skip navigation

Ulusal trafik / ülke içi trafik

Ülke içi trafik olarak da adlandırılan ulusal trafikte, mallar bir ülkenin sınırları dahilinde taşınır, örnek olarak yükleme ve boşaltma noktası aynı ülke içindedir.

yukarı