skip navigation

Genel iş koşullarımız

Bize Ulaşın

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 11 00

info.tr@timocom.com

1. Genel Hususlar

(1) İşbu sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm teslimatlar ve hizmetler için sadece aşağıdaki koşullar geçerlidir. Kullanıcının koyacağı kurallar ve koşullar, TIMOCOM bunlara açık bir biçimde itiraz etmemiş olsa bile bağlayıcı değildir.

(2) TIMOCOM, bu koşulları her hesap döneminin sonunda değiştirmek veya tamamlamak hakkını saklı tutar. TIMOCOM, fatura formunda ya da Smart Logistics System’de açıkça uyararak kullanıcıyı değişiklik hakkında bilgilendirir. Kullanıcı, değiştirilen şartlara derhal, ancak ilan edilmesinden itibaren en geç 1 ay içerisinde itiraz etmezse, bu şartlar kabul edilmiş sayılır. Fatura bedelinin itirazsız ödenmesi ile onay verilmiş sayılacaktır.

(3) Sözleşme ile ilgili açıklamaların, sözleşmeye yapılan eklemelerin ve değişikliklerin geçerli olabilmeleri için yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Taraflar, üçüncü bir tüzel kişiliğin mart Logistics System’i kullanma hakkı olmasına karar verirse, diğer taraf bu kullanıcıya TIMOCOM’un beyanlarını kabul etme vekaleti verir.

(4) Bu sözleşmede kişilerden (örneğin kullanıcılar) söz edildiğinde, bu tanım tüm haller için (k/e/t) geçerlidir.

2. Sözleşmenin konusu

(1) TIMOCOM, kullanıcısına periyodik ödenecek bir ücret karşılığında bir kullanıcı platformu için bir kullanım hakkı verir (aşağıda: Lisans) verir. Lisans kapsamı, bireysel mutabakata göre belirlenir. (1) TIMOCOM kullanıcıya kendi takdirine göre bu kullanıcı platformuna (aşağıda Smart Logistics System) kurulacak bir yazılım aracılığıyla, kullanıcı aı ve şiefreTIMOCOM, kendi takdirinde olmak kaydıyla, kurulan bir yazılım, kullanıcı adı ve şifre kombinasyonu, web girişi ya da kullanıcının mevcut donanım ve yazılım ortamına bir arayüz sunarak erişim olanağı sağlayabilir. Smart Logistics System’in işletmesi, yalnızca çevrimiçi bağlantı yoluyla erişilebilen, internete bağlı sunucular yardımıyla gerçekleşir.

TIMOCOM tarafından kullanılan sunuculara teknik nedenlerden dolayı veya TIMOCOM tarafından etkilenemeyen diğer nedenlerle erişilemediği veya erişim sırasında tekniğin o anki durumuna göre arızaların kaçınılmaz olduğu durumlarda, TIMOCOM’un sözleşme hizmetlerinin verilmesine devam edebilmesi için sunucularda bakım çalışmalarını yapmak zorunda olduğu süreler bunun dışındadır. TIMOCOM, planlanabilir bakım çalışmalarını ve yükseltmeleri hafta içi günlerde mümkün olduğunca 07.30'dan önce ya da 18:00’dan sonra ve hafta sonları tam gün çalışmayla sınırlandıracaktır (CET/CEST).

(2) Eğer TIMOCOM kullanıcıya, Smart Logistics System’e bir yazılım aracılığıyla erişme olanağı sunuyorsa, bu, kendi takdirine göre indirme seçeneği ya da aynı zamanda Apple® şirketinin App Store’u®, Google Play™ vs. üzerinden yapılabilir. Yazılımın indirilmesi ve kurulması TIMOCOM'un sunduğu bir hizmet olmamakla birlikte bu işlemler, kullanıcı tarafından ve kendi sorumluluğu altında gerçekleşir. Kullanıcı adı ve şifre ya da bir web girişi kullanarak çevrimiçi kayıt yoluyla erişim hakkı verilmesi durumunda, TIMOCOM’un, bir şifrenin birleşimiyle ilgili belli şartlar öne sürme, kişisel özel erişimi kullanıcı tarafından verilecek, kullanıcıya ait olan bir e-posta adresine bağlama ya da yerel güvenlik özellikleri, örneğin kullanıcı cihazının işletim sisteminin mevcut kimlik doğrulama tekniklerini kullanma hakkı saklı kalır.

(3) Gerekli donanım ve yazılım ve veri uzaktan erişim olanaklarının seçimi, temini ve kullanımı sadece kullanıcı tarafından ve kendi sorumluluğu altında gerçekleşecektir.

(4) TIMOCOM, ürünlerinin geliştirilmesi ve optimize edilmesi kapsamında, bu nedenle hizmetin özellikleri önemli ölçüde kısıtlanmadığı sürece ürünlerde değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

(5) TIMOCOM kullanıcıya Smart Logistics System üzerinden teklifler, alınan bildirimler ya da işlemler hakkında mesajlar gönderebilir. TIMOCOM’un bu tür mesajların sayısını, gösterim süresini ve muhafazasını sınırlandırma hakkı saklıdır.

3. Kullanım hakkı

(1) Bu sözleşmeyle verilen kullanım hakkı yalnızca bireysel olarak kararlaştırılan kapsamda, örneğin belli sayıda kişisel tek erişimler, işlemler ya da kullanıcının ticari işletmesinde şube başına kararlaştırılan bir veri hacmi, bağımsız ya da bağımlı olarak Smart Logistics System için geçerlidir ve üçüncü kişilere ya da başka şubelere devredilemez. Erişim yetkisinin kullanıcı adı ve şifre ya da web girişi aracılığıyla kullanılması durumunda, bir tek erişim için son cihaz ve/veya tarayıcı açısından (rakip lisans) aynı anda yalnızca bir eş zamanlı kullanım hakkı bulunur.

(2) Kullanım hakkı sadece, düzenli ticari işletmede ticarete özgü verilerin girilmesi ve sorgulanması için geçerlidir. Verilen tüm bilgiler gerçeğe uygun olmalı ve talep üzerine TIMOCOM nezrinde belgelenmelidir. Eskiyen ya da toplanan veriler, yasal muhafaza yükümlülükleri yoksa, silinmelidir. Aşağıdaki amaçlar veya içerikler için kullanım yasaktır:
a) Örneğin spam, toplu talepler, genel reklam veya teklifler gibi istenmeyen mesajlar.
b) Yasadışı amaçlar, yanlış bilgiler, dolandırma veya aldatma.
c) Örneğin üçüncü kişilerin kişilik hakları, fikri mülkiyetleri veya özel yaşamları gibi hakların ihlal edilmesi.
d) Özellikle başka bir kullanıcının profilini oluşturmaya olanak sağlayan veri koleksiyonlarının hazırlanması.
e) Uç birimin veya bu yazılımın fonksiyonlarını etkileyen program kodlarının girilmesi.
f) TIMOCOM veya diğer kullanıcılar gibi üçüncü tarafları, boykot çağrıları, zincir mektuplar, taciz, tehdit, hakaret, iftira, ayrımcılık, nefret bildirimleri, işe zarar verme, cinsel içerikli açıklamalar, vahşet, şiddet veya çıplaklık nedeniyle engelleyen, rahatsız eden veya zarar veren içerikler.
g) Yürürlükteki yasalara veya toplumsal ahlaka aykırı olan veya kullanıcının iletmeye yetkisi olmayan içerikler.

(3) Smart Logistics System tarafından sağlanan veriler yalnızca mevcut dışa aktarma ya da baskı fonksiyonuyla çıkartılabilir. Smart Logistics System’in kullanımının ister bir arayüz, yabancı yazılımlar, botlar, skriptler veya örneğin Chrome™, Firefox® veya Microsoft Edge® gibi piyasada yaygın olan tarayıcıların standartlarından farklı olan diğer yardımcı araçlar yoluyla kullanımının otomatikleştirilmesi için TIMOCOM'un yazılı onayı gerekir.
TIMOCOM’un, sabit bir fiyatla sınırsız olarak kullanım hakkı veren tüm seçenekleri, adil kullanım prensibine tabidir. TIMOCOM bu ilke sayesinde tüm kullanıcılar için adil ve kaliteli bir kullanım deneyimi sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle TIMOCOM, bir kullanıcının kişisel kullanım davranışıyla TIMOCOM’un kaynaklarını, kullanılabilir sunucu kapasitesini, bant genişliğini ya da depolama kapasitesini önemsiz sayılamayacak ölçüde olumsuz etkilediğinde, bu kullanıcının kullanım hakkını kısıtlamaya yönelik önlemler alma hakkını saklı tutar. Bu tür kısıtlamalar, örneğin bir lisans için dakika başına sorgulama ya da işlem sayısının kısıtlanması, depolama alanının sınırlandırılması şeklinde yapılabilir.

(4) TIMOCOM, bu yolla geçerli yasaların ihlali veya ahlaka aykırı davranışlar önlenecekse, bir kullanıcının Smart Logistics System ile bağlantısını kesme ve verileri silme hakkını saklı tutar. Aynı hak, yazılımın, bir uygulamanın veya Smart Logistics System’in kullanıcı tarafından teknik olarak tehlikeye düşürülmesi durumu için de geçerlidir.

(5) Kullanıcı bir sözleşme yükümlülüğüne, özellikle madde 3 (1) veya (2), madde 4 (1), madde 5 (2) ya da (4) ya da madde 7 (2) ya da (3)’te anılan yükümlülüklerine uymazsa ya da ihtar edildikten sonra başka bir sözleşme ihlalinin çözümlenmesinde gecikirse, TIMOCOM hizmet verme yükümlülüğünden muaf olur ("engelleme"), ancak bedel alma hakkı devam eder.

(6) Her ne olursa olsun, 3 (1) veya (2), 5 (2), (4) veya (5) numaralı sözleşme fıkralarının taksirli ihlali durumunda, kullanıcı on iki aylık bedel tutarında bir sözleşme cezası ödemekle yükümlüdür. Bir zararın önemsiz olduğunun kanıtlanması kullanıcının yükümlülüğündedir.

(7) Kullanıcı şirketindeki, ticaret ya da işletme sicilini ilgilendiren, şirketle bağlantılı her türlü değişikliği, değişikliğin tescilinden sonra gecikmeksizin TIMOCOM'a bildirmelidir. Bu, özellikle dönüştürme işlemleri, adres değişikliği ve ticaret veya sanayi siciline kayıtlı ve temsil yetkisine sahip kişilerin şirkete girişi veya şirketten ayrılmasını kapsar.

3a. Şirket Profilleri Uygulamasının Kullanım Hakkı

(1) Şirket profilleri uygulaması, kararlaştırıldığı ölçüde kullanıcıya, Smart Logistics System’in kullanıcılarının mevcut firma verilerini inceleme olanağı sunar.

(2) Kullanıcı bunun için aynı şekilde kendi firma verilerini bilgilendirme ve üçüncü kişilerin görmesi için Smart Logistics System’e girebilir. Kullanıcı, üçüncü firmaların genişletilmiş firma bilgilerine erişim hakkını, kendi genişletilmiş firma bilgilerini girdikten sonra elde eder.

(3) Veriler, piyasada yaygın olan kapsamda, olağan ticari faaliyetle sunulmaktadır. Veritabanının tamamen veya önemli bölümlerinin kopyalanması telif hakları yasasına göre yasaktır.

(4) Bilgiler güncel tutulmalıdır. Eğer TIMOCOM olarak sisteme geçmiş olduğunuz verilerde hata ya da yanlış tespit ettiğimizde, TIMOCOM olarak bu hataları kullanıcılara bildiririz. Eğer bu hatalar TIMOCOM tarafından bildirilip, 7 iş günü içinde kullanıcı tarafından derlenip ya da düzenlenmezse, TIMOCOM kullanıcı tarafından onayı alıp, mecburi olmadan, Ticaret ve Endüstri kayıtlarına göre düzenleyip derleyebilir.

(5) Yukarıdaki (3) ve (4) numaralı paragrafların ihlali durumunda, TIMOCOM kullanıcının verilerinin yanı sıra kullanıcının şirket profilleri uygulamasına erişimini engelleme hakkı saklı kalır.

(6) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3b. Yükler ve Boş Araç Uygulamalarının Kullanım Hakkı

(1) Yükler ve boş araç uygulaması kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, Smart Logistics System üzerinden uluslararası karayolu nakliyesi için araç kapasitelerini ve yük seçeneklerini girme ve teklif edilen araç kapasiteleri ve yükleri arama olanağı verir.

(2) Giriş eksiksiz, anlaşılabilir bir yazıyla, ek boşluklar veya diğer vurgulama amaçlı işaretler olmaksızın ve doğru bilgilerle, bunun için öngörülen alanlara yapılmalıdır. TIMOCOM, bu kriterler veya 2. maddenin 3. fıkrasındaki kurallara uymayan veri girişlerini otomatik olarak silme hakkını saklı tutar.

(3) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3c. Rotalar ve Maliyetler Uygulamasının Kullanım Hakkı

(1) Rotalar ve maliyetler uygulaması kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, harita ve rota hesaplamaları için verilerin çevrimiçi olarak kullanıcıya aktarılmasını olanağı sağlar. Her türden harita görünümü – tüm haritalarda olduğu gibi – sürekli olarak değişim içerisindedir ve asla gerçeği tam olarak yansıtmaz. Bu nedenle TIMOCOM, haritaların ve diğer verilerin doğruluğu konusunda bir garanti verememektedir. TIMOCOM’un hizmet yükümlülüğü, verilerin kullanıcı için sunulması, hazırlanması ve görselleştirilmesi ile sınırlıdır.

(2) Rotalar ve maliyetler uygulamasında gösterilen veriler ve bilgiler üçüncü taraflardan alınmaktadır. Bu nedenle TIMOCOM, kullanıcı TIMOCOM’un bunda bir taksirinin olduğunu kanıtlayamadığı sürece, hizmeti kendisinin doğru ve zamanında vermemesi sonucu sözleşmeden geri çekilme hakkını saklı tutar.

(3) Rotalar ve maliyetler uygulaması, hedeflerin aranması sırasında, belirtilen yer adlarına veya posta kodlarına göre öncelik verebilir. Bu sırada, farklı yer adlarının bulunduğu veya aynı adın bir kaç kez ortaya çıktığı arama sonuçları mümkündür TIMOCOM arzu edilen yerin, program tarafından otomatik olarak seçilmemesinden dolayı bir sorumluluk üstlenmez. Aynı şekilde TIMOCOM, posta kodları, cadde bilgileri veya diğer tamamlayıcı bilgiler gibi tüm türde verilerin doğru ve eksiksiz olmaları konusunda da bir sorumluluk üstlenmez. Haritalar, tekniğin durumuna göre sürekli olarak değişmektedir. Bilgiler ve haritaların hatasızlığı veya niteliği konusunda bir garanti üstlenilmemektedir.

(4) Harita materyali ve türdeş veriler (uydu görüntüleri, geçiş ücreti bilgileri, trafik kısıtlamaları, POI'ler, vb.) lisans sahiplerinden temin edilmektedir. Haritalar, türdeş veriler ve fonksiyonlar telif hakları yasasına göre korunmaktadır ve mülkiyetleri sadece TIMOCOM ve/veya lisans verenleri ve ortaklarına aittir ve uluslararası sözleşmeler kullanıldıkları ülkede geçerli olan diğer kanunlar ile korunmaktadır. TIMOCOM kullanıcıya, TIMOCOM ürünlerinde kullanılan haritalar için münhasır olmayan ve devredilemeyen bir alt lisansı, sadece kullanıcının kendisi tarafından kullanılması amacıyla vermektedir. Kullanıcı, haritaları kopyalayamaz, parçalarına ayıramaz, özetleyemez, değiştiremez veya bunu esas alan ürünler üretemez. Kullanıcı, kaynak kodunu, kaynak verileri veya haritaların yapısını genel olarak veya kısmen, yapısını değiştirerek, parçalarına ayırarak, kaynak koda dönüştürerek veya başka yollarla dönüştüremez ve bu türden bir dönüştürmeyi deneyemez. Kullanıcı, ürünleri bir hizmet firmasının işletmesi amacıyla veya haritaların başka kişiler veya birimler tarafından işlenmesini de içeren başka amaçlarla kullanamaz. Kullanıcıya, tümüyle lisans sahiplerine ait olan telif hakları verilmemektedir. Haritalardaki veya bunların üzerindeki telif hakları, kaynak bilgileri veya telif haklarının saklı tutulması bilgileri değiştirilemez, gizlenemez veya çıkartılamaz.

(5) Üçüncü tedarikçilerin sözleşmenin yapıldığı sırada var olan fiyatları TIMOCOM karşısında yükseltirlerse, TIMOCOM ücrete tabi olan lisansları kullanıcıya karşı ilgili oranda yükseltme hakkını saklı tutmaktadır. Fiyat artışı, bildirinin girişini takip eden ayın ilk gününden 4 hafta önce başlayacak şekilde geçerli olacaktır. Rotalar ve maliyetler uygulamasının kullanımına yönelik fiyat artışı, bir takvim yılı içerisinde %10’u aşacak olursa, kullanıcı, fiyat artışı bildiriminden sonraki 2 hafta içerisinde uygulanabilecek bir olağanüstü fesih hakkına sahiptir.

(6) TIMOCOM kendi isteğine bağlı olarak haritaları ve veri öğelerini, haritaların spesifikasyonları ve harita ile ilgili diğer fonksiyonlar da dahil olacak şekilde, dilediği zaman modifiye etme, geliştirme, silme ve yeniden kategorize etme hakkını saklı tutmaktadır. TIMOCOM bakım çalışmalarını, arıza giderme çalışmalarını, düzeltmeleri (patch), güncellemeleri (update) ve iyileştirmelerin (upgrade) yapılmasını sağlamak ve veya bunları gerçekleştirmekle yükümlü değildir.

(7) Ek olarak bu son kullanıcı şartları geçerlidir (HERE Servis Koşulları)

(8) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3d. Takip Uygulamasının Kullanım Hakkı

(1) Takip uygulaması, eğer kararlaştırıldıysa, kullanıcıya telematik fonkisyonuna erişim sağlar. Kullanıcı bununla, kendi araçlarının mevcut radyo ve uydu destekli verilerini, örneğin küresel konum belirleme sistemlerinin (GPS) konum verilerini, mevcut konum bulma cihazlarının ya da diğer araç sistemlerinin sensör verilerini Smart Logistics System’e aktarabilir (aşağıda: Yükleme) ve bunları bu yolla kendine sınırsız ve Smart Lojistik Systems’in diğer kullanıcılarına (aşağıda: İzleyici) sınırlı açıklık yoluyla gösterebilir. Takip uygulaması aynı şekilde izleyiciye, bu görüntüleme için gerekli izin verildikten sonra, başka kullanıcıların araçlarındaki telematik sistemlerinin bu tür verilerini gösterme olanağı verir. Bu verilerin gösterimi için gerekli olan bileşen, yükleme için bir telematik sağlayıcısıyla yapılmış bir sağlayıcı sözleşmesi ve rotalar ve maliyetler uygulamasının ya da TIMOCOM’un takip arayüzü tarafından desteklenen, harita görüntülemeleri için benzer bir görüntüleme aracının lisansıdır.

(2) Kullanıcı, aracının Telematik sisteminin verilerinin gösterilmesi konusunda bir görüntüleyiciye yetki verdiği takdirde, üzerinde anlaşılmış olan süre içerisinde ve güncel teknolojik durumun imkanları çerçevesinde bu verileri kesintisiz olarak temin etme yükümlülüğünü üstlenmektedir. Kullanıcı verilerin TIMOCOM'a doğru bir şekilde ve zamanında aktarılmasından kendisi sorumludur.

(3) Kullanıcı tarafından sürekli olarak kiralanmamış olan yabancı araçlardaki Telematik sistemlerinin verilerinin kullanımı ve işlenmesi, yukarıdaki 1. madde uyarınca Smart Logistics System’in 2 kullanıcısı arasında var olan bir izin çerçevesinde gerçekleşmediği sürece yasaktır. Taşeronların, sabit kullanım ya da buna yakın düzenlilikte kullanıcı için faaliyet gösteren telematik verilerinin yüklenmesi için TIMOCOM’un onayı gerekir. Bu maddenin ihlal edilmesi durumunda TIMOCOM ilgili Telematik sisteminin verilerini bloke etme hakkına sahiptir.

(4) Telematik verileri sadece ilgili araçların, yani hizmet ile izlenen amaçlar çerçevesinde kullanılan yer belirleme cihazları yalnızca kullanımın koordine edilmesi için kullanılabilir. Açık olan Telematik sistemlerinin hizmet kapsamında gerçek kişilerin açık isimleri ile (örneğin sürücünün ismi) tanımlanması yasaktır.

(5) Kullanıcı bir telematik sistemiyle donatılan bütün kişileri, kullanıma başlamadan önce, verilerin TIMOCOM tarafından işlenmesi için verilmiş olan izin, işlenen verilerin türü, veri işlemenin amacı ve süresi, veri işleme sürecine katkısı olan şirketler ve veri aktarımını sonlandırma imkanı hakkında bilgilendirir.
Kullanıcı için geçerli olan yasalar uyarınca telematik sistemiyle donatılan kişilerden bir izin alınması gerekiyorsa, kullanıcı gerekli olan bütün izinlerin veya geçerli yasanın gerekleri uyarınca kabul edilen izin alternatiflerinin (örneğin işletme mutabakatları) yazılı olarak temin edilmesini sağlar. Kullanıcı bununla ilgili kanıtları, sözleşmenin bitiminden sonra iki yıllık bir süre boyunca saklamak ve talep edilirse TIMOCOM’a orijinallerini iletmekle yükümlüdür.

(6) Eğer bir kullanıcı verilerin korunması ile ilgili yasaların gerekliliklerini, özellikle de yukarıda bahsi geçen madde 4, 5 ya da 6'yı ihlal edecek olursa, TIMOCOM kullanıcıyla yaptığı sözleşmeyi süresiz olarak feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı TIMOCOM'u verilerin korunması ile ilgili yasaların ihlal edilmesi, özellikle de yukarıda bahsi geçen madde 4, 5 veya 6'nın kullanıcı tarafından ihlal edilmesi sonucunda ortaya çıkan her türlü yükümlülükten muaf kılmaktadır.

(7) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3e. İlanlar Uygulamasının Kullanım Hakkı

(1) İlanlar uygulaması, eğer kararlaştırıldıysa, kullanıcıya, nakliye ve lojistik alanındaki sabit işleri, kendisi tarafından seçilecek olan bir hedef kitleye ihale etme (aşağıda: İhale veren) ya da bir ilanla ilgili teklif vereceklere aktarma olanağı sunar (aşağıda: Teklif verenler). İlanlar uygulaması, kullanıcının teklifleri tanımlamasına, kendi sorumluluğu altında sözleşmeler yapmak için toplamasına, işlemesine ve aktarmasına olanak sağlar.

(2) İlan verenin kullanım hakkı, TIMOCOM’un ilk faturasının ödenmesiyle ya da TIMOCOM tarafından ilanlar uygulamasına erişimin açılmasıyla başlar.

(3) Bir ihale, bağlayıcı bir teklif değil, teklif verilmesi için bir çağrıdır ve bir sözleşme akdetme yükümlülüğü getirmez. İhale açan, bir fiyat teklifinin yalnızca kendisi tarafından teklif edilen hizmet için geçerli olduğunu kabul eder. Geçerli bir sözleşme ancak yük sağlayıcının ve teklif verenin uyumlu beyanından sonra meydana gelebilir.

(4) Teklif verenin verdiği teklif, ilan süresinin sona ermesinden itibaren 1 ay süreyle bağlayıcıdır.

(5) TIMOCOM, verilmelerini takip eden azami 2 iş günü içinde iş ilanlarını ve teklif verenlerin tekliflerini yasalara uygunluk, eksiksizlik veya anlaşılabilirlik açısından kontrol etme hakkını saklı tutar. Bir teklif özellikle, geçerli yasaları, resmi makamların yasaklarını, üçüncü şahısların telif haklarını veya ahlakı ihlal ettiği durumda yasa dışı olarak kabul edilir. Bir teklif, sözleşmenin önemli bölümleri veya örneğin uygulama için gerekli izinler veya lisanslar gibi gerekli bilgiler yoksa eksik olarak kabul edilir. Bir teklif örneğin reklam karakteri baskınsa veya sadece münferit bir nakliye konusunu ele alıyorsa anlaşılamaz olarak değerlendirilir.

(6) TIMOCOM, sonradan tespit edilse bile, ilan verenin ya da teklif verenin 5. paragrafa uymadığını tespit ederse, teklifi ilanlar uygulamasından silme, durdurma ya da hiç yayınlamama hakkına sahiptir, ancak buna rağmen bedel tahsil etme hakkını saklı tutar.

(7) TIMOCOM, yalnızca tanınmış bir finansal enformasyon kuruluşunun en azından ortalama bir kredibilite değerlendirilmesine sahip olan ve hakkında tekliflerin mali açıdan gerçekleştirilmesini somut olarak tehlikeye sokabilecek hiçbir koşulun bulunmadığı bir ilan verenin tekliflerini ilanlar uygulamasında yayınlama hakkını saklı tutar. Ortalama bir kredibilite değerlendirmesi örneğin, Almanya’da Creditreform e.V. firmasının 300’ün üstündeki bir endeksine, Euler Hermes Kreditversicherungs-AG firmasında bir „B“ye  ve Avrupa’da Coface AG firmasında bir „R“ye karşılık gelmektedir. İlanı verenin kredibilitesi teklif verme süresi sırasında bu değerin veya benzerinin altına düşerse veya TIMOCOM, ilanı verilmiş olan tekliflerin bedellerinin ödenmesinde tehlike arz edebilecek durumlardan haberdar olacak olursa, TIMOCOM, kötü değerlendirmeden haberi olduğu andan itibaren teklifi sonlandırabilir veya sınırlandırılmış kredibilite durumu ortadan kalkana kadar yayımlamayı durdurabilir.

(8) TIMOCOM, bir ilana verilen tekliflerin aktarılmasını veya bir ilanın değerlendirilmesini, bu ilan nedeniyle TIMOCOM’un mevcut alacağını karşılamak amacıyla adım adım gerçekleştirme hakkına sahiptir.

(9) TIMOCOM, potansiyel teklif verenler tarafından verilmiş olan somut bir ilanla ilgili nesnel sorular için özel bir bölüm sunmaktadır. TIMOCOM ilan süresini, yanıtın 1 iş gününden fazla uzayacağı zaman dilimi kadar uzatma hakkını saklı tutar. TIMOCOM aynı zamanda buradaki, bu şartların 3. Maddesinin 2. Fıkrasındaki koşullara aykırı olan girişleri silme hakkını saklı tutar.

(10) Bir kullanıcının, TIMOCOM’un ilanlar uygulaması üzerinden yayınladığı veya aktardığı bir ilan kapsamında verdiği tüm bilgilerden ve tekliflerden yalnızca bu kullanıcı sorumludur. TIMOCOM bu bilgiler veya bu yolla gerçekleşecek sözleşme veya gizlilik mutabakatı hükümlerinin yerine getirilmesi konusunda bir garanti üstlenmez ve kendisi sözleşmeye taraf olmaz. TIMOCOM, teklifi verenin verdiği bilgiler ile gücü, yeteneği ve verimliliği konusunda, özellikle de teklifi veren ilanı veren tarafından davet edilmişse, her hangi bir garanti üstlenmez.

(11) Teklif verenin taahhüdünü yerine getirmesini kısıtlayıcı gerçekler ortaya çıkacak olursa veya ilanı verilen hizmeti kendisinin yerine getirmesi yasal olarak veya resmi makamlarca yasaklanmışsa, TIMOCOM, bu teklif verenin tekliflerini silme veya aktarma sırasında dikkate almama hakkını saklı tutar. TIMOCOM, tekliflerini kendi adlarına vermeyen veya kendi hesaplarına hareket etmeyen teklif verenlerin tekliflerini de silme veya yayınlama sırasında dikkate almama hakkına da sahiptir.

(12) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Alternatif olarak sözleşme ilişkisi yıllık bilanço ile açıklanabilir ve bu durumda herhangi bir özel fesih işlemine gerek duyulmaksızın teklifin sona ermesi ile otomatik olarak sona erer. İlan veren tarafından verdiği bir ilan için davet edilen teklif verenin kullanım hakkı, ya özel bir feshi ihbara gerek kalmaksızın ilan süresinin sonunda ya da mevcut bir lisans sözleşmesinden kaynaklanan kullanım hakkının sona ermesiyle sona erer.

3f. Depo Uygulamasının Kullanım Hakkı

(1) Depo uygulaması, kararlaştırılmış olması durumunda, depo kapasitelerini teklif edilmesine ve teklif edilen olan depo kapasitelerini inceleme imkanı sağlar. Teklifler, hem Smart Logistics System, hem TIMOCOM’un herkese açık olan erişilebilen ana sayfasından olduğu gibi TIMOCOM’un diğer platformları aracılığıyla da yayınlanabilir.

(2) Süresi dolmuş veriler derhal silinecektir. Giriş eksiksiz, anlaşılabilir bir yazıyla, ek boşluklar veya diğer vurgulama amaçlı işaretler olmaksızın ve doğru bilgilerle, bunun için öngörülen alanlara yapılmalıdır. TIMOCOM, bu kriterler veya 2. maddenin 3. fıkrasındaki kurallara uymayan veri girişlerini otomatik olarak silme hakkını saklı tutar.

(3) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3g. Messengerin Kullanım Hakkı

(1) Messenger, kararlaştırılmış olması durumunda, kullanıcının başka fonksiyonlar için kayıt yaptırmış kullanıcılara Smart Logistics System dahilinde mesajlar göndermesine olanak sağlar.

(2) Messenger genel kamusal iletişim araçlarının yerine geçmez ve özellikle yetkili kurumlara veya makamlara acil çağrılar veya benzer alarmlar göndermek için uygun değildir.

(3) Kullanım için, bir kullanıcı profilinin oluşturulması ve düzenlenmesi gerekir. Bir kullanıcı Messenger’i kurarak, Smart Logistics System içerisinde mesaj almaya hazır olarak gösterilebilir. Gönderilen mesajların içeriğinden tek başına ilgili kayıtlı kullanıcı sorumludur. Kullanıcıların gönderdiği mesajlar TIMOCOM'un görüşlerini yansıtmaz ve TIMOCOM, bu mesajların kendisine ait olduğunu kabul etmez veya mesajları kendi üstüne almaz.

(4) TIMOCOM, bir mesajın hedefine ulaşacağını garanti etmez. Aynı şekilde, bir mesajın göndereni veya alıcısı olarak belirtilen kişilerin gerçekten de gönderen veya alıcı kişi ile aynı olduğu da garanti edilmez.

(5) TIMOCOM, uzaktan bildirim gizliliğini dikkate alarak bir kullanıcının mesajlarını kontrol etme ve bu koşulların 3 (2) numaralı fıkrasının ihlali durumunda, bu tür mesajları bloke etme veya kullanıcının verilerini ve kullanıcının Messenger’e erişimini bloke etme hakkını saklı tutar, fakat bununla yükümlü değildir.

(6) Kullanıcı, Messenger’i kullanarak, Messenger üzerinden gönderilen bir mesajın, uzaktan bildirim gizliliği dikkate alınarak, seçilen kullanıcıya aktarılmak üzere TIMOCOM tarafından bir sunucu üzerinde en az 3 ay süreyle kaydedilebileceğini ve bu kişiye mesajın gösterilmesini kabul ettiğini beyan eder. TIMOCOM; yasal, hukuksal olarak veya resmi makamlar tarafından aksi zorunlu kılınmamış, izin verilmemiş veya başka bir düzenlemeye tabi tutulmamış olması durumunda, iletişime katılan tüm kullanıcıların isteği üzerine mesaj silinene veya mesajın oluşturulmasını ve gönderilmesini takip eden en az 3 aylık süre dolana kadar mesajı sunucu üzerinde tutar. Asgari kayıt döneminin dolmasından sonra, kullanıcı, mesajın ek bildirim olmadan silineceğini varsaymalıdır.

(7) Mesajların saklama yükümlülüklerine uyulması sorumluluğu tek başına kullanıcıya aittir. Bu konuda, ayrı bir saklamaya olanak sağlamak için bir yazdırma fonksiyonu kullanıcının hizmetine sunulmuştur.

(8) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3h. Arayüzlerin Kullanım Hakkı

(1) TIMOCOM arayüzler aracılığıyla kullanıcıya, kullanıcıda mevcut üçüncü taraf sistemlerini ve Smart Logistics System’i birbirine bağlama olanağı sağlayabilir.

(1.1) Yük borsası arayüzü kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, kullanıcıda mevcut bir nakliyat yönetim sistemi yazılımıyla Smart Logistics System arasında veri alışverişi yapma olanağı sağlar.

(1.2) Takip arayüzü kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, kullanıcının mevcut bir yazılım ve Smart Logistics System arasında veri alışverişi yapma olanağı sağlar. Takip uygulamasının veri koruma hukukuyla ilgili şartları, telematik verileri yönünden duruma uygun olarak uygulanır.

(1.3) Nakliyat siparişleri arayüzü kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, kullanıcı tarafından kullanılan bir üçüncü taraf sistemi ve Smart Logistics System arasında veri alışverişi olanağı sağlar.

(2) Grafik bir kullanıcı arayüzü mevcut değildir. Smart Logistics System içeriklerinin görüntülenmesi için başka lisanslar üzerinde mutabık kalınması gerekebilir.

(3) Kullanıcının mevcut üçüncü taraf sisteminin arayüze ve dolayısıyla Smart Logistics System’e bağlantısı, kullanıcının kendi sorumluluğunda gerçekleşir. TIMOCOM, arayüzün teknik bir ürün açıklamasını hazırlayarak bu konuda kullanıcıyı destekleyebilir. Teknik ürün açıklaması bu sözleşmenin parçası değildir. Arayüzler hakkında teknik temel bilgi olmadan teknik ürün açıklamasından faydalanabilmesi garanti edilmemektedir.

(4) TIMOCOM, arayüzlerini sürekli olarak geliştirmeyi hedeflemektedir, bu durum arayüzlerin yukarıdan aşağı uyumluluğunu etkileyebilir. Sistem geliştirildiğinde TIMOCOM yaygın teknolojinin seviyesini dikkate alacaktır. TIMOCOM yayında kullanıcıya yeni arayüz sürümü hakkında gerekli bilgileri verecektir. TIMOCOM talep üzerine arayüzün güncel teknik tanımını gönderir.
Kullanıcı, TIMOCOM’un yazılı bildirimi üzerine, bu bildirimin gönderilmesinden itibaren en geç 6 ay sonra arayüzün en yeni sürümüne geçiş yapacaktır.

(5) Kullanıcının mevcut üçüncü taraf sisteminin arayüzlere ve dolayısıyla TIMOCOM’un sistemine bağlantısı, kullanıcının kendi sorumluluğunda gerçekleşir. Kendi üçüncü taraf sisteminin, değiştirilen arayüzlere bağlanmasıyla ilgili teknik önkoşulların oluşturulmasını sağlar. Her iki taraf da arayüzü mümkün olduğu kadar sağlam ve bakıma dayanıklı olarak uygulamayı taahhüt eder. Arayüzde yapılan uyarlamalar ve değişiklikler, kullanıcının uyarlama külfetini mümkün olduğu kadar azaltmak için TIMOCOM tarafından uyumlu olarak şekillendirilir.

(6) TIMOCOM, eski arayüzün devre dışı bırakılmasından 6 ay önce kullanıcıyı yazılı olarak haberdar edecektir.
Kullanıcının gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmezse, işlevin daha fazla kullanılamaması mümkündür. Bu durumda TIMOCOM hizmet verme yükümlülüğünden muaf olur, ancak bunun için kararlaştırılan karşılıkları talep etme hakkını saklı tutar. Yasal hükümler daha erken bir tarihte uygulama gerektirdiğinde, kullanıcının ya da TIMOCOM’un sistemini korumak için güvenlik uyarlamaları gerekliyse ya da garanti edilen hizmet kapsamını (yeniden) oluşturmak için hata düzeltmelerinin yapılması gerekiyorsa, yukarıda anılan tepki sürelerinden sapmalar olabilir.

(7) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3i. "Doküman Yönetim Servisi" kullanım hakkı

(1) Smart Logistics System kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, “doküman yönetim servisine” (aşağıda: DMS) erişim sağlar, kullanıcı bununla kendi dokümanlarını Smart Logistics System yoluyla aktarabilir (aşağıda: Yükleme) ve bunları görüntülemek üzere başka kullanıcılara sunabilir. TIMOCOM, dokümanların formatı, hacmi ve miktarı yönünden hizmetleri sınırlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

(2) Kullanıcının aktardığı dokümanlar şifrelenmiş olarak AB içinde kaydedilir. Veriler, bunun için yetkili kullanıcı tarafından download edilerek alınır, ancak veriler üzerindeki haklar aktaran kullanıcıda kalır.

(3) DMS, elektronik bir veri arşivi yerine geçmez ve TIMOCOM dokümanları özellikle güncelleme bakımından güvenli, zamansal olarak sınırsız bir şekilde muhafaza etmemektedir. Mesajların saklama yükümlülüklerine uyulması sorumluluğu tek başına kullanıcıya aittir. Kullanıcı, kullanım hakkının sona ermesiyle, aktardığı dokümanların ayrıca bildirilmeden silinebileceğini göz önünde bulundurmak zorundadır.

(4) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3j. Nakliye Siparişleri Uygulamasının Kullanım Hakkı

(1) Nakliye siparişleri uygulaması kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, başka bir sözleşme tarafıyla bir nakliye sözleşmesinin yapılmasıyla ilgili dokümantasyon ve destek için beyanları ve dokümanları yükleme, düzenleme, gönderme ve görüntüleme olanağı sağlar. Smart Logistics System’in kullanıcısı bu amaçla örnekler hazırlayabilir, formlar düzenleyebilir, açıklamaları yorumlayabilir ve kaydedebilir. TIMOCOM kullanıcıya bu zamana kadar yapılan işlemleri toplu bakış biçiminde temin edebilir.

(2) Diğer sözleşme tarafları, Smart Logistics System’in kullanıcısı ve yük sağlayıcının kendisi tarafından oluşturulması gereken üçüncü taraflar olabilir. Bu tür bir üçüncü bağlantı, belgelerin ya da açıklamaların gönderilmesi nedeniyle Smart Logistics System için kendine ait bir kullanım hakkı elde etmez.

(3) Formlarda teknik nedenlerle belli bilgiler önceden girilmiş olabilir. Önceden yapılan ayar, TIMOCOM’un tavsiyesi olarak kabul edilmemelidir. Kullanıcı bu bilgileri sorumluluğu kendisine ait olmak üzere ihtiyacına göre değiştirir. Smart Logistics System’deki bir kullanıcının özel dik ayarlarıyla, bir formdaki başlıklar ve açıklamalar değiştirilebilir ve bu nedenle bir açıklamanın göndericisi ve alıcısı arasında farklar meydana gelebilir. Formlardaki başlıklar ve açıklamalar ile bunların tercümeleri, sadece ilgili kullanıcının konforuna yöneliktir ve TIMOCOM'un bağlayıcı olmayan formülasyon önerileridir. Kullanıcılar, formun başlıkları ve açıklamalarındaki bu tür terimlerin tasarımı için özel mutabakatlar yapar. "Bağlayıcı" olarak tanımlanan doküman için ön ayar, formu hazırlayanın dil ayarıdır.

(4) Kullanıcı, bir nakliyenin başlıca bileşenleriyle ilgili uyumlu beyanlar verildiğinde, nakliye siparişleri uygulaması içerisinde taraflar arasında, onaylanan hakları ve yükümlülükleri içeren, geçerli bir sözleşme meydana geldiğinin bilincindedir.

(5) TIMOCOM, saklama yükümlülüklerine uyma konusunda kullanıcıyı destekleyebilir. TIMOCOM, bunun için işlemlerde oluşan verileri, 10 faaliyet yılına varan süreyle alabilir, kaydedebilir ve işleyebilir. Olası saklama yükümlülüklerine uyma sorumluluğu tek başına kullanıcıya aittir. TIMOCOM, kullanıcıya ayrı bir saklama olanağı sağlamak için bu süre boyunca bir dışa aktarma fonksiyonu sunar. TIMOCOM, işlemlerin kaydedilmesi için kullanılan hafıza alanını, bu koşulların 3.3. maddesinde belirtilen Adil Kullanım Prensibine uygun olarak sınırlama hakkını saklı tutar; bunun dışında, gerekli hafıza alanı için ayrı bir mutabakat yapılmalıdır. Bir kullanıcı, kullanım sözleşmesi sona erdikten sonra kayıtlı bu verilere erişim veya verilerin iadesi talebinde bulunursa, TIMOCOM, bu erişimi ancak bunun için uygun bir ek giderin ve lisans sözleşmesinden doğan olası açık alacakların karşılanmasından sonra verme veya iade etme yetkisine sahiptir.

(6) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3k. Nakliye Talepleri Uygulamasının Kullanım Hakkı

(1) Nakliye talepleri uygulaması, kararlaştırılmış olması durumunda, tek yük siparişlerini kendisi tarafından seçilen bir hedef kitleye sunma (aşağıda: Yük sağlayıcılar) ya da bir teklife fiyat verebilme olanağı sunar (aşağıda: Teklif veren). Nakliye talepleri uygulaması, kullanıcıya yükler için tek siparişleri tarif etme, düzenleme ve bunlarla ilgili teklifler ve fiyatlar verme olanağı sağlar.

(2) Hedef kitle, Smart Logistics System’in kullanıcılarının yanı sıra yük sağlayıcı tarafından oluşturulacak üçüncü taraf bağlantıları olabilir.

(3) TIMOCOM, bir perakende yük siparişi teklifi için seçilebilen teklif veren miktarını kısıtlama hakkını saklı tutar. TIMOCOM’un aynı şekilde teklif ve planlanan teslim tarihi arasındaki süreyi sınırlama hakkına da sahiptir.

(4) Bir yük teklifi bağlayıcı bir teklif değil, teklif verilmesi için yapılan bir çağrıdır ve bir sözleşme akdetme yükümlülüğü getirmez. Yük sağlayıcı, bir fiyat teklifinin yalnızca kendisi tarafından teklif edilen hizmet için geçerli olduğunu kabul eder. Geçerli bir sözleşme ancak yük sağlayıcının ve teklif verenin uyumlu beyanından sonra meydana gelebilir.

(5) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin her iki tarafça imzalanmasıyla ya da TIMOCOM tarafından verilen yazılı onayla başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar. Yük sağlayıcı tarafından teklif vermek üzere davet edilen teklif verenin kullanım hakkı, özel bir feshe gerek olmadan, ihalenin bir teklif verene verilmesiyle, aksi halde de mevcut lisans sözleşmesinden doğan kullanım hakkıyla sona erer.

4. Kullanım bedeli

(1) Kullanım bedeli her kullanım süresinin başında peşin olarak ödenir ve söz konusu sürenin başlamasından itibaren en geç üç gün içerisinde TIMOCOM’un hesabına geçmiş olmalıdır. TIMOCOM tarafından verilecek ek hizmetlere ilgili fatura bedelleri derhal ödenecektir. Tüm havale masrafları kullanıcı tarafından karşılanacaktır. tek istisna yasalara uygun olan SEPA ödemeleridir. Açıkça aksi kararlaştırılmamışsa, TIMOCOM faturaları elektronik olarak hazırlama ve iletme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu amaçla uygun bir e-posta alıcı adresi sunmazsa ya da faturanın kağıt üstünde belgelenmesini isterse, bunun için oluşacak ek külfet fatura edilir.

(2) Kullanıcının karşı talepler iddiası ile ödemelerini mahsup etmek veya yapmamak gibi bir hakkı yoktur. Burada istisna, tartışmasız olan veya hukuken kesinleşmiş karara dayalı taleplerdir.

(3) Eğer TIMOCOM bir kullanıcıya peşinatlı bir aidat ile beraberinde belirli bir zaman çerçevesi için ıskonto veriyorsa, o zaman anlaşmanın bu süreç içeriğinden önce olağanüstü fesih edildiğinde geriye yönelik bu ıskonto verimi anlaşmanın detayından geçersiz kalacaktır. Eğer TIMOCOM tarafından önemli bir hususun sonucu itibari ile anlaşma fesih edilirse bu kararın eşit kalacağını teyit ederiz.

(4) TIMOCOM kendisine verilen yetkiyle, daha önce fiyat konusunda her hangi bir garanti verilmediği müddetçe, kullanmış olduğunuz lisanslı ürünün fiyatını her sene arttırabilir. TIMOCOM bir fiyat artışında, bu durumu 4 hafta öncesinden yazılı olarak bildirecektir. Eğer fiyat artışı geçen seneye göre 5% ise, özel kondisyonlara göre 14 günlük özel çıkış yetkiniz bulunmaktadır. Bir ıskontonun kaldırılması ya da özel çıkış yetki süresinin bitmesi, fiyat artışı nedeni olarak geçmiyordur. Eğer TIMOCOM bir veya birden fazla fiyat artışı hakkını kullanmazsa, bu hakkından mahrum kalmayacağı manasına gelmiyor. Ön ödeme fiyat garantisini garantilememektedir.

5. Tarafsızlık, Koruma Hakları, Gizlilik

(1) Lisans, kullanıcının, diğer kullanıcıların yanı sıra diğer kullanıcılarla karşı imtiyazlı olma hakkı vermeden, Smart Logistics System’e erişmesini sağlar. TIMOCOM yükleyiciler, lojistik hizmet sağlayıcıları, nakliyat ve taşımacılık şirketleri arasındaki ilişkide tarafsızdır

(2) Bu lisans sözleşmesi, alt lisans verme veya Smart Logistics System’in kazandırdığı veri veya kullanım olanaklarını üçüncü şahıslara devretme, özellikle de kullanıcının Smart Logistics System’de kullanılan yazılımı (aşağıda: Yazılım) kendi bilgi işlem tekniği koruma hakları için kullanma hakkı vermez. Yazılım ve bunların kaynak kodu, telif hakları yasasına göre korunmaktadır ve mülkiyetleri sadece TIMOCOM ve lisans verenlerine aittir ve uluslararası sözleşmelerle kullanıldıkları ülkede geçerli olan diğer kanunlar ile korunmaktadır.

(3) TIMOCOM ürünlerinde, duruma göre ayrı lisans şartlarına tabi olan açık kaynak yazılımlar kullanabilir. TIMOCOM talep üzerine toplu bir bakış sunar.

(4) Kullanıcının, yazılım tekniği ile ilgili olarak sürekli danışmanlık alma, güncelleştirmelerin veya diğer veri taşıyıcıların gönderilmesi, özellikle de kaynak kod üzerinde talepte bulunma hakkı yoktur yazılıma tersine mühendislik uygulama, dağıtma veya değiştirme hakkı yoktur. Kullanıcının, yazılım tekniğini geliştirmek, değiştirilmiş sürümler veya üçüncü şahıslar ve diğer kullanıcılar için kopyalarını oluşturmak amacıyla yazılımı kullanması yasaktır. Bunun ötesine geçen her türlü kullanım için, ister kopyalama yoluyla, isterse çeşitli iş yerlerinde, ticari işletmelerde ve/veya şubelerde paralel veya dönüşümlü kullanım şeklinde olsun, bedelli ek lisanslar ile ilgili yazılı mutabakatlara gerek vardır. Tek erişimin hak sahibi kullanıcının kayıtlı ikametinden kullanımı, web oturumu açma lisansına dahildir.

(5) Kullanıcı, işbirliği çerçevesinde TIMOCOM sistemine veri aktarır. Buna diğerlerinin yanında adres, sözleşme bilgileri ve GPS koordinatları da dahildir. TIMOCOM’un bu bilgilere dayanarak kullanıcının somut ticari ve müşteri ilişkileriyle ilgili sonuçlar çıkarması, örneğin belli müşterilerin kimliğini belirlemesi mümkün olabilir. Bu tür bilgiler ticari sır olarak değerlendirilir ve gizli olarak işaretlenmemiş olsa bile gizli tutulur.
Yasal hükümler dikkate alınarak veriler anonim halde istatistiksel amaçlarla kullanılabilir. TIMOCOM, Smart Logistics System üzerinden toplanan verileri, rakip bir lojistik hizmeti sağlayıcısı, nakliyat ya da taşımacılık şirketi faaliyeti geliştirmek için kullanmaz.

6. Garanti ve Sorumluluk

(1) TIMOCOM sadece, Smart Logistics System’in mutabık kalınmış kapsama uygun olması konusunda bir garanti vermektedir. Ürün açıklamaları, broşürler ve TIMOCOM tarafından sunulan kullanıcı bilgileri bağlayıcı olmayan tavsiyelerdir. TIMOCOM’un başkaca bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TIMOCOM özellikle, diğer kullanıcılar tarafından verilen verilerin güncel, eksiksiz veya doğru olması ile Smart Logistics System’in kullanıcının bilgi işlem ortamı veya kullanılan veri uzaktan erişim bağlantıları ile uyumlu olması konularında bir garanti üstlenmez. Kullanıcı, Smart Logistics System gibi karmaşık çevrimiçi seçeneklerin, teknolojinin durumuna göre asla her türlü hatadan muaf olamayacağının farkındadır. Bu nedenle TIMOCOM bu tür hataların olmayacağı konusunda tam bir garanti vermez.

(2) Hiperlinklerin oluşturulması ve TIMOCOM’un ana sayfasından ve platformlarından hiperlinkler aracılığıyla erişilen üçüncü taraf internet sayfalarındaki bilgiler bu sözleşme hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası değildir. Bunlar, sözleşme hizmetleri ile ilgili yükümlülüklerin daha yakından tanımlanmasına da hizmet etmezler. Oluşturulmuş olan Hiperlinkler veya bu Hiperlinkler üzerinden erişilebilen sayfalar sürekli olarak kontrol edilmediğinden, TIMOCOM bunların içerikleri ve doğrulukları hakkında bir sorumluluk üstlenmez.

(3) TIMOCOM, çeşitli kullanıcıların kayıp, verilerin aktarımında hata şeklinde veya başka bir biçimde birbirlerine verdikleri zararlar ile ilgili bir sorumluluk üstlenmez. TIMOCOM, kullanıcılar üzerinden Smart Logistics System’e yüklenen veya bunların teklif eklerinde veya açıklamalarında aktarılan ve buralardan yayılan zararlı yazılımlar veya program kodları (virüsler, Truva atları, solucanlar vb.) konusunda sorumluluk üstlenmez. Bu türden zararlı yazılımların kendisi üzerinden aktarılmaması konusunda kullanıcı doğrudan sorumludur.

(4) TIMOCOM, Smart Logistics System yardımıyla yapılmış bir sözleşmenin ne sözleşme ortağı ne aracısı ne de bu konuda önemli bir beyanın aktarıcısıdır. Bu nedenle TIMOCOM, kullanıcılar arasında yapılan sözleşmelerin usulüne uygun biçimde uygulanacağı ya da ekonomik bir başarıya ulaşılacağı konusunda hiçbir garanti vermez. Kullanıcı, kendisine üçüncü şahıslar tarafından aktarılan veri ve bilgilerin doğruluğunu kendi sorumluluğu altında kontrol edecektir. Kullanıcıların Smart Logistics System üzerinden gönderdiği ya da görüntülediği mesajlar, TIMOCOM'un beyanlarını ya da görüşlerini temsil etmez ve TIMOCOM, bunları benimsemez ya da kendi üstüne almaz. TIMOCOM, Smart Logistics System üzerinden gönderilen bir mesajın ya da bildirimin hedefine ulaşacağını ya da alıcı olan kullanıcının eline geçeceği ve okunacağı konusunda garanti vermez. Aynı şekilde, bir mesajın ya da bildirimin göndereni veya alıcısı olarak belirtilen kişilerin gerçekten de gönderen veya alıcı kişi ile aynı olduğu da garanti edilmez.

(5) Kullanıcı, TIMOCOM'un kullanıcının Smart Logistics System’i bu sözleşmenin amacına uygun olarak kullanmamasından kaynaklanan tüm yükümlülüklerden muaf tutar. TIMOCOM içerik itibarı ile benzer sözleşmeleri diğer kullanıcılar ile de yapacaktır ve gereğinde (TIMOCOM’un kendi tazminat talepleri karşılandıktan sonra) diğer kullanıcılara karşı mevcut muhtemel tazminat taleplerini bir zararın karşılanması için  kullanıcıya devredecektir.

(6) Veriler TIMOCOM’un etki alanını terk ettikten sonra, verilerin aktarılmaması veya hatalı aktarılması riski  kullanıcıya geçer.

(7) Bu sözleşmedeki, kullanıcının zararlarıyla ilgili sorumluluk kısıtlamaları ya da muafiyetleri, aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
a) TIMOCOM'un ya da icra yardımcılarının kasıtlı ya da kaba ihmalinden kaynaklanan zararlar,
b) somut sözleşmenin anlamına ve amacına göre yerine getirilmesi gereken ya da yerine getirilmesi sözleşmenin düzgün şekilde uygulanmasını mümkün kılan ve buna uyulacağına genel olarak güvenilebilecek başlıca sözleşme yükümlülüklerinden birinin, TIMOCOM ya da icra yardımcıları tarafından kusurlu olarak ihlal edilmesi,
c) kusurdan bağımsız olarak TIMOCOM’un yasal sorumluluğunun olması, örneğin ürün mesuliyeti yasası, bir garanti verilmesi ya da
d) TIMOCOM’un ya da icra yardımcılarının, bir kişinin can, beden ya da sağlığına yönelik ihlallerden doğan yasal sorumluluğunun olması.

(8) Kullanıcı bir girişimciyse, TIMOCOM'un sorumluluğu, aşağıdaki gibi sözleşme imzalandığında, sözleşme için tipik olarak öngörülebilir zararla aşağıdaki şekilde sınırlıdır:
a) Yukarıdaki 7 a) paragrafında, basit icra yardımcılarının ağır ihmali durumlarında,
b) yukarıdaki 7 b) paragrafında anılan basit ihmal durumlarında,TIMOCOM, yukarıdaki 7. paragrafın a) ve b) fıkralarında belirtilen durumlarda, Smart Logistics System’in kullanımından kaynaklanan veri, program kaybı ve bunların kurtarılmasından, yalnızca bu kayıp kullanıcıda, düzenli veri yedekleme gibi uygun önlemlerle önlenemeyeceği ölçüde sorumludur.

(9) "BETA" veya "BETA versiyonu" olarak işaretlenmiş olan Smart Logistics System bileşenleri temelde, tecrübeye dayalı olarak lansmanı yapılmadan önce tüm donanım ve yazılım ortamları, yani kullanım sırasındaki davranışları simüle edilemediğinden, önemli bütün fonksiyonları içeren ama performans, uyumluluk ve sağlamlık açısından bir takım sınırlamaları olan ve günlük yaşamdaki kullanışlılığı açısından tamamlanmamış olan ürünlerdir. TIMOCOM bu nedenle Smart Logistics System’in bu türden BETA bileşenlerini sadece kullanıcıların tecrübe raporlarının alınmasının gerekli olduğu, bağlayıcı olmayan test amaçları için kullanıma sunar. Ürün ile ilgili özellikler ve ciddi hataların görülmemesi garantisi verilememektedir. Kullanıcı, TIMOCOM'un bu konu ile ilgili sorumluluğunun, sisteminin kullanım dışı kalması, veri kaybı, kusurlar ve kusurlar sonucunda oluşan hasarlar veya kaybedilmiş kazançları içermediğini kabul eder. Kullanıcı, Smart Logistics System’in bir BETA bileşeninin kurulumu ve kullanımından önce, yerel sisteminin tam kapsamlı bir veri yedeklemesini gerçekleştirecektir.

(10) Kullanıcı Smart Logistics System’e erişiminin kullanımından sadece kendisi sorumludur, herhangi bir şekilde suistimal edilerek kullanılmasından ve yetkisi olmadığı halde bilgileri çağırmaktan veya üçüncü kişiler üzerinden çağrılmasından veya Smart Logistics System’e müdahale etmekten sakınır. Bu tür durumlarda oluşan masrafları, TIMOCOM'a kurulumları kontrol etmek dahil olmak üzere oluşan her türlü harcamaları ve/veya kullanıcının sorumluluk alanına dahil oldukları görülen hata ve arızaları karşılar. Kullanıcı TIMOCOM'a, yetkisi olmayan üçüncü kişilerin yetkisiz üçüncü kişilerin erişimini, haberdar olduğu ya da tahmin ettiği başka veri güvenliği ihlallerini ya da üçüncü kişilerin, kendisinin ya da TIMOCOM’un Smart Logistics System’i kullanımıyla ilgili olarak iddia ettiği talepler hakkında bilgi vermek ve tüm diğer amaca uygun katkıları derhal ve TIMOCOM için ücretsiz olarak sağlamak zorundadır, özellikle de bunun için TIMOCOM’dan bir talep gelmesi ve gerekli önlemler etkili bir hak savunması için makul bir külfeti aşmıyorsa.

7. Şikayetler

(1) TIMOCOM bir kullanıcı hakkında, kullanıcının bir nakliye sözleşmesinden, bu sözleşmeden veya geçerli diğer bir hukuki ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerini taksirli olarak ihlal ettiği konusunda bir bilgi alacak olursa (aşağıda: şikayet) TIMOCOM, bu şikayetleri, şikayetçinin adını vererek veya vermeyerek ilgili kullanıcıya veya kullanıcı dinlendikten ve durum kontrol edildikten sonra diğer kullanıcılara aktarma hakkına sahiptir, fakat bunu yapmakla yükümlü değildir.

(2) Şikayetin hedefi olan kullanıcı (aşağıda: ilgili) bildirimin eline geçmesinden sonra derhal fakat en geç iki hafta içerisinde şikayetin içeriği konusunda TIMOCOM’a yazılı görüş bildirmek ve şikayet konusunda yardımcı olmak, fakat en azından görüşünü bildirmek için neden geciktiği konusunda bir gerekçe sunmak zorundadır.

(3) İlgili, bildirdiği görüşle şikayetin içerdiği yükümlülük ihlali ile ilgili iddiayı çürütemiyorsa, TIMOCOM, kullanıcıya yardımcı olmak amacıyla iki hafta daha süre vermek hakkına sahiptir, fakat bununla yükümlü değildir. Bu, söz konusu koşullara göre TIMOCOM’a reva görülemeyecek bir durumsa, kısıtlı yardım süresine gerek kalmayabilir.

(4) Yukarıdaki 2. ve 3. fıkralara göre blokaj ve fesihle bağlantılı haklar, sadece TIMOCOM’un menfaatlerini korumak için mevcuttur. TIMOCOM bu hakkını kullanmayacak olursa, diğer kullanıcılara karşı bir sorumluluk söz konusu değildir.

(5) TIMOCOM kendisine yöneltilen şikayetleri kontrol etmekle yükümlü değildir.

(6) Kullanıcı, sözleşmeyle ilgili tüm kararları vermeye ve beyanları kabul etmeye ve vermeye yetkili, yetkin bir muhatap görevlendirir. TIMOCOM, kullanıcının şirketindeki başka kişilerin beyanlarını reddetme hakkına sahiptir, ancak bununla yükümlü değildir.

8. Olağanüstü Fesih, Lisans Süresi, Genel Hükümler

(1) Kullanım hakkının süresi münferiden mutabık kalınan lisansa göre tespit edilir. Bedelsiz bir deneme süresi sırasında her iki taraf için de her zaman fesih hakkı bulunmaktadır.

(2) Taraflardan her ikisi de, önemli bir neden mevcutsa, bu sözleşmenin olağanüstü feshi ihbar süresine uymaksızın sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. TIMOCOM tarafından olağanüstü fesih için önemli bir sebep, özellikle aşağıdaki durumlarda mevcuttur:
a) Kullanıcı ödeme zorluğuna düşerse ya da bir ödeme zorluğu tehlikesi varsa,
b) Kullanıcının varlıkları üzerinde maddi yetersizlik nedeniyle bir iflas prosedürünün açılması reddedilmişse ya da kullanıcı yeminli bir teminat vermek zorundaysa,
c) Kullanıcı, bu şartların hükümlerini sözleşmenin amacına ulaşılmasını tehlikeye düşürecek biçimde veya 3. paragrafın 4. veya 5. fıkralarına göre engellenme hakkı verecek şekilde kasıtlı olarak ihlal etmişse,
d) Kullanıcı, bir aylık kullanım bedeline denk gelen bir tutarı, 14 takvim gününden daha uzun bir süreyle geciktirirse ya da
e) Kullanıcının şirketinin ortaklık ilişkileri %25 veya daha yüksek oranda değişirse ya da sözleşmenin akdedildiği tarihe göre, şirket başka kişiler tarafından yasal olarak temsil edilirse.
f) Kullanıcı, yasal temsilcileri ya da kullanıcıyla bağlantılı şirketler TIMOCOM’la rekabete girerse.

(3) Kullanım hakkı, kullanımın TIMOCOM tarafından açılmasıyla başlar ve sözleşme ilişkisinin sona ermesiyle sonlanır.

(4) Sözleşme süresi sona erdiğinde, kullanıcı, TIMOCOMDdan alınan ve kendisine kurulan her yazılımı, hiçbir rehin hakkı olmaksızın derhal silmek ve Smart Logistics System’in her türlü kullanımından kaçınmak zorundadır. Kullanıcı aynı zamanda daha sonra gerekirse kararlaştırılmış olan bir arayüze başka veri aktarımını durdurmak zorundadır.

(5) Kullanıcı bir şirket, kamu hukukuna tabi bir tüzel kişilik ya da BGB 310. maddesi 1. fıkrası 1. bendine göre kamu özel iktisadi kuruluşuysa ya da Almanya’da kendisi konusunda yetkili bir mahkeme bulunmuyorsa, icra yeri olarak Düsseldorf şehri ve Düsseldorf mahkemelerinin yetkili olduğu kararlaştırılmıştır. Bu sözleşme için Alman hukuku geçerlidir, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması hükümleri kullanılmaz.

(6) Timocom bu sözleşmenin veya bu sözleşmenin parçalarının tercümelerini kullanıcıya gönderirse ve ilgili tercümenin Almanca sözleşmeye aykırı veya bundan sapan hususları varsa sözleşmenin Almanca versiyonu geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilecektir.

(7) Bu kuralların münferit hükümleri geçersiz hale gelecek olursa, diğer düzenlemeler bundan etkilenmeyecektir. Geçersiz hale gelmiş hükmün yerine, geçersiz hale gelmiş olan hükmün amacına en yakın olan bir düzenleme için mutabakat yapılacaktır.

9. Veri Gizliliği

(1) Kullanıcı, TIMOCOM’un, kullanıcının teknik verilerini, kullanıcının kimliğinin belirlenmesi ve sınıflandırılması, verilerin güvenliği ve veri aktarımının iyileştirilmesi amacıyla işlenmesini kabul ettiğini beyan eder. Buna, kullanılan cihaza bağlı olarak, kullanılan işletim sistemi, ekran çözünürlüğü, tarayıcı, işlemci kimliği ve hızı ve fiziksel bellek gibi aslında anonim olan verilerin yanında, duruma göre IP ve MAC adresi, cihaz kimliği, alan DNS’i, kurulum yolu, kullanıcı kimliği, dil ayarı, çerezler ve telematik verileri gibi kişisel olabilecek veriler de dahil olabilir.
TIMOCOM, Smart Logistics System kullanıcı tarafından kurulurken ve kullanılırken, örneğin kullanıcının adı, hitap şekli, e-posta adresi, iletişim bilgileri, bir kullanıcı şirketle bağdaştırma ve belirtilen dil bilgileri, girişler, mesajlar gibi kişisel verilerin yanı sıra bir kullanıcının kendi profilinde ya da Smart Logistics System’in uygulama olanaklarını kullanırken erişilebilir hale getirdiği bilgileri işler. Bu veriler TIMOCOM tarafından aşağıdaki amaçlar için kullanılır:
- Kararlaştırılan hizmetin sağlanması ve sürdürülmesi- Kullanıcı tarafından başlatılan işlemlerin yürütülmesi – Kullanıcının kimliğinin kontrol edilmesi – Bu kullanım şartlarına uyulduğunu güvenceye almak- Yasal yükümlülüklerin veya uygulanabilir resmi veya adli şartların yerine getirilmesi.
Bu verilerin muhafaza süresi, işlem yapan kurumun çıkarları veya yasal muhafaza yükümlülükleri olmadığı sürece, ilgili sözleşmenin süresine ve amacına bağlıdır.

(2) Kullanıcı, TIMOCOM’un kullanıcının ticari verilerini sözleşme yapma ve sözleşme hükümlerini yerine getirme amacıyla işlemeye ve kendisi hakkında tanınmış finansal enformasyon kuruluşlarından bilgi toplamaya hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

(3) Kullanıcı, TIMOCOM'un kullanıcının kişisel verilerini lisans sözleşmesinin ya da kullanıcıya özel servis hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak üzere işyelebileceğini ve bağlı şirketlere ve ortaklara aktarabileceğini kabul eder. Bu şirketlerin güncel verileri aşağıdaki gibidir:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Bu şirketler kullanıcının verilerini yalnızca TIMOCOM'un adına ve talimatıyla işler ve TIMOCOM tarafından geçerli verilerin korunması yasasının uymak konusunda yükümlü kılınmıştır. Kullanıcının kişisel verilerinin üçüncü şahıslara aktarılmasına yasal gereklilikler, resmi ve mahkeme talimatları uyarınca veya cezai suçların işlenmesini engellemek veya bu lisans koşullarının ihlal edilmesini önlemek amacıyla söz konusu olabilir. Örneğin anonim hale getirilen ya da sözleşme amacına ulaşmak için üçüncü taraf kullanıcılara yönelik olan veriler gibi kişilerle bağdaştırılamayan bilgiler, TIMOCOM tarafından işlenebilir ve üçüncü kişilere iletilebilir.

(4) Kullanıcı TIMOCOM’a karşı, ilgili veri koruma düzenlemeleri mevcut olduğu sürece, kaydedilen kişisel verileri hakkında istediği zaman ücretsiz olarak bilgi edinme ve verilerin düzeltilmesi, silinmesi, verilerin işlenmesinin kısıtlanması veya veri işlemeye itiraz etme hakkına ve veri taşınabilirliği konusunda da bir hakka sahiptir. Kullanıcılar haklarıyla ilgili soruları, mişisel bilgilerin işlenmesinden cayma ya da bunu kısıtlama beyanını her zaman şu adrese yöneltebilir:

TIMOCOM GmbH
Veri Koruma Görevlisi
Timocom Platz 140699 ErkrathE-posta: datenschutz(at)timocom.com
Cayma veya kısıtlama, sözleşmenin varlığını ve kullanıcının ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Kullanıcı, TIMOCOM'un bu türden bir caymanın ya da kısıtlamanın sonucunda, Smart Logistics System’i kullanımının devamını sağlayabilecek durumda olmayacağını kabul eder.
Aynı zamanda kullanıcı, TIMOCOM'dan sorumlu denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Nordrhein-Westfalen eyaleti için bilgi güvenliği ve bilgi edinme özgürlüğü konusundaki devlet yetkilisi: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Kullanıcı, Smart Logistics System’in verilerin korunması gerekliliklerine uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, verilerin Smart Logistics System aracılığıyla işlenmesi konusunda geçerli olan tüm verilerin korunması gerekliliklerine, geçerli olan yasaya uygun olarak bağlı kalmakla yükümlüdür. Kullanıcı, TIMOCOM'u kendisinin verilerin korunması hukukuyla, sözleşmeye veya başka yasal hükümlere uymamasından veya bunlarla ilgili oluşan bütün taleplerden muaf tutar.

(6) Kullanıcı, Smart Logistics System’in kullanılmasından etkilenen tüm kişileri, bir yer belirleme cihazı ile donatılmış olan bütün kişileri kullanımdan önce verilerin TIMOCOM tarafından işlenmesi için verilmiş olan izin, işlenen verilerin türü, veri işlemenin amacı ve süresi, veri işleme sürecine katkısı olan şirketler ve veri aktarımını sonlandırma imkanı hakkında bilgilendirir. Kullanıcıya uygulanabilecek olan yasalar uyarınca Smart Logistics System’in kullanımından etkilenecek kişilerin onayının alınmasını gerektiriyor ise kullanıcı gerekli olan bütün izinlerin veya uygulanan yasanın gerekleri uyarınca kabul edilen izin alternatiflerinin (örneğin işletme anlaşmaları) yazılı olarak temin edilmiş olmasını sağlar. Kullanıcı bununla ilgili kanıtları, sözleşmenin bitiminden sonra iki yıllık bir süre boyunca saklamak ve talep edilirse TIMOCOM’a orijinallerini iletmekle yükümlüdür.

(7) Sözleşmeye konu olan talebin ödemelerin aksamasından dolayı sözleşmenin süresiz olarak feshedilebilmesi ve vadesi dolmuş alacakların kendilerine belirtilen ödeme süresi içinde ödenmemesi durumunda TIMOCOM, Alman Veri Gizliliği Yasası (BDSG) Madde 31. maddesi uyarınca sözleşme koşullarından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesine ilişkin verilerin Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden adresine kayıtlı SCHUFA Holding AG şirketine aktarılacağını bildirir. SCHUFA ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.meineSCHUFA.de.

Yayım: 1.01.2021

Madde 1 Hizmet kapsamı

1. TIMOCOM GmbH, yalnızca işverenin salt fatura tutarının tahsilatı sırasında desteklemek amacıyla faaliyet gösterir. TIMOCOM, görevi gereği kendi takdirinde olmak üzere borçludan ödenmemiş alacak hakkında bir gerekçe bildirmesini veya borcu ödemesini talep eder.

2. TIMOCOM, yaptığı müdahalenin başarılı olacağına dair hiçbir garanti üstlenmez.

3. Yapılan müdahaleden sonra borçlunun borcunu ödemesi, verdiği matlup belgesi veya mahsuplaşması, talimat verenin belirtilen ödeme tarihini takip eden 2 hafta içinde alacağın tahsil edilmediğini TIMOCOM'a açıkça bildirmemesi durumunda müdahalenin başarılı olduğu anlamına gelir.

4. Talimat veren, alacağın tahsil edilmesi için her zaman başka önlemler uygulama hakkında sahiptir.

Madde 2 Ücretlendirme

1. Fatura, tebliğinden sonra derhal ödenmelidir.

2. TIMOCOM borçlunun kendisine yaptığı ödemenin içinden, talimat verene yönelik kendi alacağını mahsup edebilir (bankalar arası cari hesap işlemleri)°

3. TIMOCOM, mevcut iş ilişkisi kapsamında talimat verenin bir alacak tahsil yetkisi varsa, fatura tutarını diğer faturalarla birlikte tahsil etme hakkını saklı tutar. Talimat veren, mutabık kalınan fatura tutarını bilinen iş hesabından tahsil etme konusunda TIMOCOM'a tam yetki verir.

Madde 3 Başlangıç ve bitiş

1. Talimat veren, görevlendirme teklifine 3 iş günü süreyle bağlıdır. Sözleşme, talimatın TIMOCOM tarafından kabul edilmesi ile yürürlüğe girer. Kabul işlemi özel bir formda ve özellikle gizli şekilde gerçekleşmelidir. Sözleşme, TIMOCOM bu süre zarfında ispatlayarak borçluya müdahale ederse TIMOCOM tarafından kabul edilmiş sayılır.

2. Talimat, 2 haftalık süreye uyularak talimat veren tarafından feshedilebilir. Borçluya yapılmış olan müdahalede, talimat verene görevlendirme yapılan işlemden ödeme hakkında bilgi verme yükümlülüğü devam eder ve TIMOCOM, mutabık kalınan ücreti talep etme hakkını saklı tutar.

3. Ağır yükümlülük ihlali durumunda normalin dışında fesih hakkı her iki taraf için de geçerliliğini sürdürür.

4. Talimat veren veya borçlu bir müdahale talimatı ile birlikte TIMOCOM'daki müşteri statüsünü kaybeder veya sonlandırırsa, talimat veren ve TIMOCOM, sözleşmeden çıkma hakkına sahiptir. Bu durumda, sözleşme, geleceğe yönelik olarak bozulmuş kabul edilir.

5. Müdahalenin yapılması sırasında alacağın tahsil edilemeyeceği anlaşılırsa, müdahale sonlandırılır ve bu durum, talimat verene bildirilir. Özellikle reddedilmesi, vazgeçilmesi, askıda kalması veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi veya borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olması halinde, alacak tahsil edilemez olarak kabul edilir. Bu durumda, sözleşme, geleceğe yönelik olarak bozulmuş kabul edilir.

6. Talimatı veren, TIMOCOM'u uygun bilgilerle desteklemekle yükümlüdür. TIMOCOM talep etmesine rağmen talimat işlemleri için ihtiyaç duyduğu bilgileri 14 gün içinde almazsa, TIMOCOM, talimatı sonlandırma ve servis ücretini veya o tarihe kadar oluşan müdahale masraflarını faturalandırma hakkına sahiptir.

Madde 4 Sorumluluk

1. TIMOCOM’un, sözleşmenin devralınması ya da uygulanması nedeniyle sipariş verenin yaşadığı zararlarla ilgili sorumluluğu, aşağıdaki durumlarla sınırlıdır:
a) TIMOCOM'un ya da icra yardımcılarının kasıtlı ya da kaba ihmalinden doğan zararlar,
b) Başlıca sözleşme yükümlülüklerinden birinin, sözleşmenin amacının yerine getirilmesini tehlikeye atacak şekilde TIMOCOM ya da icra yardımcıları tarafından kendi kusuru nedeniyle ihlal edilmesi, c) Kötü niyet nedeniyle TIMOCOM’un sorumlu olması ya da bir garantinin verilmesi, d) Örneğin zorunlu ürün mesuliyeti kanunu gibi zorlayıcı kanunlara göre TIMOCOM’un sorumlu olması ya da e) TIMOCOM’un ya da icra yardımcılarının, can, beden ya da sağlığa yönelik ihlallerden doğan yasal sorumluluğunun olması.

2. Kullanıcı şirketse, TIMOCOM’un sorumluluğu aşağıdaki gibi sözleşme akdi sırasında öngörülebilen, sözleşme açısından tipik hasarla sınırlıdır:
a) Yukarıda anılan 1 a) paragrafında belirtilen basit icra yardımcılarının kaba ihmali durumlarında, b) Yukarıda anılan 1 b) paragrafında belirtilen basit ihmal durumlarında.

3. Talimat veren, açık tutarın ödenecek olmasından ve bu tutar üzerinde mutabık kalınmasından ve TIMOCOM'un gerekli tüm belgeleri ve bilgileri almasından sorumludur. Talimat verenin, müdahale masraflarının iadesini borçludan sadece, borçlunun hizmeti sağlama açısından temerrüde düşmüş olması kaydıyla talep edebileceğine ve yetkili hukuk düzenine göre borçlunun bu konuda yükümlü olduğuna dikkat çekilir. Talimat veren, bu giderleri direkt olarak borçludan talep eder.

4. TIMOCOM, yasal nedenlerle saklanması gerekmeyen tüm belgeleri, prosedür tamamlanınca imha etme hakkını saklı tutar.

Madde 5 Diğer koşullar

1. Tüm mutabakatlar yazılı olarak yapılmalıdır.

2. Talimat veren tüketici değilse, ifa yeri ve yetkili mahkeme, Düsseldorf'tur. Bu sözleşme için Alman hukuku geçerlidir.

3. Sözleşme hükümlerinden biri geçersiz olursa veya olacaksa, diğer hükümler ve mutabakatların geçerliliği bundan etkilenmez. Taraflar, geçersiz hale gelmiş hükümlerin yerine, geçersiz hale gelmiş olan hükmün amacına en yakın olan düzenlemeler için mutabakat sağlamakla yükümlüdür.

Fuar Standı: 1.10.2014

yukarı