17.02.2021

Korona lojistikte ödeme uygulamalarını değiştiriyor mu?

TIMOCOM avukatı, Director Debt Collection & Legal Affairs, Alexander Oebel’le röportaj

TIMOCOM avukatı, Director Debt Collection & Legal Affairs, Alexander Oebel’le röportaj

Alacak yönetiminden destek mi istiyorsunuz?

Şimdi tahsilat siparişi ver

Bir faturanın ödeme hedefi aşıldıysa, uluslararası tahsilat hizmeti paranıza kavuşmanızı sağlayabilir. Yaklaşık tüm vakaların yüzde 86’sında bu konuda başarılı oluyor. TIMOCOM avukatı, tahsilat servisinin direktörü avukat Alexander Oebel, röportajda hizmetin neden bu kadar başarılı çalıştığı hakkında bilgi veriyor. Ayrıca lojistik sektörünün güncel ödeme sadakati konusunda da bilgi veriyor ve ödeme uygulamalarında nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda ipuçları veriyor.

Bay Oebel, görevinizi kısaca tarif edin.
TIMOCOM’da hukuk bölümünden, özellikle tahsilat servisinden sorumluyum. Özünde işim müşteriler arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesinin yanı sıra şirketin hukuki ihtiyaçlarının düzenlenmesi.

 

Hazır konu açılmışken: TIMOCOM’un tahsilat hizmetini özel yapan nedir?
…Tüm taraflara karşı tarafsız bir tavırla birlikte alacak yönetiminin hızla uygulanması. Sözleşme ortakları arasında anlaşmazlıklar, özellikle de devlet ve dil sınırları varsa, yarın da piyasada profesyonel olarak yüz yüze bakabilmelerine yardımcı oluyoruz. Müşterilerimiz için bu engelleri aşabilen, güvenilir bir ortakları olduğunu bilmek rahatlatıcı bir durum.

 

Bunlar ne tür engeller?
Deneyimlerimize göre, bunlar mutlaka hukuki doğası olan sorunlar değil. Sıkça iletişim sorunları söz konusu oluyor. Burada temel insani gereksinimler söz konusu; ayrıntılar, yanlış anlamalar, bariyerler. Bu durumlarda uluslararası yapıdaki ekiple birlikte, 27’den fazla dilde destek olabiliyoruz. Lojistik ve nakliye sektöründe uzmanlaşmış olarak dolaysız olarak müşteriyle mutabakat halinde soruna yaklaşabiliyoruz. Bir tahsilat ofisine sıkça başvuruluyor, özellikle borçlu cevap vermediğinde ve iletişim aksadığında. Tarafsız aracı rolünde alacaklı ve borçlu arasındaki iletişimi tekrar kurabiliyoruz. Bunun için vakaları belgelere dayanarak inceliyoruz ve bu şekilde açık soruları profesyonel bir düzlemde çözebiliyoruz. TIMOCOM kendini tüm lojistik süreçlerinin basitleştirilmiş uygulamasına adamıştır ve buna düzenli ödeme akışı da dahildir.

 

Korona nedeniyle birçok nakliyat şirketinin ekonomik durumu ne yönde değişti?
Bir tarafta, belli sektörlerin bu durum nedeniyle birbirinden çok farklı geliştiğini görüyoruz. Pazardaki durum değişiyor. Bazı mallara talep arttı, bazılarınaysa hiç talep yok. Daha önce geniş bir müşteri segmentine sahip olan taşımacılar ve nakliyeciler, bazı sektörleri sipariş veren olarak defterlerinden silmek durumunda kaldı. Örneğin gıda maddesi, tuvalet kağıdı ya da şimdi aşı teslim eden nakliyat şirketleri daha yüksek bir talep görüyor. Ancak en azından geçici olarak lojistik ve nakliye şirketleri de harcamalarını örneğin araç filosunu hareketsiz bırakarak ya da personelin bir bölümü için kısa çalışma kaydı yaptırarak en aza indirmek zorunda kaldı. Devlet yardımlarının çoğu zaman dar olan kar marjlarında sürdürülebilir olarak destek olmaya ne kadar yettiğini bekleyip görmek gerekiyor, sonuçta her şirketin kendine has bir maliyet yapısı var.

 

Lojistik sektöründe güncel durum nedeniyle ödeme sadakati değişti mi?
Piyasa daha dikkatli davranıyor. Lojistik sektöründe hizmetlerin ön finansmanı konusundaki sabır azaldı. Bir yüklenicinin bir şirket için birden fazla nakliye işi yapması durumunda nakliye sektöründe birden fazla faturayı birlikte tahsil etme uygulaması yaygındı. Bu durumda ödemelerde aksamalar yaşandığında bu alacaklar toplu olarak işleme alınmak üzere tahsilat hizmetine veriliyordu.

Korona döneminden beri bu değişti. Yükleniciler ödeme süresi dolduktan sonra artık geciken ödemeleri çok fazla beklemiyor ve açık faturaları daha sık tek olarak bize veriyor. Ancak genel olarak ödeme sadakatinde daha çok bir artış görüyoruz, bu da şirketlerin ekonomikliğine katkıda bulunuyor.

 

Nakliye ve lojistik şirketlerinin nakliyat süreçlerini optimize etmek ve ekonomikliğini güçlendirmek için nerede geliştirme ihtiyacı bulunuyor?
Baz sorunlar önlenebiliyor. Lojistiğin birçok alanında nakliyenin ardındaki süreçler hala analog olarak yürütülüyor. Bu uygulamayı temelde hataya açık hale getiriyor.

Sonuçta malların A noktasından B noktasına gitmesi gerekiyor. Bu, yeri doldurulamayacak fiziksel bir süreç; ancak ondan sonrası çoğunlukla analog devam ediyor. Malın alındığı bir irsaliyeyle belgeleniyor. Burada, yavaş ve hatalara açık olan bir süreç başlıyor, özellikle de teslimatlar bazen dört, beş kez aracıya verildiğinde. Nakliye irsaliyeyle belgeleniyor ve belge nakliye zincirindeki tüm olası katılımcılara aktarılıyor. Böyle klasik bir CMR’nin dört kopyası oluyor, yapılan nakliyenin ve dolayısıyla teslimat sözleşmesinin uygulandığının ana kanıt belgesini oluşturuyor. Dolayısıyla nakliyenin tüm katılımcıları bir kopyanın aslını almakla yoğun olarak ilgileniyor.

Ancak bu irsaliye nadiren daha sonra sipariş verene gönderiliyor, çünkü kamyonda kalıyor ve sürücü ofise dönmeden önce sıkça bağlantılı turlara katılıyor. Dolayısıyla faturalandırma için gereken belgeler doğrudan gecikiyor ve bu nedenle işin ödemesini aksatıyor. Bu uygulama tarzında ek olarak irsaliyelerin düzenli olarak nakliyat şirketine iletilmemesi riski oluşuyor. Orijinal belge postada kaybolursa, nakliyenin belgelenmesi karmaşık hale geliyor. Ek takip için kopya verilmesi sıkça reddediliyor. Böylece yanında zorlukları da getirebilen uzun bir iletişim zinciri ortaya çıkıyor. Burada dijital bir seçenek sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

 

Dijitalleşme güncel durumda lojistiğe nasıl yardımcı olabilir?
Elektronik belge yönetimine geçiş lojistik için özellikle günümüzde yararlı olabilir, çünkü nakliyatçılar ve taşımacılar da home ofis nedeniyle ofislerde sürekli olarak açık tutmuyor. Kağıt belgelerin alışverişi böyle durumlarda daha da zorlaşıyor. Bunun aksine dijital yönetilen belgeler daha hızlı işlenebiliyor. Mevzuat elektronik belgelere “izin veriyor”. Birçok kişi şunu bilmiyor: Taranan ya da kopyalanan bir belge de mahkeme önünde kanıt özelliğine sahip. Vergi amaçlı muhafaza için nakliye dosyası zaten çoğunlukla dijitalleştiriliyor.

 

Yani bu adım daha önce süreç zincirine dahil edilebilir?
Tüm sipariş verenlerin kendine sorduğu soru, malın güvenli bir şekilde yerine ulaşıp ulaşmadığı. Bu cevabı aynı şekilde taranmış bir belge de verebilir. Benim önerim: Her işlemde, elektronik seçeneğin mümkün olup olmadığı ve mümkünse, bunu baştan itibaren kararlaştırılması gerekir.  Kararlaştırılan ödeme süresi içinde örneğin elektronik seçenek örneğin soru sorulmasına imkan vermek, iletişim boşluklarını kapatmak ve ödeme sürelerini harekete geçirmek için kullanılabilir. Orijinali ihtiyaç halinde sonradan postayla gönderilebilir. Çünkü her iki tarafın da hedefi, ödeme yolunu mümkün olduğu kadar kısa tutmak olmalıdır. Bu paradan ve gerilimden tasarruf sağlar.

Tahmin ediyorum korona döneminde elektronik nakliyat işlemleri daha fazla yaygınlaşacak. Çünkü lojistikte birçok süreç daha yoğun olarak dijitalleştirilebilir. Buna ödeme işlemleri de dahil.

 

Hala açık bir alacağınız mı var? TIMOCOM’un tahsilat hizmetini çevrimiçi olarak görevlendirin ve ücret hesaplayıcısında önceden tam maliyet şeffaflığı sağlayın.

Şimdi tahsilat siparişi ver

 

Bu da ilginizi çekebilir:

Tahsilat Başarı Hikayesi Mega Pol Trans TIMOCOM uluslararası tahsilata güveniyor

Dijital ağ lojistiğin geleceği için ne kadar önemli?

Kendi ürünlerinizin taşımasını böyle bireysel ve veri tabanlı olarak planlayabilirsiniz

Basın açıklamasını indir
yukarı doğru