmesinin yapılmasıyla ilgili dokümantasyon ve destek için beyanları ve dokümanları yükleme, düzenleme, gönderme ve görüntüleme olanağı sağlar. Smart Logistics System pazarının kullanıcısı bu amaçla şablonlar hazırlayabilir, formlar düzenleyebilir, beyanları yorumlayabilir ve kaydedebilir. TIMOCOM kullanıcıya bu zamana kadar yapılan işlemleri toplu bakışlar halinde sunabilir.

(2) Diğer sözleşme tarafları, Smart Logistics System pazarının kullanıcılarının yanı sıra yük sağlayıcının kendisi tarafından oluşturulması gereken üçüncü taraf bağlantıları olabilir. Bu tür bir üçüncü taraf bağlantısı, belgelerin ya da açıklamaların gönderilmesi nedeniyle Smart Logistics System pazarı için kendine ait bir kullanım hakkı elde etmez.

(3) Formlarda teknik nedenlerle belli bilgiler önceden girilmiş olabilir. Önceden yapılan ayar, TIMOCOM’un tavsiyesi değildir. Kullanıcı bu bilgileri sorumluluğu kendisine ait olmak üzere ihtiyacına uyarlar. Bir kullanıcının Smart Logistics System pazarındaki özel dil ayarlarından dolayı, bir formdaki başlıklar ve tarifler etkilenebilir ve bu nedenle bir beyanın göndericisi ve alıcısı arasında sapmalar olabilir. Formlardaki başlıklar ve açıklamaların yanı sıra bunların tercümeleri, sadece ilgili kullanıcının konforuna yöneliktir ve TIMOCOM'un bağlayıcı olmayan formülasyon önerileridir. Kullanıcılar, formun başlıklarındaki ve tariflerindeki bu tür kavramların yorumlanması için kendi anlaşmalarını yapar. "Bağlayıcı" olarak tanımlanan doküman için ön ayar, formu hazırlayanın dil ayarıdır.

(4) Kullanıcı, bir nakliyenin başlıca bileşenleriyle ilgili uyumlu beyanlar verildiğinde, nakliye siparişleri uygulaması içerisinde taraflar arasında, onaylanan hakları ve yükümlülükleri içeren, geçerli bir sözleşme meydana geldiğinin bilincindedir.

(5) TIMOCOM, muhafaza yükümlülüklerine uyma konusunda kullanıcıyı destekleyebilir. TIMOCOM bunun için işlemlerde oluşan verileri, 10 faaliyet yılına varan süreyle toplayabilir, depolayabilir ve işleyebilir. Olası muhafaza yükümlülüklerine uymakla ilgili sorumluluk tek başına kullanıcıya aittir. TIMOCOM, kullanıcıya ayrı bir muhafaza olanağı sağlamak için bir dışa aktarma fonksiyonu sunar. TIMOCOM, işlemlerin kaydedilmesi için kullanılan depolama alanını, bu şartların 3.3 maddesinde belirtilen adil kullanım ilkesine uygun olarak sınırlama hakkını saklı tutar, bunun ötesinde gerek duyulan depolama alanı için ayrı bir anlaşma yapılması gerekir. Bir kullanıcı, kullanım sözleşmesi sona erdikten sonra depolanan bu verilere erişim veya teslim edilmesini talep ederse, TIMOCOM, bu erişimi ancak bunun için uygun bir ek külfet tazminatının yanı sıra bu lisans sözleşmesinden doğan olası açık alacakların karşılanmasından sonra verme veya teslim etme yetkisine sahiptir.

(6) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtilmeden takvim ayının sonuna 14 gün kala feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3k. Dijital Nakliye Başlatma Kullanım Hakkı

(1) Dijital nakliye başlatma, kararlaştırıldığı ölçüde kullanıcıya, Smart Logistics System pazarı içerisinde bir yük teklifini veren kişiye bir fiyat önerisi ve yorum gönderilmesi olanağı sağlar.

(2) Fiyat önerisi, teklifte bulunan bilgilere dayanır ve somut bir nakliyat sözleşmesinin yapılması için bir pazarlık temeli oluşturur. Öneri seçilecek bir bağlayıcılık süresiyle bağlantılıdır, bu süre dolduktan sonra, eğer henüz bir anlaşma yoksa, görüşmelerin sürdürülüp sürdürülmeyeceği taraflara bağlıdır. Bu süre içerisinde kullanıcının fiyat önerisi bağlayıcıdır. Bir yük teklifinin sağlayıcısı için fiyat teklifinin alınması bağlayıcı değildir.

(3) Formlarda teknik nedenlerle belli bilgiler önceden girilmiş olabilir. Önceden yapılan ayar, TIMOCOM’un tavsiyesi değildir. Kullanıcı bu bilgileri sorumluluğu kendisine ait olmak üzere ihtiyacına uyarlar. Bir kullanıcının Smart Logistics System pazarındaki özel dil ayarlarından dolayı, bir formdaki başlıklar ve tarifler etkilenebilir ve bu nedenle bir beyanın göndericisi ve alıcısı arasında sapmalar olabilir. Formlardaki başlıklar ve açıklamaların yanı sıra bunların tercümeleri, sadece ilgili kullanıcının konforuna yöneliktir ve TIMOCOM'un bağlayıcı olmayan formülasyon önerileridir. Kullanıcılar, formun başlıklarındaki ve tariflerindeki bu tür kavramların yorumlanması için kendi anlaşmalarını yapar. "Bağlayıcı" olarak tanımlanan doküman için ön ayar, formu hazırlayanın dil ayarıdır.

(4) Sipariş veren onay verirse, bu şekilde 3j) maddesi (nakliyat siparişleri) uyarınca bağlayıcı bir sözleşme meydana gelir.

(5) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeden takvim ayının sonuna 14 gün kala feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3l. Gönderi Takibi Kullanım Hakkı

(1) Gönderi takibi uygulaması, kararlaştırılmış olması durumunda kullanıcıya, bir nakliyat siparişi çerçevesinde, Smart Logistics System pazarı içerisindeki başka hak sahipleriyle bir gönderiyle ilgili ayrıntılı bilgi alışverişi yapma olanağı sağlar. Bunun için durum bilgileri, dokümanlar ve GPS ve varsa başka veriler kaydedilebilir, güncellenebilir ve paylaşılabilir. Kullanıcı katılımcı üçüncü taraflara incelenmek üzere bir gönderiyle ilgili bilgiler gönderebilir.

(2) Uygulamanın kullanımı ve Smart Logistics System pazarı içeriklerinin görüntülenmesi için başka lisansların kararlaştırılması gerekebilir.

(3) TIMOCOM, kendi takdirinde göre Smart Logistics System pazarı içinde ya da dışında kullanıcıya bir gönderiyle ilgili bilgileri gösterebilir. TIMOCOM, taşeronları ya da üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından kullanıcıların verdiği bilgiler temelinde otomatik olarak sağlanan, gönderiyle ilgili bilgiler bağlayıcı değildir. 

(4) Gönderi takibi, elektronik bir veri arşivi yerine geçmez, özellikle de TIMOCOM bilgileri güncelleme bakımından güvenli, süresi sınırsız bir şekilde muhafaza etmez. Kullanıcı olası muhafaza yükümlülüklerine uymaktan tek başına sorumludur. Kullanıcı, kullanım hakkının sona ermesiyle, aktardığı bilgilerin herhangi bir ek bildirim yapılmadan silineceğini hesaba katmalıdır.

(5) Kullanıcı tüm ilgili kişileri, kullanıma başlamadan önce, verilerin TIMOCOM tarafından işlenmesi için verilmiş olan izin, işlenen verilerin türü, veri işlemenin amacı ve süresi, veri işleme sürecine katkısı olan şirketler ve veri aktarımını sonlandırma imkanı hakkında bilgilendirir.
Kullanıcı için geçerli olan yasalar uyarınca ilgili kişilerden bir izin alınması gerekiyorsa, kullanıcı gerekli olan bütün izinlerin veya geçerli yasanın gerekleri uyarınca kabul edilen izin alternatiflerinin (örneğin işletme mutabakatları) yazılı olarak temin edilmesini sağlar. Kullanıcı bununla ilgili kanıtları, sözleşmenin bitiminden sonra iki yıllık bir süre boyunca muhafaza etmek ve istek üzerine TIMOCOM’a orijinallerini iletmekle yükümlüdür.

(6) Eğer bir kullanıcı veri koruma hukuku hükümlerini, özellikle de yukarıda anılan 5. paragrafı ihlal edecek olursa, TIMOCOM kullanıcıyla yaptığı sözleşmeyi süresiz feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı TIMOCOM'u, verilerin korunmasıyla ilgili hükümlerin, özellikle yukarıda anılan 5. maddenin, dikkate alınmamasından doğan ya da bununla bağlantılı, kullanıcıdan kaynaklanan her türlü talepten muaf kılar.

(7) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtilmeden takvim ayının sonuna 14 gün kala feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3m. Tur Planlaması Kullanım Hakkı

<li>Tur planlama uygulaması, kararlaştırılmışsa, kullanıcıya turlarını ve nakliye siparişlerini bir takvim görüntüsünde görselleştirme olanağı sağlar. Uygulama, gönderileri araçlarına ve sürücülerine bağlayarak kullanıcıyı planlamasının kolaylaştırılması konusunda destekleyebilir. 

(2) Tur planlaması, örneğin dinlenme sürelerine ya da gerçekten uygulanabilirlik gibi olası çerçeve koşullara uyulmasıyla ilgili bir kontrol içermez.

(3) Tur planlaması, bir kullanıcının alanında veri alışverişi için bir sürücü hesabı oluşturabildiği ve ihtiyaç halinde nakliyelerle ya da belli turlarla ilgili belli bilgileri paylaşabildiği Turlarım fonksiyonunu içerebilir. Bu sürücü hesabına örneğin isim ve iletişim bilgileri gibi sürücü verileri kaydedilebilir. Sürücü kaydolduktan sonra kendisine iletilen bilgileri görüntülemek için alabilir ve örneğin gönderi durumu, dokümanlar, GPS verileri ya da resimler gibi bilgileri bir gönderiye ekleyebilir.

(4) Uygulamanın kullanımı ve Smart Logistics System pazarı içeriklerinin görüntülenmesi için başka lisansların kararlaştırılması gerekebilir. Bilgi alışverişi için internete uygun cihazlar ve muhtemelen üçüncü taraf sağlayıcıların yazılımları, örneğin bir mesajlarma servisi, e-posta programı ya da tarayıcı gerekir.

(5) Gönderi takibi, elektronik bir veri arşivi yerine geçmez, özellikle de TIMOCOM bilgileri güncelleme bakımından güvenli, süresi sınırsız bir şekilde muhafaza etmez. Bildirimlerle ilgili olası muhafaza yükümlülüklerine uyulmasının sorumluluğu tek başına kullanıcıya aittir. Kullanıcı, kullanım hakkının sona ermesiyle, aktardığı dokümanların herhangi bir bildirim yapılmadan silinebileceğini hesaba katmalıdır.

(6) Kullanıcı tüm ilgili kişileri, kullanıma başlamadan önce, verilerin TIMOCOM tarafından işlenmesi için verilmiş olan izin, işlenen verilerin türü, veri işlemenin amacı ve süresi, veri işleme sürecine katkısı olan şirketler ve veri aktarımını sonlandırma imkanı hakkında bilgilendirir.
Kullanıcı için geçerli olan yasalar uyarınca ilgili kişilerden bir izin alınması gerekiyorsa, kullanıcı gerekli olan bütün izinlerin veya geçerli yasanın gerekleri uyarınca kabul edilen izin alternatiflerinin (örneğin işletme mutabakatları) yazılı olarak temin edilmesini sağlar. Kullanıcı bununla ilgili kanıtları, sözleşmenin bitiminden sonra iki yıllık bir süre boyunca muhafaza etmek ve istek üzerine TIMOCOM’a orijinallerini iletmekle yükümlüdür.

(7) Eğer bir kullanıcı veri koruma hukuku hükümlerini, özellikle de yukarıda anılan 6. paragrafı ihlal edecek olursa, TIMOCOM kullanıcıyla yaptığı sözleşmeyi süresiz feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı TIMOCOM'u, verilerin korunmasıyla ilgili hükümlerin, özellikle yukarıda anılan 6. maddenin, dikkate alınmamasından doğan ya da bununla bağlantılı, kullanıcıdan kaynaklanan her türlü talepten muaf kılar.

(8) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeden takvim ayının sonuna 14 gün kala feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3n. Araçlarım Uygulamasının Kullanım Hakkı

(1) Araçlarım uygulaması, kararlaştırılmışsa, kullanıcıya kendi araçlarını ve örneğin araç tipi, yapı türleri ya da donanım gibi özelliklerini Smart Logistics System pazarına kaydetme olanağı sağlar. Bilgiler başka uygulamalarla bağdaştırılabilir ve burada kullanılabilir. Uygulamanın kullanımı ve içeriklerin Smart Logistics System pazarında görüntülenmesi için başka lisans anlaşmaları gerekebilir.

(2) Gönderi takibi, elektronik bir veri arşivi yerine geçmez, özellikle de TIMOCOM bilgileri güncelleme bakımından güvenli, süresi sınırsız bir şekilde muhafaza etmez. Kullanıcı olası muhafaza yükümlülüklerine uymaktan tek başına sorumludur. Kullanıcı, kullanım hakkının sona ermesiyle, aktardığı dokümanların herhangi bir bildirim yapılmadan silinebileceğini hesaba katmalıdır.

(3) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtilmeden takvim ayının sonuna 14 gün kala feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3o. Değerlendirme Fonksiyonu Kullanım Hakkı

(1) Değerlendirme sistemi, kullanıcıya Smart Logistics System pazarı içerisinde bir işlem tamamlandıktan sonra diğer kullanıcının sözleşmeyle ilgili performansını değerlendirmesini yapma olanağı sağlıyor. 

(2) İşlem tamamlandığında ve iptal edilmediğinde, değerlendirme bir işlemin iki kullanıcısı tarafından da diğer kullanıcı için yapılabilir. Nakliye siparişinde kararlaştırılan teslim tarihinden itibaren ve nakliye siparişinde belirtilen bir ödeme tarihi geçtikten genelde 44 gün sonrasına kadar ancak en geç teslim tarihinden sonraki 104. gün bitene kadar bir değerlendirme yapılabilir. TIMOCOM, kullanıcılar arasındaki bir işlemin dokümantasyonu TIMOCOM’a başka yoldan yapılırsa, 44 günlük değerlendirme süresini her iki taraf için daha sonra da açma hakkını saklı tutar. Bu süre dolduktan sonra söz konusu değerlendirme kullanıcının değerlendirme profiline kaydedilir.

(3) Değerlendirmenin içerimleri yalnızca söz konusu değerlendirmeyi yapan kullanıcıların görüşüdür ve hiçbir şekilde TIMOCOM’un görüşünü yansıtmaz, TIMOCOM bu görüşleri benimsemez. Özellikle BU GŞK’nin 3. maddesi 2. fıkrasındaki karşılıklı yasal ve adil davranışla ilgili kurallar geçerlidir.

(4) TIMOCOM değerlendirme için kendi takdirine göre, örneğin değerlendirilecek hizmet bölümünün kalitesi için yıldız vermek gibi uygun bir biçim sunabilir, bununla birlikte 1 yıldızlık bir değerlendirme yetersiz hizmeti ve 5 yıldız çok iyi bir hizmeti ifade eder. TIMOCOM kendi takdirine göre değerlendirmeler için örneğin anlaşmalara uyulması, iletişim, ulaşılabilirlik gibi uygun hizmet bileşeni kategorileri ya da bir işlemin yüklenicileri ya da sipariş verenleri için dakiklik, mallara yapılan muamele, dokümanların sunulması ya da ödeme ahlakı gibi spesifik özellikler belirleyebilir.

(5) Birden fazla işlem gerçekleştirildiğinde ve değerlendirildiğinde, TIMOCOM bir kullanıcı için yapılan değerlendirmelerin bir ortalamasını Smart Logistics System pazarında firmasına gösterebilir. Gösterge örneğin değerlendirilen hizmet kategorilerinin bir ortalaması, çeşitli değerlendirenlerin sayısı ya da sipariş veren ya da yüklenici değerlendirmelerine göre farklar gibi birçok parçadan oluşabilir. Bir işlemin en az bir hizmet bileşeni değerlendirilirse, bir kullanıcının profilinde gösterim yapılabilir.

(6) Her kullanıcı bir kereye mahsus olmak üzere, bir değerlendirmenin diğer kullanıcı tarafından gözden geçirilmesine isteyebilir. Böyle bir gözden geçirme isteğinin alıcısı 7 gün içerisinde yaptığı değerlendirmeyi gözden geçirebilir. Ardından artık değişiklik yapmak mümkün değildir. Gözden geçirme başvurusu için bir gerekçe gösterilmesi gerekir. Başvuru çerçevesinde değerlendirmenin kötüleşmesine izin verilmez.

(7) aşağıdaki istisnalardan biri söz konusu olmadığı sürece değerlendirmeler TIMOCOM tarafından prensip olarak değiştirilmez ya da silinmez:

- Bir kullanıcı bir değerlendirmenin gözden geçirilmesi talebine cevap vermediyse ve kullanıcıya karşı değerlendirmenin değiştirilmesi için tenfiz edilebilir bir mahkeme kararı varsa.
- Etkilenen her iki kullanıcı da mutabık olarak, söz konusu değerlendirmenin ortak bir işlemden silinmesi gerektiğini beyan ederse.
- Kullanıcıda örneğin şirket yönetiminde şirket sahiplerinde değişiklik gibi önemli bir değişiklik olduysa ya da
- resmi bir yeniden yapılandırma, iflas likidasyon davası ya da bu davalara denk bir prosedür başladıysa. Kullanıcı uygun bir belgeyle, örneğin bir dosya numarasının mahkeme evrakıyla belgelenmesiyle, taraflar arasında bir mahkemede dava açıldığını gösterirse, bir değerlendirme geçici olarak bir kullanıcının profilinden kaldırılabilir.

(8) Bir kullanıcı tekraren bu bölümün düzenlemelerini ihlal ederse, TIMOCOM başka kullanıcıların değerlendirmesini düzeltme hakkını kalıcı olarak kısıtlayabilir.

4. Kullanım Bedeli

(1) Kullanım bedeli, her kullanım süresinin başında peşin olarak tahakkuk eder ve söz konusu sürenin en geç üçüncü iş gününe kadar TIMOCOM’un hesabına geçmiş olmalıdır. TIMOCOM tarafından verilen ek hizmetlere ilgili faturalar derhal ödenecektir. Tüm havale masrafları, SEPA ödemeleriyle ilgili yasal düzenlemeler hariç, kullanıcı tarafından karşılanır. Açıkça aksi kararlaştırılmamışsa, TIMOCOM faturaları elektronik olarak hazırlama ve iletme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu amaçla uygun bir e-posta alıcı adresi sunmazsa ya da faturanın kağıt üstünde belgelenmesini isterse, bunun için oluşacak ek külfet fatura edilir.

(2) Kullanıcının, tartışmasız ya da kesinleşmiş olan karşı talepler hariç, karşı talepler nedeniyle ödemelerini mahsup etmek veya yapmamak gibi bir hakkı yoktur.

(3) Eğer TIMOCOM bir kullanıcıya lisans ödemelerinin peşin ödemesi nedeniyle, belli bir faturalandırma dönemi için bir iskonto yaptıysa, sözleşmenin ya da sözleşme bölümünün bu süre dolmadan önce müşterinin olağan feshi yoluyla sona ermesi durumunda, bu iskonto geriye dönük olarak geçersiz hale gelir. Aynı kural, feshin TIMOCOM tarafından önemli sebeple gerçekleştirilmesi durumunda da geçerlidir.

(4) TIMOCOM, ilgili dönem için açık bir fiyat garantisi kararlaştırılmadıysa, anlaşma yapılan lisansın fiyatını yıllık olarak makul ölçüde artırabilir. TIMOCOM fiyat artışını, en az 4 hafta önceden yazılı olarak bildirecektir. Eğer fiyat artışı bir önceki yılın aynı takvim yılı dönemine göre %5’ten fazlaysa, fiyat artışının geçerli olduğu tarihten itibaren, 14 günlük bir süre öncesinde özel fesih hakkına sahiptir. Bir iskontonun iptal olması ya da süresi sınırlı bir özel anlaşmanın sona ermesi, bu maddeye göre bir fiyat artışı değildir. TIMOCOM’un bir veya birden fazla kez fiyat artışı hakkını kullanmaması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmez. Peşin ödeme, ödemenin yapıldığı dönem için bir fiyat garantisi sağlamaz.

5. Tarafsızlık, Koruma Hakları, Gizlilik

(1) Lisans, kullanıcının, diğer kullanıcıların yanı sıra diğer kullanıcılarla karşı imtiyazlı olma hakkı vermeden, Smart Logistics System pazarına erişmesini sağlar. TIMOCOM yükleyiciler, lojistik hizmet sağlayıcıları, nakliyat ve taşımacılık şirketleri arasındaki ilişkide tarafsızdır.

(2) Bu lisans sözleşmesi, alt lisans verme veya Smart Logistics System pazarından elde edilen veri veya kullanım olanaklarını üçüncü şahıslara aktarılması, özellikle de Smart Logistics System pazarında kullanılan yazılımı (aşağıda: yazılım) kendi bilgi veri işlem tekniği koruma hakları için kullanma hakkı vermez. Yazılım ve kaynak kodu, telif hakları yasasıyla korunmaktadır ve mülkiyeti sadece TIMOCOM’a ve lisans verenlerine aittir ve uluslararası sözleşmelerle ve kullanıldıkları ülkede diğer yasalarıyla korunmaktadır.

(3) TIMOCOM ürünlerinde, duruma göre ayrı lisans şartlarına tabi olan açık kaynak yazılımlar kullanabilir. TIMOCOM talep üzerine toplu bir bakış sunar.

(4) Kullanıcının, yazılım tekniğiyle ilgili sürekli danışmanlık, güncelleştirmelerin veya diğer veri taşıyıcıların tedarik edilmesi, özellikle de kaynak kod, yazılıma tersine mühendislik uygulama, dağıtma veya değiştirme hakkı yoktur. Kullanıcının, yazılımı yazılım tekniği açısından geliştirmek, değiştirilmiş sürümler için kullanması veya diğer kullanıcılar dahil, üçüncü şahıslar için kopyalarını oluşturması yasaktır. Bunun ötesine geçen her türlü kullanım, ister kopyalama yoluyla, ister çeşitli iş yerlerinde, isterse çeşitli ticari işletmelerde ve/veya şubelerde paralel veya dönüşümlü kullanım şeklinde olsun, ücretli ek lisanslarla ilgili yazılı anlaşma yapılmasını gerektirir. Tek erişimin hak sahibi kullanıcının kayıtlı ikametinden kullanımı, web oturumu açma lisansına dahildir.

(5) Kullanıcı, işbirliği çerçevesinde TIMOCOM sistemine veri aktarır. Buna diğerlerinin yanında adres, sözleşme bilgileri ve GPS koordinatları da dahildir. TIMOCOM’un bu bilgilere dayanarak kullanıcının somut ticari ve müşteri ilişkileriyle ilgili sonuçlar çıkarması, örneğin belli müşterilerin kimliğini belirlemesi mümkün olabilir. Bu tür bilgiler ticari sır olarak değerlendirilir ve gizli olarak işaretlenmemiş olsa bile gizli tutulur.
Yasal hükümler dikkate alınarak veriler anonim hale getirilerek istatistiksel amaçlarla kullanılabilir. TIMOCOM, Smart Logistics System pazarı üzerinden toplanan verileri, rakip bir lojistik hizmeti sağlayıcısı, nakliyat ya da taşımacılık şirketi faaliyeti geliştirmek için kullanmaz.

6. Garanti ve Sorumluluk

(1) Ürün tariflerindeki, broşürlerdeki ve TIMOCOM tarafından kullanıma sunulan kullanıcı açıklamaları bağlayıcı olmayan tavsiyelerdir. TIMOCOM’un bunun dışında bir sorumluluğu söz konusu değildir. TIMOCOM özellikle, diğer kullanıcılar tarafından girilen verilerin güncelliği, doğruluğu ve eksiksizliğinin yanı sıra Smart Logistics System pazarının, kullanıcının elektronik veri işlem ortamı ya da kullandığı uzaktan veri bağlantılarıyla uyumluluğu konularında bir garanti üstlenmez. Kullanıcı, Smart Logistics System pazarı gibi karmaşık çevrimiçi seçeneklerin, teknolojinin güncel seviyesine göre asla her türlü hatadan muaf olamayacağının farkındadır. Bu nedenle TIMOCOM ne tümüyle hatasız olma, ne de belli bir kullanılabilirliği garanti eder, yalnızca Smart Logistics System pazarında, sözleşmeyle kararlaştırılan kullanılabilirliğin yalnızca önemsiz ölçüde olumsuz etkisi olmayacak yazılım kusurlarının ortaya çıkmayacağını garanti eder. TIMOCOM, Smart Logistics System pazarını büyük kesintiler olmadan kullanıma sunmak için ekonomik olarak kabul edilebilir çaba gösterecektir.

(2) Hiperlinklerin oluşturulması ve TIMOCOM’un ana sayfasından ve platformlarından hiperlinkler aracılığıyla erişilen üçüncü taraf internet sayfalarındaki bilgiler bu sözleşme hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası değildir. Bunlar, sözleşmedeki hizmet yükümlülüklerini daha ayrıntılı olarak tarif etmeye de hizmet etmez. Oluşturulan hiperlinkler veya bu hiperlinkler üzerinden erişilebilen sayfalar sürekli olarak kontrol edilmez, dolayısıyla TIMOCOM bunların içerikleri ya da doğrulukları konusunda sorumluluk üstlenmez.

(3) TIMOCOM, çeşitli kullanıcıların ister kayıp, ister verilerin aktarımındaki hatalar, isterse de başka bir biçimde olsun, birbirlerine verdikleri zararlardan sorumlu değildir. TIMOCOM, kullanıcılar tarafından Smart Logistics System pazarına yüklenen ya da bunların dokümanlarında, teklif eklerinde ya da tariflerinde aktarılan ve buralardan yayılan zararlı yazılımlardan ya da program kodlarından (virüsler, Truva atları, solucanlar vs.) sorumlu değildir. Bu türden zararlı yazılımların kendisi üzerinden aktarılmaması konusunda kullanıcı doğrudan sorumludur.

(4) TIMOCOM, Smart Logistics System pazarı yardımıyla yapılan bir sözleşmenin ne sözleşme ortağı, ne aracısı, ne de bununla ilgili bir beyanın aktarıcısıdır. Bu nedenle TIMOCOM, kullanıcılar arasında yapılan sözleşmelerin usulüne uygun biçimde uygulanmasını ya da ekonomik bir başarıya ulaşılmasını ya da izinli ürünlerden gelen verilere izinsiz erişimi engelleyebileceğini garanti etmez. Kullanıcı, kendisine üçüncü şahıslar tarafından aktarılan verilerin ve bilgilerin doğruluğunu kendi sorumluluğu altında kontrol eder. Kullanıcıların Smart Logistics System pazarı üzerinden gönderdiği ya da görüntülediği mesajlar, TIMOCOM'un beyanlarını ya da görüşlerini temsil etmez ve TIMOCOM bunları onaylamaz ya da benimsemez. TIMOCOM, Smart Logistics System pazarı üzerinden gönderilen bir mesajın ya da bildirimin hedefine ulaşacağını ya da alıcı olan kullanıcının eline geçeceğini ve okunacağını garanti etmez. Aynı şekilde, bir mesajın ya da bildirimin göndereni veya alıcısı olarak belirtilen kişilerin gerçekten de gönderen veya alıcı kişiyle aynı olduğu da garanti edilmez.

(5) Kullanıcı, TIMOCOM'un kullanıcının Smart Logistics System pazarını bu sözleşmenin amacına uygun olarak kullanmamasından kaynaklanan tüm yükümlülüklerden muaf tutar. TIMOCOM içerik itibarıyla benzer sözleşmeleri başka kullanıcılarla da yapar ve gerekirse (TIMOCOM’un öncelikle kendi tazminat talepleri karşılandıktan sonra) diğer kullanıcılara karşı var olabilecek tazminat taleplerini, bir zararın karşılanması için kullanıcıya devreder. Kullanıcı bunun yanında TIMOCOM’u, bunun için şart koşulan izinlere, sigortalara, lisanslara vs. sahip olmadan ya da yeterli ölçüde sahip olmadan ya da TIMOCOM’un talebi üzerine 1 hafta içinde ibraz edemeden, Smart Logistics System pazarını kullanarak sunduğu ya da verdiği hizmetlerden doğan tüm haklarından ve cezalarından muaf tutar. Buna makul bir hukuki savunma masrafları da dahildir. TIMOCOM böyle bir hakkın kullanılması durumunda kullanıcıyı gecikmeksizin haberdar eder.

(6) Veriler TIMOCOM’un etki alanını terk ettikten sonra, verilerin aktarılmaması veya hatalı aktarılması riski kullanıcıya geçer.

(7) Bu sözleşmedeki, kullanıcının zararlarıyla ilgili sorumluluk kısıtlamaları ya da muafiyetleri, aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
a) TIMOCOM'un ya da icra yardımcılarının kasıtlı ya da kaba ihmalinden kaynaklanan zararlar,
b) somut sözleşmenin anlamına ve amacına göre yerine getirilmesi gereken ya da yerine getirilmesi sözleşmenin düzgün şekilde uygulanmasını mümkün kılan ve buna uyulacağına genel olarak güvenilebilecek başlıca sözleşme yükümlülüklerinden birinin, TIMOCOM ya da icra yardımcıları tarafından kusurlu olarak ihlal edilmesi,
c) kusurdan bağımsız olarak TIMOCOM’un yasal sorumluluğunun olması, örneğin ürün mesuliyeti yasası, bir garanti verilmesi ya da
d) TIMOCOM’un ya da icra yardımcılarının, bir kişinin can, beden ya da sağlığına yönelik ihlallerden doğan yasal sorumluluğunun olması.
(8) Kullanıcı şirketse, TIMOCOM’un sorumluluğu aşağıdaki gibi, sözleşme akdi sırasında öngörülebilecek, sözleşmeye özgü hasarlarla sınırlıdır:
a) Yukarıdaki 7 a) maddesinde anılan durumlarda basit icra yardımcılarının kaba ihmali,
b) Yukarıdaki 7 b) maddesinde anılan durumlarda basit ihmaller.
Smart Logistics System pazarının kullanımı nedeniyle verilerin, programların kaybı ve bunların yeniden oluşturulması konusunda TIMOCOM yukarıdaki 7. maddenin a) ve b) bentlerinde anılan durumlarda yalnızca bu kayıp kullanıcıda uygun önleyici uygulamalarla, örneğin düzenli veri yedeklemesiyle önlenemeyecekse, sorumludur.

(9) "BETA" veya “BETA sürümü”, “prototip ya da “TIMOCOMLabs” (BETA bileşenleri) olarak işaretlenmiş olan Smart Logistics System pazarı bileşenleri temelde, tecrübeye dayalı olarak lansmanı yapılmadan önce tüm donanım ve yazılım ortamları, yani kullanım sırasındaki davranışları simüle edilemediğinden, önemli bütün fonksiyonları içeren ama performans, uyumluluk ve sağlamlık açısından bir takım sınırlamaları olan ve günlük yaşamdaki kullanışlılığı açısından tamamlanmamış olan ürünlerdir. Bu nedenle TIMOCOM Smart Logistics System pazarının bu türden BETA bileşenlerini yalnızca kullanıcıların deneyim raporlarının gerekli olduğu, bağlayıcı olmayan test amaçları için kullanıma sunar. Ürün ile ilgili özellikler ve ciddi hataların görülmemesi garantisi verilemez. Kullanıcı, TIMOCOM'un sorumluluğunun bu konunun yanı sıra sisteminin kullanım dışı kalması, veri kaybı, kusurlar ve kusurlar sonucunda oluşan hasarlar ya da kaybedilen kazançları kapsamadığını kabul eder. Kullanıcı, Smart Logistics System pazarının bir BETA bileşeninin kurulumu ve kullanımından önce, veriler dahil, yerel sisteminin tam kapsamlı bir yedeklemesini yapacaktır.

(10) Kullanıcı Smart Logistics System pazarına erişiminin kullanımından sadece kendisi sorumludur, her türlü suistimal oluşturan kullanımdan ve bilgilerin kendisi ya da üçüncü kişiler tarafından da yetkisiz olarak görüntülenme denemesinden ya da Smart Logistics System pazarının sistemlerine müdahale etmekten imtina eder. Bu tür durumlarda, TIMOCOM'un sistemleri kontrol etmek üzere yaptığı her türlü masraf ve/veya kullanıcının sorumluluk alanında kalan kusur ve arızalar dahil olmak üzere oluşan masrafları kullanıcı karşılar. Kullanıcı TIMOCOM'a, yetkisi olmayan üçüncü kişilerin erişim olanakları, haberdar olduğu ya da tahmin ettiği başka veri güvenliği ihlallerini ya da üçüncü kişilerin, kendisinin ya da TIMOCOM’un Smart Logistics System pazarını kullanımıyla ilgili hak iddiaları hakkında bilgi vermek ve tüm diğer amaca uygun katkıları derhal ve TIMOCOM için ücretsiz olarak sağlamak zorundadır, özellikle de bunun TIMOCOM tarafından istenmesi ve gerekli önlemler, etkili bir hak savunması için makul bir külfeti aşmıyorsa.

(11) Kullanıcı TIMOCOM’a, kullandığı çalışanların ya da kendisi adına faaliyette bulunan kişilerin geçerli yasal şartlara uygun olarak çalıştırıldığını garanti eder ve TIMOCOM’u her türlü sorumluluktan, olası cezalardan ve bununla ilgili makul hukuki savunma masraflarından muaf tutar. Kullanıcı TIMOCOM’a, hizmetlerini her zaman bunun için geçerli olan hukuka uygun olarak verdiğine dair güvence verir ve TIMOCOM’un talebi üzerine bunu gecikmeksizin, uygun belgeleri ibraz ederek kanıtlar.

(12) Bu maddeden doğan TIMOCOM’a yönelik, Smart Logistics System pazarının kusurlarından kaynaklanan tüm zarar tazminatı hakları, lisansın verilmesinden itibaren bir yılın geçmesiyle birlikte zaman aşımına uğrar. Tüm diğer zarar tazminatı hakları ortaya çıkışlarından itibaren 2 yıl sonra zaman aşımına uğrar. TIMOCOM’un kasıtlı ya da kaba ihmal davranışında yasal hükümler geçerlidir

7. Şikayetler


(1) TIMOCOM bir kullanıcı hakkında, kullanıcının bir nakliye sözleşmesinden, bu sözleşmeden veya bunun dışında geçerli hukuka göre yükümlülüklerini kusurlu olarak ihlal ettiği konusunda bir bilgi edinecek olursa (aşağıda: şikayet), TIMOCOM, bu şikayetleri, şikayetçinin adını vererek veya vermeyerek ilgili kullanıcıya veya kullanıcı dinlendikten ve kontrol ettikten sonra diğer kullanıcılara iletme hakkına sahiptir, fakat bunu yapmakla yükümlü değildir.

(2) Şikayetin yöneltildiği kullanıcı (aşağıda: ilgili) gecikmeksizin, ancak şikayetle ilgili bildirimin eline geçmesinden sonra en geç iki hafta içerisinde şikayetin içeriği konusunda TIMOCOM’a yazılı görüş bildirmek ve şikayet konusunda yardımcı olmak, ancak gerekirse en azından cevap vermek için neden daha uzun zamana ihtiyaç duyduğu konusunda gerekçe sunmak zorundadır.

(3) İlgili, cevabında şikayetin içerdiği yükümlülük ihlaliyle ilgili iddiayı çürütmeyi başaramazsa, TIMOCOM, kullanıcıya yardımcı olmak amacıyla bir hafta daha süre verme hakkına sahiptir, fakat bununla yükümlü değildir. Söz konusu koşullarda TIMOCOM’dan beklenmesi mümkün değilse, kısıtlı yardım süresinden vazgeçilebilir.

(4) Yukarıdaki 2. ve 3. paragraflardan doğan, engelleme ya da fesihle bağlantılı haklar yalnızca TIMOCOM’un menfaatlerini korumak için mevcuttur. TIMOCOM bu hakkını kullanmayacak olursa, diğer kullanıcılara karşı bir sorumluluk söz konusu değildir.

(5) TIMOCOM kendisine ulaşan şikayetleri kontrol etmekle yükümlü değildir.

(6) Kullanıcı, sözleşmeyle ilgili tüm kararları vermeye ve beyanları kabul etmeye ve vermeye yetkili, yetkin bir muhatap görevlendirir. TIMOCOM, kullanıcının şirketindeki başka kişilerin beyanlarını reddetme hakkına sahiptir, ancak bununla yükümlü değildir.

8. Olağanüstü Fesih, Lisans Süresi, Genel Hükümler


(1) Kullanım hakkının süresi bireysel olarak mutabık kalınan lisansa göre tespit edilir. Bedelsiz bir deneme süresi sırasında her iki taraf için de derhal fesih hakkı bulunmaktadır.

(2) Her bir taraf önemli sebep mevcutsa, bu sözleşmenin olağanüstü feshi ihbar süresine uymaksızın sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. TIMOCOM tarafından olağanüstü fesih için önemli bir sebep, özellikle aşağıdaki durumlarda mevcuttur:
a) Kullanıcı ödeme zorluğuna düşerse ya da bir ödeme zorluğu tehlikesi varsa,
b) Kullanıcının varlıkları üzerinde maddi yetersizlik nedeniyle bir iflas prosedürünün açılması reddedilmişse ya da kullanıcı yeminli bir teminat vermek zorundaysa,
c) Kullanıcı, bu şartların hükümlerini sözleşmenin amacına ulaşılmasını tehlikeye düşürecek biçimde veya 3. paragrafın 4. veya 5. fıkralarına göre engellenme hakkı verecek şekilde kasıtlı olarak ihlal etmişse,
d) Kullanıcı, bir aylık kullanım bedeline denk gelen bir tutarı, 14 takvim gününden daha uzun bir süreyle geciktirirse ya da
e) Kullanıcının şirketinin ortaklık ilişkileri %25 veya daha yüksek oranda değişirse ya da sözleşmenin akdedildiği tarihe göre, şirket başka kişiler tarafından yasal olarak temsil edilirse.
f) Kullanıcı, yasal temsilcileri, ortakları ya da kullanıcıyla bağlantılı şirketler TIMOCOM’la rekabete girerse.

(3) Kullanım hakkı, kullanımın TIMOCOM tarafından açılmasıyla başlar ve sözleşme ilişkisinin sona ermesiyle sonlanır.

(4) Sözleşme süresi sona erdiğinde kullanıcı, TIMOCOM’dan alınan ve kendisine kurulan her yazılımı, hiçbir rehin hakkı olmaksızın derhal silmek ve Smart Logistics System pazarının her türlü kullanımından kaçınmak zorundadır. Ardından kullanıcı aynı şekilde gerekirse kararlaştırılmış olan bir arayüze başka veri aktarımını durdurmak zorundadır.

(5) Kullanıcı bir şirket, kamu hukukuna tabi bir tüzel kişilik ya da BGB 310. maddesi 1. fıkrası 1. bendine göre kamu özel iktisadi kuruluşuysa ya da Almanya’da kendisi konusunda yetkili bir mahkeme bulunmuyorsa, icra yeri olarak Düsseldorf şehri ve Düsseldorf mahkemelerinin yetkili olduğu kararlaştırılmıştır. Alman hukuku geçerlidir, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması hükümleri geçersizdir.

(6) TIMOCOM bu sözleşmenin ya da bölümlerinin tercümelerini kullanıcıya gönderirse, söz konusu tercümede tutarsızlıklar ya da Almanca metinden sapmalar varsa, sözleşmenin Almanca metni geçerli ve yasal olarak bağlayıcı kalır.

(7) Bu şartların belli hükümlerinin geçersiz olması durumunda, diğer düzenlemelerin geçerliliği bundan etkilenmez. Geçersiz hükmün yerine, geçersiz olan hükmün amacına mümkün olduğu kadar yaklaşan bir düzenleme yapılmış kabul edilir.

9. Veri Gizliliği

(1) Kullanıcı işbu suretle, TIMOCOM’un kullanıcının teknik verilerini, kullanıcının kimliğinin belirlenmesi ve sınıflandırılması, verilerin güvenliği ve veri aktarımının iyileştirilmesi amacıyla işlenmesini kabul ettiğini beyan eder. Buna, kullanılan cihaza bağlı olarak, kullanılan işletim sistemi, ekran çözünürlüğü, tarayıcı, işlemci kimliği ve hızı ve fiziksel bellek gibi aslında anonim olan verilerin yanında, duruma göre IP ve MAC adresi, cihaz kimliği, alan DNS’i, kurulum yolu, kullanıcı kimliği, dil ayarı, çerezler ve telematik verileri gibi kişisel olabilecek veriler de dahil olabilir.
TIMOCOM, Smart Logistics System pazarı kullanıcı tarafından kurulurken ve kullanılırken, örneğin kullanıcının adı, hitap şekli, e-posta adresi, iletişim bilgileri, bir kullanıcı şirketle bağdaştırma ve belirtilen dil bilgileri, girişler, mesajlar gibi kişisel verilerin yanı sıra bir kullanıcının kendi profilinde ya da Smart Logistics System pazarının uygulama olanaklarını kullanırken erişilebilir hale getirdiği bilgileri işler. Bu veriler TIMOCOM tarafından aşağıdaki amaçlar için kullanılır:
- Kararlaştırılan hizmetin sağlanması ve sürdürülmesi
- Kullanıcı tarafından başlatılan işlemlerin yürütülmesi
- Kullanıcının kimliğinin kontrol edilmesi
- Bu kullanım şartlarına uyulduğunu güvenceye almak
- Yasal yükümlülüklerin veya uygulanabilir resmi veya adli şartların yerine getirilmesi.
Bu verilerin muhafaza edilme süresi, işleyen merkezin ağırlıklı çıkarı yoksa ya da yasal muhafaza süreleri bulunmuyorsa, ilgili sözleşmenin sürecine ve amacına göre belirlenir.

(2) Kullanıcı, TIMOCOM’un kullanıcının ticari verilerini sözleşme yapma ve sözleşme hükümlerini yerine getirme amacıyla işlemesini ve kullanıcı hakkında tanınmış finansal enformasyon kuruluşlarından bilgi toplamasını kabul ettiğini beyan eder.

(3) Kullanıcı, TIMOCOM'un kullanıcının kişisel verilerini lisans sözleşmesinin ya da kullanıcıya özel servis siparişlerinin yerine getirilmesini sağlamak üzere işleyebileceğini ve bağlı şirketlere ve ortaklara aktarabileceğini kabul ettiğini beyan eder. Bunlar değişebilir ve şu anda şöyledir:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Bu şirketler kullanıcının verilerini yalnızca TIMOCOM'un görevlendirmesiyle ve yine TIMOCOM tarafından verilecek talimatlara uygun olarak işler ve TIMOCOM tarafından geçerli verilerin korunması yasasının uygulanması konusunda sorumlu kılınmışlardır. Bunun yanında kullanıcının kişisel verileri, yasal hükümler, geçerli resmi ve adli talimatlar ve suçların ya da bu lisans şartlarının ihlal edilmesini engellemek ya da bunlarla mücadele etmek amacıyla üçüncü şahıslara iletilebilir. Örneğin anonim hale getirilen ya da sözleşme amacına ulaşmak için üçüncü taraf kullanıcılara yönelik olan veriler gibi, kişisel olmayan bilgiler, TIMOCOM tarafından işlenebilir ve üçüncü taraflara iletilebilir.

TIMOCOM teknik koruma önlemleri ve her kullanıcıyla yaptığı ilgili sözleşme düzenlemeleri aracılığıyla, Smart Logistics System pazarının verilerinin bu sözleşmede belirlenen amacın dışında kullanılmaması ya da üçüncü kişilere iletilmemesi için önlem almıştır. Teknolojinin güncel seviyesine göre şu anda bir kullanıcının buna rağmen verileri sözleşmeye aykırı olarak üçüncü taraflara vermeyeceığini yüzde yüz garanti etmek mümkün değildir. Kullanıcı bu durumu dikkate alır ve böyle bir durumdan haberdar olması halinde gecikmeksizin TIMOCOM’u bilgilendirir.

(4) Kullanıcı TIMOCOM’a karşı her zaman kaydedilen kişisel verileri hakkında ücretsiz olarak bilgi edinme hakkına ve ilgili veri koruma koşulları mevcutsa, verilerin düzeltilmesi, silinmesi, işlenmesinin kısıtlanması ya da veri işlemesine itiraz etme hakkına ve veri taşınabilirliği hakkına sahiptir. Kullanıcılar haklarıyla ilgili soruları, kişisel bilgilerin işlenmesinden cayma ya da bunu kısıtlama beyanını her zaman şu adrese yöneltebilir:

TIMOCOM GmbH
Veri Koruma Görevlisi
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-posta: datenschutz(at)timocom.com

Cayma ya da kısıtlama, sözleşmenin varlığını ve kullanıcının ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Kullanıcı, TIMOCOM'un bu türden bir caymanın ya da kısıtlamanın sonucunda, Smart Logistics System pazarını kullanımının devamını sağlayabilecek durumda olmayacağını kabul eder.

Kullanıcı aynı zamanda TIMOCOM’dan sorumlu denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Nordrhein-Westfalen eyaleti için bilgi güvenliği ve bilgi edinme özgürlüğü konusundaki devlet yetkilisi: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Kullanıcı, Smart Logistics System pazarının verilerin korunmasına uygun olarak kullanmaktan sorumludur. Kullanıcı, verilerin Smart Logistics System pazarı aracılığıyla işlerken, geçerli hukuka göre ilgili verilerin korunması hükümlerinin tümüne uymayı taahhüt eder. Kullanıcı, TIMOCOM'u kendisinin veri koruma hukukuyla, sözleşmeye veya başka yasal hükümlere uymamasından veya bunlarla bağlantılı olarak doğan bütün taleplerden muaf tutar.

(6) Kullanıcı, Smart Logistics System pazarının kullanılmasından etkilenen tüm kişileri, kullanıma başlamadan önce, verilerin TIMOCOM tarafından işlenmesi için verilmiş olan izin, işlenen verilerin türü, veri işlemenin amacı ve süresi, veri işleme sürecine katılan şirketler ve veri aktarımını sonlandırma imkanı hakkında bilgilendirir. Kullanıcı için geçerli olan yasalara göre, Smart Logistics System pazarının kullanımından etkilenecek kişilerin onayının alınması gerekliyse, kullanıcı, gerekli olan bütün izinlerin veya uygulanan yasanın gerekleri uyarınca kabul edilen izin alternatiflerinin (örneğin işletme anlaşmaları) yazılı olarak temin edilmiş olmasını sağlar. Kullanıcı bununla ilgili kanıtları, sözleşmenin bitiminden sonra iki yıllık bir süre boyunca muhafaza etmek ve istek üzerine TIMOCOM’a orijinallerini iletmekle yükümlüdür.

(7) Sözleşmeye konu olan talebin ödemelerin aksamasından dolayı sözleşmenin süresiz olarak feshedilebilmesi ve vadesi dolmuş alacakların kendilerine belirtilen ödeme süresi içinde ödenmemesi durumunda TIMOCOM, Federal Veri Koruma Kanunu (BDSG) 31. maddesi uyarınca sözleşme koşullarından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesine ilişkin verilerin Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden adresine kayıtlı SCHUFA Holding AG şirketine aktarılacağına işaret eder. SCHUFA hakkında ayrıntılı bilgileri www.meineSCHUFA.de adresinde bulabilirsiniz.

1. Madde Hizmet

1. TIMOCOM GmbH, yalnızca sipariş vereni salt fatura tutarının tahsilatı sırasında desteklemek amacıyla faaliyet gösterir. TIMOCOM, görevi gereği kendi takdirine göre borçludan açık alacak hakkında bir cevap veya ödeme talep eder.

2. TIMOCOM, yaptığı müdahalenin başarısı konusunda hiçbir garanti üstlenmez.

3. Yapılan müdahaleden sonra borçlunun yaptığı ödemeler, senetler veya mahsuplaşması, sipariş verenin belirtilen ödeme tarihini takip eden 2 hafta içinde alacağın tahsil edilmediğini TIMOCOM'a açıkça bildirmemesi durumunda müdahalenin başarılı olduğu anlamına gelir. Müşteri, TIMOCOM aleyhine bahsi geçen talep için 3 gün içerisinde yukarıda belirtilen herhangi bir ödemeyi, krediyi veya ödenekleri bildirmeyi taahhüt eder.

4. Sipariş verenin, alacağın tahsil edilmesi için her zaman başka önlemler uygulama hakkı saklıdır.

2. Madde Ödeme

1. 25,00 € tutarında bir işlem ücreti kararlaştırılmış kabul edilir. Başarı halinde TIMOCOM, talimat verenden, işlem harcının üzerine eklenecek bir başarı primi alır. RVG’nin (avukatlık ücreti kanunu) yasal hükümlerine uygun olarak, ilgili başarı primi, TIMOCOM’un Uluslararası Tahsilat Hizmetinde belirtilen para birimlerine ve alacak tutarlarına göre belirlenir.

2. Bir siparişin işlenmesi başarısızlıkla sonuçlanırsa ya da TIMOCOM’dan kaynaklanmayan nedenlerle bitirilirse, TIMOCOM’un o zamana kadar verilen hizmetler için kararlaştırılan ödemeyi alma hakkı saklı kalır.

3. TIMOCOM, mevcut iş ilişkisi kapsamında sipariş verenin bir alacak tahsil vekaletnamesi varsa, fatura tutarını başka faturalarla birlikte tahsil etme hakkını saklı tutar. Sipariş veren, tartışmasız fatura tutarını bilinen şirket hesabından tahsil etmek üzere TIMOCOM'a vekaletname verir.

3. Madde Başlangıç ve Bitiş

1. Sipariş veren, görevlendirme teklifine 3 iş günü süreyle bağlıdır. Sözleşme, siparişin TIMOCOM tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe girer. Kabul işlemi özel bir resmi biçim gerektirmez ve özellikle gizli şekilde gerçekleşebilir. Sözleşme özellikle, TIMOCOM’un bu süre içerisinde talebin tutarlılık kontrolüne başladıysa ya da zaten kanıtlanabilir şekilde borçluya müdahale ettiyse, TIMOCOM tarafından kabul edilmiş sayılır.

2. Sipariş, 2 haftalık süreye uyularak sipariş veren tarafından feshedilebilir. Borçluya zaten müdahale edilmişse, sipariş verenin sipariş edilen işlemden doğan ödeme hakkında bilgi verme yükümlülüğü devam eder ve TIMOCOM’un, kararlaştırılan ödemeyi talep etme hakkı saklı kalır.

3. Ağır yükümlülük ihlali durumunda olağanüstü fesih hakkı, her iki taraf için de geçerliliğini sürdürür.

4. Sipariş veren bir müdahale siparişiyle bağlantılı olarak TIMOCOM'daki müşteri statüsünü kaybederse ya da sonlandırırsa, sipariş veren ve TIMOCOM, sözleşmeyi derhal sona erdirme hakkına sahiptir.

5. Müdahalenin yapıldığı sırada, alacağın tahsil edilmesinin mümkün olmadığı ortaya çıkarsa, müdahale sonlandırılır ve bu durum, sipariş verene bildirilir. Alacak özellikle, alacaklı tarafından üçüncü taraflara karşı itiraz edildiğinde, devredildiğinde, davaya devam edilemediğinde, yanlış adlandırıldığında ya da üçüncü tarafların haklarını içerdiğinde ya da borçlu borcunu ödeyemeyecek durumdaysa tahsil edilemez olarak kabul edilir. Bu durumda, sözleşme, geleceğe yönelik olarak iptal edilmiş sayılır.

6. Sipariş veren, TIMOCOM'u uygun bilgilerle desteklemekle yükümlüdür. TIMOCOM, talep etmesine rağmen sipariş işlemleri için gereken bilgileri 14 gün içinde almazsa, siparişi sonlandırma ve servis ücretini veya o tarihe kadar tahakkuk eden başarı primini faturalandırma hakkına sahiptir.

4. Madde Sorumluluk

1. TIMOCOM’un, sözleşmenin üstlenilmesi ya da uygulanması nedeniyle sipariş verenin yaşadığı zararlarla ilgili sorumluluğu, aşağıdaki durumlarla sınırlıdır:
a) TIMOCOM'un ya da icra yardımcılarının kasıtlı ya da kaba ihmalinden doğan zararlar,
b) Başlıca sözleşme yükümlülüklerinden birinin, sözleşmenin amacının yerine getirilmesini tehlikeye atacak şekilde TIMOCOM ya da icra yardımcıları tarafından kendi kusuru nedeniyle ihlal edilmesi,
c) Kötü niyet nedeniyle TIMOCOM’un sorumlu olması ya da bir garantinin verilmesi,
d) Örneğin zorunlu ürün mesuliyeti kanunu gibi zorlayıcı kanunlara göre TIMOCOM’un sorumlu olması ya da
e) TIMOCOM’un ya da icra yardımcılarının, can, beden ya da sağlığa yönelik ihlallerden doğan yasal sorumluluğunun olması.

2. Kullanıcı şirketse, TIMOCOM’un sorumluluğu aşağıdaki gibi sözleşme akdi sırasında öngörülebilen, sözleşme açısından tipik hasarla sınırlıdır:
a) Yukarıda anılan 1 a) paragrafında belirtilen basit icra yardımcılarının kaba ihmali durumlarında, b) Yukarıda anılan 1 b) paragrafında belirtilen basit ihmal durumlarında.

3. Sipariş veren, açık tutarın tahakkuk etmiş ve tartışmasız olmasından ve TIMOCOM'un gerekli tüm belgeleri ve bilgileri almasından sorumludur. Sipariş verenin, müdahale için alınan başarı primi masraflarının iadesini borçludan ancak, borçlunun ödemede temerrüde düşmüş olması kaydıyla talep edebileceğine ve geçerli hukuk düzenine göre borçlunun buna yükümlü olduğuna işaret edilmektedir. Sipariş veren, bu masrafları doğrudan borçludan talep eder.

4. TIMOCOM, yasal nedenlerle muhafaza edilmesi gerekmeyen tüm belgeleri, prosedür tamamlandıktan sonra imha etme hakkını saklı tutar.

5. Madde Diğer

1. Tüm anlaşmalar yazılı olmak zorundadır.

2. Sipariş veren tüketici değilse, icra yeri Düsseldorf'tur ve Düsseldorf mahkemeleri yetkilidir. Alman hukuku geçerlidir.

3. Sözleşme hükümlerinden birinin geçersiz olması ya da geçersiz hale gelmesi durumunda, diğer hükümlerin ya da anlaşmaların geçerliliği bundan etkilenmez. Taraflar, geçersiz hükümlerin yerine, geçersiz olan hükmün amacına mümkün olduğu kadar yaklaşan, geçerli bir mutabakat sağlamayı taahhüt eder.

Yayım: 01.08.2023

yukarı doğru