Genel iş koşullarımız

Bize Ulaşın

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 11 00

info.tr@timocom.com

1. Genel Hususlar

(1) İşbu sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm teslimatlar ve hizmetler için sadece aşağıdaki koşullar geçerlidir. Kullanıcının koyacağı kurallar ve koşullar, TIMOCOM bunlara açık bir biçimde itiraz etmemiş olsa bile bağlayıcı değildir.

(2) TIMOCOM, bu koşulları her hesap döneminin sonunda değiştirmek veya tamamlamak hakkını saklı tutar. TIMOCOM, değişiklik hakkında fatura formu üzerindeki veya platformdaki açık bir uyarı ile kullanıcıyı bilgilendirecektir. Kullanıcı, değiştirilmiş olan koşullara derhal veya en geç 1 ay içerisinde itiraz etmezse, bu koşullar kabul edilmiş sayılacaktır. Fatura bedelinin itirazsız ödenmesi ile onay verilmiş sayılacaktır.

(3) Sözleşme ile ilgili açıklamaların, sözleşmeye yapılan eklemelerin ve değişikliklerin geçerli olabilmeleri için yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Eğer her iki taraf kararlaştırıp bir üçüncü tüzel kişinin de yazılım kulanım yetkisine sahip olmasının yandaşıysa, o zaman TIMOCOM'a açıklanması ve diğer tarafın bu kullanıcı için gerekli tebellüğ vekaletnamesi vermesi gereklidir.

(4) Bu sözleşmede kişilerden (örneğin kullanıcılar) bahsediliyorsa tanımlama hem erkek hem de kadınları ifade eder.

2. Sözleşmenin konusu

(1) TIMOCOM, kullanıcısına periyodik ödenecek ücret karşılığında bir kullanıcı platformu için bir yazılım (Lisans) kullanım hakkı verir. Lisans kapsamı, bireysel mutabakata göre belirlenir. TIMOCOM, kendi taktirinde olmak kaydıyla, kurulan bir yazılım, kullanıcı adı ve şifre kombinasyonu veya kullanıcının mevcut donanım ve yazılım ortamına bir arayüz aracılığıyla bu kullanıcı platformuna (platform) erişim hakkını kullanıcıya verir. Bu platform, internete bağlı ve sadece online bağlantı aracılığıyla erişilebilen sunucular yardımıyla işletilir.

TIMOCOM tarafından kullanılan sunuculara teknik nedenlerden dolayı veya TIMOCOM tarafından etkilenemeyen diğer nedenlerle erişilemediği veya erişim sırasında tekniğin o anki durumuna göre arızaların kaçınılmaz olduğu durumlarda, TIMOCOM’un sözleşme hizmetlerinin verilmesine devam edebilmesi için sunucularda bakım çalışmalarını yapmak zorunda olduğu süreler bunun dışındadır. TIMOCOM, planlanabilir bakım çalışmalarını ve yükseltmeleri hafta içi günlerde mümkün olduğunca 07.30'dan önce ya da 18:00’dan sonra ve hafta sonları tam gün çalışmayla sınırlandıracaktır (CET/CEST).

(2) Eğer TIMOCOM kullanıcının bir yazılım aracılığıyla platforma erişme olanağı sunuyorsa, bunu kendi takdirine göre örneğin kullanıcı adı ve şifreyle çevrimiçi kayıt ya da örneğin www.timocom.com adresindeki ana sayfadan, Apple® şirketinin App Store’u®, Google Play™ vs. üzerinden yapabilir. Yazılımın indirilmesi ve kurulması TIMOCOM'un sunduğu bir hizmet olmamakla birlikte bu işlemler, kullanıcı tarafından ve kendi sorumluluğu altında gerçekleşir.

(3) Gerekli donanım ve yazılım ve veri uzaktan erişim olanaklarının seçimi, temini ve kullanımı sadece kullanıcı tarafından ve kendi sorumluluğu altında gerçekleşecektir.

(4) TIMOCOM, ürünlerinin geliştirilmesi ve optimize edilmesi kapsamında, bu nedenle hizmetin özellikleri önemli ölçüde kısıtlanmadığı sürece ürünlerde değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

5) TIMOCOM, kullanıcıya platform aracılığıyla teklifler, alınan bildirimler ya da işlemler hakkında mesaj iletebilir. TIMOCOM’un bu tür mesajların sayısını, gösterim süresini ve muhafazasını sınırlandırma hakkı saklıdır.

3. Kullanım hakkı

(1) Bu sözleşmeyle sağlanmakta olan kullanım hakkı sadece, kullanıcının (TIMOCOM Accounts) ticari işletmesinde serbest veya bağımsız şube başına TIMOCOM kullanıcı platformuna erişim için mutabık kalınmış sayı için geçerlidir ve üçüncü şahıslara veya başka şubelere devredilemez.

(2) Kullanım hakkı sadece, düzenli ticari işletmede ticarete özgü verilerin girilmesi ve sorgulanması için geçerlidir. Verilen tüm bilgiler gerçeğe uygun olmalı ve talep üzerine TIMOCOM nezrinde belgelenmelidir. Aşağıdaki amaçlar veya içerikler için kullanım yasaktır:a) Örneğin Spam, toplu talepler, genel reklam veya genel teklifler gibi istenmeyen mesajlar.
b) Yasalara aykırı amaçlar, yanlış bilgiler, dolandırma veya aldatma.
c) Örneğin üçüncü kişilerin kişilik hakları, fikri mülkiyetleri veya özel yaşamları gibi hakların ihlal edilmesi.
d) Özellikle başka bir kullanıcının profilini oluşturmaya olanak sağlayan veri koleksiyonlarının hazırlanması.
e) Uç birimin veya bu yazılımın fonksiyonlarını etkileyen program kodlarının girilmesi.
f) TIMOCOM veya diğer kullanıcılar gibi üçüncü şahısları boykot çağrıları, zincir mektuplar, taciz, tehdit, hakaret, iftira, ayrımcılık, nefret bildirimleri, işe zarar verme, cinsel içerikli yayınlar, zulüm, kaba güç veya çıplaklık nedeniyle engelleyen, rahatsız eden veya zarar veren içerikler.
g) Yürürlükteki yasalara veya adalete aykırı olan veya kullanıcının gönderme yetkisi olmayan içerikler.

(3) Platform tarafından sunulan veriler sadece mevcut dışarı aktarma veya yazıcı fonksiyonu üzerinden özetlenebilir. Bir arayüz, yabancı bir yazılım, botlar, skriptler veya örneğin Chrome™, Firefox® veya Internet Explorer gibi piyasada yaygın olan tarayıcıların standartlarından farklı olan diğer yardımcı araçlar aracılığıyla platformun kullanımının otomatikleştirilmesi için TIMOCOM'dan yazılı onay alınmalıdır.
TIMOCOM’un, sabit bir fiyatla sınırsız olarak kullanım hakkı veren tüm teklifleri, adil kullanım prensibine tabidir. TIMOCOM bu ilke sayesinde tüm kullanıcılar için adil ve kaliteli bir kullanım deneyimi sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle TIMOCOM, bir kullanıcının kişisel kullanım davranışıyla TIMOCOM’un kaynaklarını, kullanılabilir sunucu kapasitesini, bant genişliğini ya da depolama kapasitesini önemsiz sayılamayacak ölçüde olumsuz etkilediğinde, bu kullanıcının kullanım hakkını kısıtlamaya yönelik önlemler alma hakkını saklı tutar. Bu tür kısıtlamalar örneğin bir hesap için dakika başına sorgulama ya da işlem sayısının kısıtlanması, depolama alanının sınırlandırılması vs. şeklinde yapılabilir.

(4) TIMOCOM, bu yolla geçerli yasaların ihlali veya ahlaka aykırı davranışlar önlenecekse, bir kullanıcının kullanıcı platformu ile bağlantısını kesme ve verileri silme hakkını saklı tutar. Aynı hak, yazılımın, bir uygulamanın veya TIMOCOM’un kullanıcı platformunun kullanıcı tarafından teknik olarak tehlikeye düşürülmesi durumu için de geçerlidir.

(5) Kullanıcı; başta 3 (1) veya (2), 4 (1), 5 (2), (4) veya (5) veya 7 (2) veya (3) numaralı fıkralardaki yükümlülükleri olmak üzere sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünü yerine getiremiyorsa veya bir sözleşme ihlalinin çözümlenmesinde gecikiyorsa, bu durumda TIMOCOM hizmet verme yükümlülüğünden muaf olacak ("Blokaj"), ancak bedel alma hakkı baki kalacaktır.

(6) Her ne olursa olsun, 3 (1) veya (2), 5 (2), (4) veya (5) numaralı sözleşme fıkralarının taksirli ihlali durumunda, kullanıcı on iki aylık bedel tutarında bir sözleşme cezası ödemekle yükümlüdür. Bir zararın önemsiz olduğunun kanıtlanması kullanıcının yükümlülüğündedir.

3a. Kullanım Hakkı TC Profile®

(1) Platform kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, TC Profile® veri tabanına erişim hakkı sağlar. Kullanıcı üçüncü kişilerin mevcut firma verilerini incelemek üzere bu veri tabanından görüntüleyebilir.

(2) Bir TC Truck&Cargo® lisansının kullanıcısı, üçüncü tarafların bilgi alması ve incelemesi için ek olarak kendi firma bilgilerini veritabanına girebilir. Kullanıcı, üçüncü firmaların genişletilmiş firma bilgilerine erişim hakkını, kendi genişletilmiş firma bilgilerini girdikten sonra elde eder.

(3) Veritabanı, ticari gelenekler kapsamında düzenli iş zihniyeti ile sunulmaktadır. Veritabanının tamamen veya önemli bölümlerinin kopyalanması telif hakları yasasına göre yasaktır.

(4) Bilgiler güncel tutulmalıdır. Eğer TIMOCOM olarak sisteme geçmiş olduğunuz verilerde hata ya da yanlış tespit ettiğimizde, TIMOCOM olarak bu hataları kullanıcılara bildiririz. Eğer bu hatalar TIMOCOM tarafından bildirilip, 7 iş günü içinde kullanıcı tarafından derlenip ya da düzenlenmezse, TIMOCOM kullanıcı tarafından onayı alıp, mecburi olmadan, Ticaret ve Endüstri kayıtlarına göre düzenleyip derleyebilir.

(5) TIMOCOM, önceki (3) ve (4) numaralı fıkraların ihlali durumunda, kullanıcının verilerini ve kullanıcının veritabanına erişimini bloke etme hakkını saklı tutar.

(6) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3b. Kullanım Hakkı TC Truck&Cargo®

(1) Platform kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, uluslararası karakolu nakliyesi için araç kapasitelerini ve yük seçeneklerini girme ve teklif edilen araç kapasiteleri ve yükleri TC Truck&Cargo® uygulamasıyla arama olanağı verir. Ayrıca platform, depolama kapasitelerini sunma ve görme özelliğine sahip olanağı sunar.

(2) Süresi dolmuş veriler derhal silinecektir. Giriş eksiksiz, anlaşılabilir bir yazıyla, ek boşluklar veya diğer vurgulama amaçlı işaretler olmaksızın ve doğru bilgilerle, bunun için öngörülen alanlara yapılmalıdır. TIMOCOM, bu kriterler veya 2. maddenin 3. fıkrasındaki kurallara uymayan veri girişlerini otomatik olarak silme hakkını saklı tutar.

(3) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3c. Kullanım Hakkı TC eMap®

(1) TC eMap® mutabık kılındığı kadarıyla, harita ve güzergah hesaplamaları için verilerin kullanıcıya aktarılmasını sağlar. Her türden harita, tüm haritalarda olduğu gibi, sürekli olarak bir değişim içerisindedir ve bunların gerçeği tam olarak yansıtmaları kesinlikle beklenemez. Bu nedenle TIMOCOM, haritaların ve diğer verilerin doğruluğu konusunda bir garanti verememektedir. TIMOCOM’un hizmet yükümlülüğü, verilerin kullanıcı için sunulması, hazırlanması ve görselleştirilmesi ile sınırlıdır.

(2) TC eMap®’te gösterilen veriler ve bilgiler üçüncü şahıslardan alınmaktadır. Bu nedenle TIMOCOM, kullanıcı TIMOCOM’un bunda bir taksirinin olduğunu kanıtlayamadığı sürece, hizmeti kendisinin doğru ve zamanında vermemesi sonucu sözleşmeden geri çekilme hakkını saklı tutar.

(3) TC eMap®, hedeflerin aranması sırasında, belirtilen yer adlarına veya posta kodlarına göre öncelik belirleyebilir. Bu sırada, farklı yer adlarının bulunduğu veya aynı adın bir kaç kez ortaya çıktığı arama sonuçları mümkündür TIMOCOM arzu edilen yerin, program tarafından otomatik olarak seçilmemesinden dolayı bir sorumluluk üstlenmez. Aynı şekilde TIMOCOM, posta kodları, cadde bilgileri veya diğer tamamlayıcı bilgiler gibi tüm türde verilerin doğru ve eksiksiz olmaları konusunda da bir sorumluluk üstlenmez. Haritalar, tekniğin durumuna göre sürekli olarak değişmektedir. Bilgiler ve haritaların hatasızlığı veya niteliği konusunda bir garanti üstlenilmemektedir.

(4) Harita materyali ve türdeş veriler (uydu görüntüleri, geçiş ücreti bilgileri, trafik kısıtlamaları, POI'ler, vb.) lisans sahiplerinden temin edilmektedir. Haritalar, türdeş veriler ve fonksiyonlar telif hakları yasasına göre korunmaktadır ve mülkiyetleri sadece TIMOCOM ve/veya lisans verenleri ve ortaklarına aittir ve uluslararası sözleşmeler kullanıldıkları ülkede geçerli olan diğer kanunlar ile korunmaktadır. TIMOCOM kullanıcıya, TIMOCOM ürünlerinde kullanılan haritalar için münhasır olmayan ve devredilemeyen bir alt lisansı, sadece kullanıcının kendisi tarafından kullanılması amacıyla vermektedir. Kullanıcı, haritaları kopyalayamaz, parçalarına ayıramaz, özetleyemez, değiştiremez veya bunu esas alan ürünler üretemez. Kullanıcı, kaynak kodunu, kaynak verileri veya haritaların yapısını genel olarak veya kısmen, yapısını değiştirerek, parçalarına ayırarak, kaynak koda dönüştürerek veya başka yollarla dönüştüremez ve bu türden bir dönüştürmeyi deneyemez. Kullanıcı, ürünleri bir hizmet firmasının işletmesi amacıyla veya haritaların başka kişiler veya birimler tarafından işlenmesini de içeren başka amaçlarla kullanamaz. Kullanıcıya, tümüyle lisans sahiplerine ait olan telif hakları verilmemektedir. Haritalardaki veya bunların üzerindeki telif hakları, kaynak bilgileri veya telif haklarının saklı tutulması bilgileri değiştirilemez, gizlenemez veya çıkartılamaz.

(5) Üçüncü tedarikçilerin sözleşmenin yapıldığı sırada var olan fiyatları TIMOCOM karşısında yükseltirlerse, TIMOCOM ücrete tabi olan lisansları kullanıcıya karşı ilgili oranda yükseltme hakkını saklı tutmaktadır. Fiyat artışı, bildirinin girişini takip eden ayın ilk gününden 2 hafta önce başlayacak şekilde geçerli olacaktır. TC eMap®’in kullanılması için fiyat artışı TIMOCOM tarafından bir takvim yılı içerisinde % 10’dan fazla arttırılacak olursa, kullanıcı, fiyat artışı bildiriminden sonraki 2 hafta içerisinde istisnai fesih hakkını kullanabilir.

(6) TIMOCOM kendi isteğine bağlı olarak haritaları ve veri öğelerini, haritaların spesifikasyonları ve harita ile ilgili diğer fonksiyonlar da dahil olacak şekilde, dilediği zaman modifiye etme, geliştirme, silme ve yeniden kategorize etme hakkını saklı tutmaktadır. TIMOCOM bakım çalışmalarını, arıza giderme çalışmalarını, düzeltmeleri (patch), güncellemeleri (update) ve iyileştirmelerin (upgrade) yapılmasını sağlamak ve veya bunları gerçekleştirmekle yükümlü değildir.

(7) Ek olarak bu son kullanıcı şartları geçerlidir (HERE Kullanım Koşulları)

(8) Ücretli lisanslarla ilgili sözleşme ilişkisi, lisans sözleşmesinin yazılı olarak kabul edilmesi ya da imzalanmasıyla başlar ve her iki tarafça, herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce olağan şekilde feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3d. Takip Fonksiyonunu Kullanım Hakkı

(1) Platform, eğer kararlaştırıldıysa, kullanıcının Telematik fonkisyonuna erişimini sağlar. Kullanıcı bununla, kendi araçlarının mevcut radyo ve uydu destekli verilerini, örneğin Küresel Konum Belirleme Sistemlerinin (GPS) konum verilerini, diğer araç sistemlerinin mevcut yer belirleme cihazlarının ya da sensör verilerini TIMOCOM’un platformuna aktarabilir (yükleme) ve bunları platform aracılığıyla kendine sınırsız ve platformun diğer kullanıcılarına (izleyici) sınırlı izin yoluyla gösterebilir. Platform aynı şekilde izleyiciye, bu görüntüleme için gerekli izin verildikten sonra diğer kullanıcıların araçlarındaki Telematik sistemlerinin bu tür verilerini gösterme olanağı verir. Bu verilerin gösterimi için gerekli olan bileşen, yükleme için bir Telematik sağlayıcısıyla yapılmış bir sağlayıcı sözleşmesi ve TC eMap® uygulamasının ya da harita görüntülemeleri için TIMOCOM arayüzünün (GPS-Share) desteklediği, benzer, uygun bir görüntüleme aracının lisansıdır.

(2) Kullanıcı, aracının Telematik sisteminin verilerinin gösterilmesi konusunda bir görüntüleyiciye yetki verdiği takdirde, üzerinde anlaşılmış olan süre içerisinde ve güncel teknolojik durumun imkanları çerçevesinde bu verileri kesintisiz olarak temin etme yükümlülüğünü üstlenmektedir. Kullanıcı verilerin TIMOCOM'a doğru bir şekilde ve zamanında aktarılmasından kendisi sorumludur.

(3) Kullanıcı tarafından sürekli olarak kiralanmamış olan yabancı araçlardaki Telematik sistemlerinin verilerinin kullanımı ve işlenmesi, yukarıdaki 1. madde uyarınca yazılımın 2 kullanıcısı arasında var olan bir izin çerçevesinde gerçekleşmediği müddetçe yasaktır. Kullanıcı için düzenli olarak, yani devamlı faaliyette olan alt işletmecilerin Telematik sistemlerinin verilerinin yüklenmesi kullanıcıya kesin olarak yasaklanmıştır. Bu maddenin ihlal edilmesi durumunda TIMOCOM ilgili Telematik sisteminin verilerini bloke etme hakkına sahiptir.

(4) Kullanıcı işlevin verilerin gizliliğine uygun olarak kullanımından sorumludur. Kullanıcı, verilerin işlev aracılığıyla toplanması, işlenmesi ve kullanımı konusunda geçerli olan tüm verilerin korunması gerekliliklerine, geçerli olan yasaya uygun olarak bağlı kalmakla yükümlüdür. Özellikle Telematik verileri sadece ilgili araçların, yani hizmet ile izlenen amaçlar çerçevesinde kullanılan yer belirleme cihazları yalnızca kullanımın koordine edilmesi için kullanılabilir. Açık olan Telematik sistemlerinin hizmet kapsamında gerçek kişilerin açık isimleri ile (örneğin sürücünün ismi) tanımlanması yasaktır.

(5) Kullanıcı platform aracılığıyla işlenen verilerin (özellikle konum verilerinin) TIMOCOM tarafından elde edilmesine, işlenmesine ve kullanılmasına izin vermektedir. Kullanıcı işlev yoluyla işlenen Telematik verilerinin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi ve kullanılması ile ilgili onayını geleceğe yönelik olarak dilediği zaman iptal edebilir. Bu iptal, sözleşmenin varlığını ve kullanıcının ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Kullanıcı TIMOCOM'un bu türden bir iptalin sonucu olarak Telematik işlevini daha fazla sunma imkanına sahip olamayabileceğini kabul eder.
a) Kullanıcı bir Telematik sistemiyle donatılan bütün kişileri kullanımdan önce verilerin TIMOCOM tarafından işlenmesi için verilmiş olan izin, işlenen verilerin türü, veri işlemenin amacı ve süresi, veri işleme sürecine katkısı olan şirketler ve veri aktarımını sonlandırma imkanı hakkında bilgilendirir.
b) Kullanıcıya uygulanabilecek olan yasalar uyarınca Telematik sistemiyle donatılan kişilerden bir izin alınmasını gerektiriyor ise kullanıcı gerekli olan bütün izinlerin veya uygulanan yasanın gerekleri uyarınca kabul edilen izin alternatiflerinin (örneğin işletme anlaşmaları) yazılı olarak temin edilmiş olmasını sağlar. Kullanıcı bununla ilgili kanıtları, sözleşmenin bitiminden sonra iki yıllık bir süre boyunca saklamak ve talep edilirse TIMOCOM’a orijinallerini iletmekle yükümlüdür.

(6) İzleyici, işlevin veri gizliliğine uygun olarak kullanımından sorumludur. Görüntüleyici verilerin yazılım ile elde edilmesi, işlenmesi ve kullanımı konusunda geçerli olan tüm verilerin korunması gerekliliklerine, geçerli olan yasaya uygun olarak bağlı kalmakla yükümlüdür. Özellikle pozisyon verileri sadece yeri belirlenmiş olan araçların, yani hizmet ile izlenen amaçlar çerçevesinde kullanılan Telematik sistemleri yalnızca kullanımın koordine edilmesi için kullanılabilir. Verilerin bu amacın dışında herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.

(7) Görüntüleyici veya kullanıcı verilerin korunması ile ilgili yasaların gerekliliklerini, özellikle de yukarıda bahsi geçen madde 4,5, veya 6'yı ihlal edecek olursa TIMOCOM görüntüleyici veya kullanıcı ile olan sözleşmeleri süresiz olarak feshetme hakkına sahiptir. Görüntüleyici veya kullanıcı TIMOCOM'u verilerin korunması ile ilgili yasaların ihlal edilmesi, özellikle de yukarıda bahsi geçen madde 4, 5 veya 6'nın görüntüleyici veya kullanıcı tarafından ihlal edilmesi sonucunda ortaya çıkan her türlü yükümlülükten muaf kılmaktadır.

(8) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin TIMOCOM tarafından imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3e. TC eBid® Kullanım Hakkı

(1) Platform kullanıcıya, mutabık kalınması kaydıyla nakliye ve lojistik sektöründen kendisinin seçeceği bir hedef gruba sabit iş önerilerinde bulunabileceği (ilan veren) veya iş önerilerine teklifte bulunabileceği (teklif veren) TC eBid® uygulamasına erişim olanağını sağlar . Uygulama, kullanıcının teklifleri tanımlamasına, kendi sorumluluğu altında sözleşmeler yapmak için toplamasına, işlemesine ve aktarmasına olanak sağlar.

(2) İlan verenin kullanım hakkı, TIMOCOM tarafından gönderilecek ilk fatura bedelinin ödenmesi veya TIMOCOM tarafından uygulamaya erişimin açılması ile başlar.

(3) Bir ihale, bağlayıcı bir teklif değil, teklif verilmesi için bir çağrıdır ve bir sözleşme akdetme yükümlülüğü getirmez. İhale açan, bir fiyat teklifinin yalnızca kendisi tarafından teklif edilen hizmet için geçerli olduğunu kabul eder. Geçerli bir sözleşme ancak yük sağlayıcının ve teklif verenin uyumlu beyanından sonra meydana gelebilir.

(4) Teklif verenin verdiği teklif, ilan süresinin sona ermesinden itibaren 1 ay süreyle bağlayıcıdır.

(5) TIMOCOM, verilmelerini takip eden azami 2 iş günü içinde iş ilanlarını ve teklif verenlerin tekliflerini yasalara uygunluk, eksiksizlik veya anlaşılabilirlik açısından kontrol etme hakkını saklı tutar. Bir teklif özellikle, geçerli yasaları, resmi makamların yasaklarını, üçüncü şahısların telif haklarını veya ahlakı ihlal ettiği durumda yasa dışı olarak kabul edilir. Bir teklif, sözleşmenin önemli bölümleri veya örneğin uygulama için gerekli izinler veya lisanslar gibi gerekli bilgiler yoksa eksik olarak kabul edilir. Bir teklif örneğin reklam karakteri baskınsa veya sadece münferit bir nakliye konusunu ele alıyorsa anlaşılamaz olarak değerlendirilir.

(6) TIMOCOM, tespit daha sonra gerçekleşmiş olsa bile iş ilanını veya teklifi verenin 5. fıkraya uymadığını tespit edecek olursa, TIMOCOM, teklifi uygulamadan kaldırma, durdurma veya hiç yayınlamama hakkına sahiptir ve buna rağmen bedel tahsil etme hakkını saklı tutar.

(7) TIMOCOM, sadece tanınmış bir finansal enformasyon kuruluşunun en azından ortalama bir kredibilite değerlendirilmesine sahip olan ve hakkında tekliflerin mali açıdan gerçekleştirilmesini somut olarak tehlikeye sokabilecek hiçbir konunun bilinmediği bir ilan verenin tekliflerini uygulamada yayınlama hakkını saklı tutar. Ortalama bir kredibilite değerlendirmesi örneğin, Almanya’da Creditreform e.V. firmasının 300’ün üstündeki bir endeksine, Euler Hermes Kreditversicherungs-AG firmasında bir „B“ye  ve Avrupa’da Coface AG firmasında bir „R“ye karşılık gelmektedir. İlanı verenin kredibilitesi teklif verme süresi sırasında bu değerin veya benzerinin altına düşerse veya TIMOCOM, ilanı verilmiş olan tekliflerin bedellerinin ödenmesinde tehlike arz edebilecek durumlardan haberdar olacak olursa, TIMOCOM, kötü değerlendirmeden haberi olduğu andan itibaren teklifi sonlandırabilir veya sınırlandırılmış kredibilite durumu ortadan kalkana kadar yayımlamayı durdurabilir.

(8) TIMOCOM, bir ilana verilen tekliflerin aktarılmasını veya bir ilanın değerlendirilmesini, bu ilan nedeniyle TIMOCOM’un mevcut alacağını karşılamak amacıyla adım adım gerçekleştirme hakkına sahiptir.

(9) TIMOCOM, potansiyel teklif verenler tarafından verilmiş olan somut bir ilanla ilgili nesnel sorular için özel bir bölüm sunmaktadır. TIMOCOM ilan süresini, yanıtın 1 iş gününden fazla uzayacağı zaman dilimi kadar uzatma hakkını saklı tutar. TIMOCOM aynı zamanda, diğer kullanıcıların kullanımını engelleyen türden girişleri silme hakkını da saklı tutar; bunlar örneğin
- Somut ilanla ilgili nesnel soruların aydınlatılmasına hizmet etmeyen,
- Reklam karakteri içeren veya
- Diğer katılımcıları zor durumda bırakabilecek girişlerdir.

(10) Bir kullanıcının, TIMOCOM’un uygulama üzerinden yayınladığı veya aktardığı bir ilan kapsamında verdiği tüm bilgilerden ve verdiği tekliflerden sadece bu kullanıcı sorumludur. TIMOCOM bu bilgiler veya bu yolla gerçekleşecek sözleşme veya gizlilik mutabakatı hükümlerinin yerine getirilmesi konusunda bir garanti üstlenmez ve kendisi sözleşmeye taraf olmaz. TIMOCOM, teklifi verenin verdiği bilgiler ile gücü, yeteneği ve verimliliği konusunda, özellikle de teklifi veren ilanı veren tarafından davet edilmişse, her hangi bir garanti üstlenmez.

(11) Teklif verenin taahhüdünü yerine getirmesini kısıtlayıcı gerçekler ortaya çıkacak olursa veya ilanı verilen hizmeti kendisinin yerine getirmesi yasal olarak veya resmi makamlarca yasaklanmışsa, TIMOCOM, bu teklif verenin tekliflerini silme veya aktarma sırasında dikkate almama hakkını saklı tutar. TIMOCOM, tekliflerini kendi adlarına vermeyen veya kendi hesaplarına hareket etmeyen teklif verenlerin tekliflerini de silme veya yayınlama sırasında dikkate almama hakkına da sahiptir.

(12) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar. Alternatif olarak sözleşme ilişkisi yıllık bilanço ile açıklanabilir ve bu durumda herhangi bir özel fesih işlemine gerek duyulmaksızın teklifin sona ermesi ile otomatik olarak sona erer. İlan veren tarafından verdiği bir ilan için davet edilen teklif verenin kullanım hakkı, ya özel bir feshi ihbara gerek kalmaksızın ilan süresinin sonunda ya da mevcut bir lisans sözleşmesinden kaynaklanan kullanım hakkının sona ermesiyle sona erer.

(13) TIMOCOM kullanım bedelini, AB komisyonu (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) tarafından AB (HVPI) için AB yönergesi No. 1921/2001, baz 2005 = 100 puan'a göre tespit edilmiş olan tüketici fiyatları endeksinin arttırılması durumunda, kendisi tarafından ayrı bir açıklama yapılmasına gerek kalmaksızın arttırma hakkına sahiptir. Buna esas, AB komisyonu tarafından Ekim ayı için bildirilmiş olan değişikliktir. Değişiklik, bir sonraki yılın 1 Ocak günü yürürlüğe girer. Tüketici fiyatları endeksinin düşürülmesi durumunda, kullanım bedeli aynı oranda (yüzdesel olarak hesaplanmış olarak) ve bir sonraki yılın 1 Ocak gününden itibaren yürürlüğe girmek üzere düşürülür. Söz konusu bedel, 1 takvim yılı için sabit bedel olarak geçerli olacaktır. Düzenleme yıllık olarak uygulanacaktır.

3f. Depo Borsası Kullanım Hakkı

(1) Platform, mutabık kalınması kaydıyla depo kapasitelerini teklif etme ve teklif edilmiş olan depo kapasitelerini inceleme imkanı sağlar. Teklifler hem platform, hem herkese açık TIMOCOM ana sayfası, hem de www.portatio.com üzerinden yayınlanabilir.

(2) Süresi dolmuş veriler derhal silinecektir. Giriş eksiksiz, anlaşılabilir bir yazıyla, ek boşluklar veya diğer vurgulama amaçlı işaretler olmaksızın ve doğru bilgilerle, bunun için öngörülen alanlara yapılmalıdır. TIMOCOM, bu kriterler veya 2. maddenin 3. fıkrasındaki kurallara uymayan veri girişlerini otomatik olarak silme hakkını saklı tutar.

(3) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3g. Mesajlaşma İşlevinin Kullanım Hakkı

(1) Mesajlaşma fonksiyonu, mutabık kalınmış olması durumunda, kullanıcının başka fonksiyonlar için kayıt yaptırmış kullanıcılara kullanıcı platformu dahilinde mesajlar göndermesine olanak sağlar.

(2) Mesajlaşma fonksiyonu, genel kamusal iletişim araçlarının yerine geçmez ve özellikle yetkili kurumlara veya makamlara acil çağrılar veya benzer alarmlar göndermek için uygun değildir.

(3) Kullanım için, bir kullanıcı profilinin oluşturulması ve düzenlenmesi gerekir. Mesajlaşma fonksiyonunu kurarak, kullanıcı platformundaki bir kullanıcı mesaj almaya hazır olarak gösterilir. Gönderilen mesajların içeriğinden tek başına ilgili kayıtlı kullanıcı sorumludur. Kullanıcıların gönderdiği mesajlar TIMOCOM'un görüşlerini yansıtmaz ve TIMOCOM, bu mesajların kendisine ait olduğunu kabul etmez veya mesajları kendi üstüne almaz.

(4) TIMOCOM, Mesajlaşma Fonksiyonunun kullanıcı tarafından kurulması ve kullanılması sırasında kullanıcının kişisel ve teknik bilgilerini ve kullanıcının kendi profilinde üçüncü şahısların erişimine açtığı bilgileri alır, işler ve kaydeder. Bu veriler TIMOCOM tarafından şu amaçlarla kullanılır:
- Kullanıcı kimliğinin kontrol edilmesi
- Kararlaştırılan hizmetin sağlanması ve sürdürülmesi
- Bu kullanım şartlarına uyulduğunu güvenceye almak
- Kullanıcı tarafından yapılan işlemlerin gerçekleştirilmesi
- Yasal yükümlülüklerin ya da uygulanabilir resmi ya da mahkeme taleplerinin yerine getirilmesi.

(5) TIMOCOM, bir mesajın hedefine ulaşacağını garanti etmez. Aynı şekilde, bir mesajın göndereni veya alıcısı olarak belirtilen kişilerin gerçekten de gönderen veya alıcı kişi ile aynı olduğu da garanti edilmez.

(6) TIMOCOM, uzaktan bildirim gizliliğini dikkate alarak bir kullanıcının mesajlarını kontrol etme ve bu koşulların 3 (2) numaralı fıkrasının ihlali durumunda, bu tür mesajları bloke etme veya kullanıcının verilerini ve kullanıcının mesajlaşma fonksiyonuna erişimini bloke etme hakkını saklı tutar, fakat bununla yükümlü değildir.

(7) Kullanıcı, mesajlaşma fonksiyonunu kullanarak, mesajlaşma fonksiyonu üzerinden gönderilen bir mesajın, uzaktan bildirim gizliliği dikkate alınarak, seçilen kullanıcıya aktarılmak üzere TIMOCOM tarafından bir sunucu üzerinde en az 3 ay süreyle kaydedilebileceğini ve bu kişiye mesajın gösterilmesini kabul ettiğini beyan eder. TIMOCOM; yasal, hukuksal olarak veya resmi makamlar tarafından aksi zorunlu kılınmamış, izin verilmemiş veya başka bir düzenlemeye tabi tutulmamış olması durumunda, iletişime katılan tüm kullanıcıların isteği üzerine mesaj silinene veya mesajın oluşturulmasını ve gönderilmesini takip eden en az 3 aylık süre dolana kadar mesajı sunucu üzerinde tutar. Asgari kayıt döneminin dolmasından sonra, kullanıcı, mesajın ek bildirim olmadan silineceğini varsaymalıdır.

(8) Mesajların saklama yükümlülüklerine uyulması sorumluluğu tek başına kullanıcıya aittir. Bu konuda, ayrı bir saklamaya olanak sağlamak için bir yazdırma fonksiyonu kullanıcının hizmetine sunulmuştur.

(9) Kullanıcı, mesajlaşma fonksiyonunu verilerin korunması gerekliliklerine uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, verilerin mesajlaşma fonksiyonu ile elde edilmesi, işlenmesi ve kullanımı konusunda geçerli olan tüm verilerin korunması gerekliliklerine, geçerli olan yasaya uygun olarak bağlı kalmakla yükümlüdür. Verilerin bu amacın dışında herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Kullanıcı, TIMOCOM'u verilerin korunması ile ilgili yasaların ihlal edilmesi sonucunda ortaya çıkan her türlü yükümlülükten muaf kılmaktadır.

(10) Kullanıcı, mesajlaşma fonksiyonu ile işlenen verilerin elde edilmesi, işlenmesi, kaydedilmesi ve kullanılması ile ilgili onayını geleceğe yönelik olarak TIMOCOM'a karşı dilediği zaman iptal edebilir. Bu iptal, sözleşmenin varlığını ve kullanıcının ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Kullanıcı, TIMOCOM'un bu türden bir iptalin sonucu olarak mesajlaşma fonksiyonunu daha fazla sunma imkanına sahip olamayabileceğini kabul eder.

(11) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin TIMOCOM tarafından imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3h. TC Connect Kullanım Hakkı

(1) TC Connect, kararlaştırılmışsa, kullanıcının kendisinde mevcut bir taşımacılık yönetimi sistem yazılımı (bundan sonra TMS olarak anılacaktır) ile platform arasında bağlantı kurma olanağı sunar. TC Connect, kullanıcıdaki TMS ve platform arasında veri alışverişinin yapılabildiği bir arayüz işlevini yerine getirir.

(2) Grafik bir kullanıcı arayüzü mevcut değildir. Platform içeriklerinin görüntülenmesi için başka lisanslar üzerinde mutabık kalınması gerekebilir.

(3) Kullanıcıdaki mevcut TMS'nin bu arayüze ve bununla birlikte platforma bağlantısı, kullanıcının kendi sorumluluğu altında gerçekleşir. TIMOCOM, arayüzün teknik bir ürün açıklamasını hazırlayarak bu konuda kullanıcıyı destekleyebilir. Teknik ürün açıklaması bu sözleşmenin parçası değildir. Arayüzler hakkında teknik temel bilgi olmadan teknik ürün açıklamasından faydalanabilmesi garanti edilmemektedir.

(4) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3i. "Doküman Yönetim Servisi" kullanım hakkı

(1) Platform kullanıcıya, mutabık kalınması kaydıyla, kendi dokümanlarını TIMOCOM platformuna aktarabildiği (upload) ve bunları platformun diğer kullanıcılarına, bakabilmeleri için sunabildiği "Doküman Yönetim Servisine (DMS)" erişim olanağı sağlar. TIMOCOM, dokümanların formatı, hacmi ve miktarı yönünden hizmetleri sınırlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

(2) Kullanıcının aktardığı dokümanlar şifrelenmiş olarak AB içinde kaydedilir. Veriler, bunun için yetkili kullanıcı tarafından download edilerek alınır, ancak veriler üzerindeki haklar aktaran kullanıcıda kalır. Dokümanları aktaran kullanıcı, DMS ile oluşturulmuş verilerin TIMOCOM tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kabul etmektedir.

(3) DMS teknolojileri ve fonksiyonları telif hakları yasasına göre korunmaktadır ve mülkiyetleri sadece TIMOCOM ve lisans verenlerine aittir ve uluslararası sözleşmelerle kullanıldıkları ülkede geçerli olan diğer kanunlar ile korunmaktadır.

(4) TIMOCOM, bellek, üçüncü kişi olan lisan vericisinin sorumlu olduğu veya TIMOCOM'un sorumlu olmadığı bir durumdan dolayı, 2. maddenin 1. fıkrasında belirtilmiş olan hizmet dışı sürelerinin dışında kullanılamadığında kullanıcıya karşı edimin ifasından muaftır. Kullanıcı bu devre dışı kalma süreleri hakkında geciktirilmeksizin bilgilendirilir ve bu tür süreler için aynı şekilde karşı edimden muaftır.

(5) Kullanıcı DMS erişiminin kullanımından sadece kendisi sorumludur, herhangi bir şekilde suistimal edilerek kullanılmasından ve yetkisi olmadığı halde bilgileri çağırmaktan veya üçüncü kişiler üzerinden çağrılmasından veya platformun sistemlerine müdahale etmekten sakınır. Bu tür durumlarda oluşan masrafları, TIMOCOM'a kurulumları kontrol etmek dahil olmak üzere oluşan her türlü harcamaları ve/veya kullanıcının sorumluluk alanına dahil oldukları görülen hata ve arızaları karşılar. Kullanıcı TIMOCOM'a, yetkisi olmayan üçüncü kişilerin ürünlere erişim olanağına sahip olduklarını veya veri güvenliğinin ihlal edildiğini öğrendiğini veya ihlal edildiğini tahmin ettiğini geciktirmeksizin bildirmekle ve özellikle TIMOCOM kendisinden talep ettiğinde ve gereken tedbir uygun bulunan bir külfeti aşmadığında, konuya hizmet eden tüm diğer iştirak etme işlerini geciktirmeksizin ve TIMOCOM'dan ücret talep etmeden yerine getirmekle yükümlüdür.

(6) Kullanıcı dokümanları aktarmadan önce bunları zararlı içerikler, özellikle son teknoloji virüs koruma programları kullanarak zararlı yazılımlar yönünden kontrol etmekle yükümlüdür.

(7) Kullanıcı, DMS tarafından işlenen verilerin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi ve kullanılması ile ilgili onayını geleceğe yönelik olarak TIMOCOM'a karşı dilediği zaman iptal edebilir. Bu iptal, sözleşmenin varlığını ve kullanıcının ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Kullanıcı, TIMOCOM'un bu türden bir iptalin sonucu olarak DMS'nin kullanılmasının bundan sonra sağlayamayabileceğini kabul eder.

(8) Kullanıcı, dokümanların verileri koruma kurallarına uygun olarak kullanılmasından sorumludur ve geçerli olan ilgili hukuka göre bütün önemli verileri koruma hükümlerine uymayı kabul eder.

(9) Verilerin korunması ile ilgili hükümlerin, özellikle yukarıda anılan (8)'inci maddenin ihlal edilmesi halinde, TIMOCOM sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı, TIMOCOM'u verilerin korunması hukukuyla, sözleşmeye veya başka yasal hükümlere uyulmamasından veya bunlarla ilgili oluşan bütün taleplerden muaf tutmaktadır.

(10) DMS, elektronik bir veri arşivi yerine geçmez ve TIMOCOM dokümanları özellikle güncelleme bakımından güvenli, zamansal olarak sınırsız bir şekilde muhafaza etmemektedir. Mesajların saklama yükümlülüklerine uyulması sorumluluğu tek başına kullanıcıya aittir. Kullanıcı, kullanım hakkının sona ermesiyle, aktardığı dokümanların ayrıca bildirilmeden silinebileceğini göz önünde bulundurmak zorundadır.

(11) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3j. “GPS-Share” Kullanım Hakkı

(1) “GPS-Share” işlevi kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, kullanıcıda mevcut bir yazılım ve platform arasında bir bağlantı oluşturma olanağı sunar. “GPS-Share” işlevi burada bir arayüz görevi görür, bunun yardımıyla yazılım ve platform arasında veri alışverişi yapılabilir. Telematik işlevinin TC eMap® için veri gizliliği kanunuyla ilgili şartları (3-7. paragraflar), Telematik verileri yönünden duruma uygun olarak uygulanır.

(2) Grafik bir kullanıcı arayüzü mevcut değildir. Platform içeriklerinin görüntülenmesi için başka lisanslar üzerinde mutabık kalınması gerekebilir.

(3) Kullanıcının mevcut yazılımının bu arayüze ve dolayısıyla platforma bağlantısı, kullanıcının kendi sorumluluğunda gerçekleşir. TIMOCOM, arayüzün teknik bir ürün açıklamasını hazırlayarak bu konuda kullanıcıyı destekleyebilir. Teknik ürün açıklaması bu sözleşmenin parçası değildir. Arayüzler hakkında teknik temel bilgi olmadan teknik ürün açıklamasından faydalanabilmesi garanti edilmemektedir.

(4) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3k. "TC Transport Order®" kullanım hakkı

(1) Platform kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, TC Transport Order® uygulamasıyla, başka bir sözleşme tarafıyla bir nakliye sözleşmesinin yapılmasıyla ilgili dokümantasyon ve destek için açıklamaları ve belgeleri yükleme, düzenleme, gönderme ve görüntüleme olanağı sağlar. Kullanıcı bu amaçla platformda örnekler hazırlayabilir, formlar düzenleyebilir, açıklamaları yorumlayabilir ve kaydedebilir. TIMOCOM kullanıcıya bu zamana kadar yapılan işlemleri toplu bakış biçiminde temin edebilir.

(2) Diğer sözleşme tarafları platformun kullanıcısı ve yük sağlayıcı tarafından oluşturulması gereken üçüncü taraf bağlantıları olabilir. Bu tür bir üçüncü bağlantı, belgelerin ya da açıklamaların gönderilmesi nedeniyle platform için kendine ait bir kullanım hakkı elde etmez.

(3) Formlarda teknik nedenlerle belli bilgiler önceden girilmiş olabilir. Önceden yapılan ayar, TIMOCOM’un tavsiyesi olarak kabul edilmemelidir. Kullanıcı bu bilgileri sorumluluğu kendisine ait olmak üzere ihtiyacına göre değiştirir. Platformdaki bir kullanıcının özel dik ayarlarıyla, bir formdaki başlıklar ve açıklamalar değiştirilebilir ve bu nedenle bir açıklamanın göndericisi ve alıcısı arasında farklar meydana gelebilir. Formlardaki başlıklar ve açıklamalar ile bunların tercümeleri, sadece ilgili kullanıcının konforuna yöneliktir ve TIMOCOM'un bağlayıcı olmayan formülasyon önerileridir. Kullanıcılar, formun başlıkları ve açıklamalarındaki bu tür terimlerin tasarımı için özel mutabakatlar yapar. "Bağlayıcı" olarak tanımlanan doküman için ön ayar, formu hazırlayanın dil ayarıdır.

(4) Kullanıcı, bu uygulamanın içinde bir nakliyenin başlıca bileşenleriyle ilgili uyumlu beyanlarda bulunulmasıyla, katılımcılar arasında, onaylanan haklarla ve yükümlülüklerle birlikte geçerli bir sözleşme meydana geldiğinin bilincindedir.

(5) TIMOCOM, saklama yükümlülüklerine uyma konusunda kullanıcıyı destekleyebilir. TIMOCOM, bunun için işlemlerde oluşan verileri, 10 faaliyet yılına varan süreyle alabilir, kaydedebilir ve işleyebilir. Olası saklama yükümlülüklerine uyma sorumluluğu tek başına kullanıcıya aittir. TIMOCOM, kullanıcıya ayrı bir saklama olanağı sağlamak için bu süre boyunca bir dışa aktarma fonksiyonu sunar. TIMOCOM, işlemlerin kaydedilmesi için kullanılan hafıza alanını, bu koşulların 3.3. maddesinde belirtilen Adil Kullanım Prensibine uygun olarak sınırlama hakkını saklı tutar; bunun dışında, gerekli hafıza alanı için ayrı bir mutabakat yapılmalıdır. Bir kullanıcı, kullanım sözleşmesi sona erdikten sonra kayıtlı bu verilere erişim veya verilerin iadesi talebinde bulunursa, TIMOCOM, bu erişimi ancak bunun için uygun bir ek giderin ve lisans sözleşmesinden doğan olası açık alacakların karşılanmasından sonra verme veya iade etme yetkisine sahiptir.

(6) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3l. “Nakliye isteği" kullanım hakkı

(1) Platform kullanıcıya, kararlaştırılmış olması durumunda, “nakliye isteği” fonksiyonuna erişim hakkı verir, kullanıcı bunu kullanarak kendisi tarafından seçilecek olan bir hedef kitleye perakende yük siparişleri sunabilir (yük sağlayıcı) ya da bir teklife fiyat verebilir. İşlev, kullanıcının yükler için perakende siparişler tarif etmesine, düzenlemesine ve bunlarla ilgili teklifler ve fiyat vermesine olanak sağlar.

(2) Hedef kitle, platformun kullanıcılarının yanı sıra yük sağlayıcı tarafından oluşturulacak üçüncü taraf bağlantılarını kapsayabilir.

(3) TIMOCOM, bir perakende yük siparişi teklifi için seçilebilen teklif veren miktarını kısıtlama hakkını saklı tutar. TIMOCOM’un aynı şekilde teklif ve planlanan teslim tarihi arasındaki süreyi sınırlama hakkına da sahiptir.

(4) Bir yük teklifi bağlayıcı bir teklif değil, teklif verilmesi için yapılan bir çağrıdır ve bir sözleşme akdetme yükümlülüğü getirmez. Yük sağlayıcı, bir fiyat teklifinin yalnızca kendisi tarafından teklif edilen hizmet için geçerli olduğunu kabul eder. Geçerli bir sözleşme ancak yük sağlayıcının ve teklif verenin uyumlu beyanından sonra meydana gelebilir.

(5) Güncel olmayan derhal silinmelidir. Giriş eksiksiz, anlaşılabilir bir yazıyla, ek boşluklar veya diğer vurgulama amaçlı işaretler olmaksızın ve doğru bilgilerle, bunun için öngörülen alanlara yapılmalıdır. TIMOCOM, bu kriterler veya 2. maddenin 3. fıkrasındaki kurallara uymayan veri girişlerini başka bir duyuruya gerek olmadan silme hakkını saklı tutar.

(6) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar. Yük sağlayıcı tarafından teklif vermek üzere davet edilen teklif verenin kullanım hakkı, özel bir feshe gerek olmadan, ihalenin bir teklif verene verilmesiyle, aksi halde de mevcut lisans sözleşmesinden doğan kullanım hakkıyla sona erer.

4. Kullanım bedeli

(1) Kullanım bedeli her kullanım süresinin başında peşin olarak ödenir ve söz konusu sürenin başlamasından itibaren en geç üç gün içerisinde TIMOCOM’un hesabına geçmiş olmalıdır. TIMOCOM tarafından verilecek ek hizmetlere ilgili fatura bedelleri derhal ödenecektir. Tüm havale masrafları kullanıcı tarafından karşılanacaktır. tek istisna yasalara uygun olan SEPA ödemeleridir.

(2) Kullanıcının karşı talepler iddiası ile ödemelerini mahsup etmek veya yapmamak gibi bir hakkı yoktur. Burada istisna, tartışmasız olan veya hukuken kesinleşmiş karara dayalı taleplerdir.

(3) Eğer TIMOCOM bir kullanıcıya peşinatlı bir aidat ile beraberinde belirli bir zaman çerçevesi için ıskonto veriyorsa, o zaman anlaşmanın bu süreç içeriğinden önce olağanüstü fesih edildiğinde geriye yönelik bu ıskonto verimi anlaşmanın detayından geçersiz kalacaktır. Eğer TIMOCOM tarafından önemli bir hususun sonucu itibari ile anlaşma fesih edilirse bu kararın eşit kalacağını teyit ederiz.

(4) TIMOCOM kendisine verilen yetkiyle, daha önce fiyat konusunda her hangi bir garanti verilmediği müddetçe, kullanmış olduğunuz lisanslı ürünün fiyatını her sene arttırabilir. TIMOCOM bir fiyat artışında, bu durumu 4 hafta öncesinden yazılı olarak bildirecektir. Eğer fiyat artışı geçen seneye göre 5% ise, özel kondisyonlara göre 14 günlük özel çıkış yetkiniz bulunmaktadır. Bir ıskontonun kaldırılması ya da özel çıkış yetki süresinin bitmesi, fiyat artışı nedeni olarak geçmiyordur. Eğer TIMOCOM bir veya birden fazla fiyat artışı hakkını kullanmazsa, bu hakkından mahrum kalmayacağı manasına gelmiyor. Ön ödeme fiyat garantisini garantilememektedir.

5. Eşit davranma, alt lisanslar, paten hakları, verilerin korunması

(1) Yazılım, kullanıcının, diğer kullanıcıların yanı sıra diğer kullanıcılarla eşit haklara sahip olarak kullanıcı platformuna erişmesini sağlar.

(2) İşbu lisans sözleşmesi, alt lisans verme veya yazılımın kazandırdığı veri veya kullanım olanaklarını üçüncü şahıslara devretme, özellikle de kullanıcının yazılımı kendi bilgi işlem tekniği ile ilgili patent haklarında kullanması hakkını içermez. Yazılımın kendisi ve kaynak kodu telif hakları yasasına göre korunmaktadır. Yazılımın mülkiyeti TIMOCOM’a aittir. Yazılım, olası bağlantı verme bilgilerinin yanında üçüncü şahısların fikri mülkiyetinde olabilecek kodlar içerebilir. Bu kodlar, ilgili üçüncü şahsın lisans sözleşmeleri veya düzenlemeleri temelinde kullanıcıya lisanslanır. Kullanıcı, bu lisans sözleşmelerinin veya düzenlemelerinin geçerliliğini kabul eder.

(3) Kullanıcı, üçüncü şahısların bu sözleşmenin kullanım kurallarını ihlal eden her kullanımını veya kendi kullanımına veya TIMOCOM'a karşı öne sürülecek her talebini, vakit geçirmeden hukuki savunmaya geçilebilmesi için TIMOCOM’a bildirmekle yükümlüdür.

(4) Kullanıcının, yazılım tekniği ile ilgili olarak sürekli danışmanlık alma, güncelleştirmelerin veya diğer veri taşıyıcıların gönderilmesi, özellikle de kaynak kod üzerinde talepte bulunma hakkı yoktur yazılıma tersine mühendislik uygulama, dağıtma veya değiştirme hakkı yoktur. Kullanıcının, yazılım tekniğini geliştirmek, değiştirilmiş sürümler veya üçüncü şahıslar ve diğer kullanıcılar için kopyalarını oluşturmak amacıyla lisanslı yazılımı kullanması yasaktır. Bunun ötesine geçen her türlü kullanım için, ister kopyalama yoluyla, isterse çeşitli iş yerlerinde, ticari işletmelerde ve/veya şubelerde paralel veya dönüşümlü kullanım şeklinde olsun, bedelli ek lisanslar ile ilgili yazılı mutabakatlara gerek vardır.

(5) Kullanıcı, şirketindeki her türlü ticaret veya sanayi sicili ile ilgili ve şirketi temel alan değişikliği, değişikliğin yapılmasının ardından zaman kaybetmeden TIMOCOM'a bildirmelidir. Bu, özellikle dönüştürme işlemleri, adres değişikliği ve ticaret veya sanayi siciline kayıtlı ve temsil yetkisine sahip kişilerin şirkete girişi veya şirketten ayrılmasını kapsar.

(6) Kullanıcı, TIMOCOM’un, kullanıcının teknik verilerini, kullanıcının kimliğinin belirlenmesi ve sınıflandırılması, verilerin güvenliği ve veri aktarımının iyileştirilmesi amacıyla depolamasını kabul ettiğini beyan eder. Bunlara, kullanılan cihazlara bağlı olarak, kullanılan işletim sistemi, ekran çözünürlüğü, tarayıcı, işlemci kimliği ve hızı, fiziksel depo ve MAC adresi gibi anonim verilerin yanı sıra IP adresi, cihaz kimliği, domain DNS’i, kurulum yolu, kullanıcı tanımı, dil ayarı, çerezler ve Telematik verileri gibi belli koşullarda kişilerle bağdaştırılabilen veriler de dahil olabilir.
TIMOCOM bunun yanında, kullanıcı tarafından platformda tanıtmak bir profil oluşturmak amacıyla bir TIMOCOM hesabı açılırken, örneğin kullanıcının adı, hitap şekli, iletişim bilgileri, bir kullanıcı şirkete aidiyet ve bilindiği belirtilen diller gibi kişisel bilgileri depolar ve işler.

(7) Kullanıcı, TIMOCOM’un kullanıcının ticari verilerini sözleşme yapma ve sözleşme hükümlerini yerine getirme amacıyla kullanmaya ve kendisi hakkında tanınmış finansal enformasyon kuruluşlarından bilgi toplamaya hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

(8) Kullanıcı, TIMOCOM'un kullanıcının kişisel verilerini lisans sözleşmesinin ya da kullanıcıya özel servis hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak üzere bağlı şirketlere ve ortaklara aktarabileceğini kabul eder. Bu şirketlerin güncel verileri aşağıdaki gibidir: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath.
Bu şirketler kullanıcının verilerini sadece TIMOCOM'un görevlendirmesi ile ve yine TIMOCOM tarafından verilecek talimatlara uygun olarak elde edip işlerler ve TIMOCOM tarafından geçerli verilerin korunması yasasının uygulanması konusunda sorumlu kılınmışlardır. Kullanıcının kişisel verilerinin üçüncü şahıslara aktarılmasına yasal gereklilikler, resmi ve mahkeme talimatları uyarınca veya cezai suçların işlenmesini engellemek veya bu lisans koşullarının ihlal edilmesini önlemek amacıyla söz konusu olabilir. Örneğin anonim hale getirilen ya da sözleşme amacına ulaşmak için üçüncü taraf kullanıcılara yönelik olan veriler gibi kişilerle bağdaştırılamayan bilgiler, TIMOCOM tarafından depolanabilir, işlenebilir ve üçüncü kişilere iletilebilir.

(9) Kullanıcı, TIMOCOM’a kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi, depolanması ve kullanımıyla ilgili rızasından istediği zaman geleceğe dönük olarak cayabilir ya da bunu kısıtlayabilir. Cayma ya da kısıtlama beyanı şu adrese yöneltilebilir:

TIMOCOM GmbH
Veri Gizliliği
Timocom Platz 1
40699 Erkrath

E-posta: datenschutz(at)timocom.com

Cayma ya da kısıtlama, sözleşmenin varlığını ve kullanıcının ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Kullanıcı, TIMOCOM'un bu türden bir caymanın ya da kısıtlamanın sonucunda, platformun kullanımının devamını sağlayabilecek durumda olmayacağını kabul eder.

(10) Sözleşmeye konu olan talebin ödemelerin aksamasından dolayı sözleşmenin süresiz olarak feshedilebilmesi ve vadesi dolmuş alacakların kendilerine belirtilen ödeme süresi içinde ödenmemesi durumunda TIMOCOM, Alman Veri Gizliliği Yasası (BDSG) Madde 31. maddesi uyarınca sözleşme koşullarından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesine ilişkin verilerin Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden adresine kayıtlı SCHUFA Holding AG şirketine aktarılacağını bildirir. SCHUFA hakkında ayrıntılı bilgi için www.meineSCHUFA.de.

6. Garanti ve sorumluluk

(1) TIMOCOM sadece, platformun mutabık kalınmış kapsama uygun olması konusunda bir garanti vermektedir. Ürün açıklamaları, broşürler ve TIMOCOM tarafından sunulan kullanıcı bilgileri bağlayıcı olmayan tavsiyelerdir. TIMOCOM’un başkaca bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TIMOCOM özellikle, diğer kullanıcılar tarafından verilen verilerin güncel, eksiksiz veya doğru olması ile platformun kullanıcının bilgi işlem ortamı veya kullanılan veri uzaktan erişim bağlantıları ile uyumlu olması konularında bir garanti üstlenmez.

(2) Hiperlinklerin oluşturulması ve TIMOCOM’un ana sayfasından Hiperlinkler vasıtası ile erişilen üçüncü şahısların İnternet sayfalarındaki bilgiler bu sözleşme hizmetlerinin kapsamı dışındadır. Bunlar, sözleşme hizmetleri ile ilgili yükümlülüklerin daha yakından tanımlanmasına da hizmet etmezler. Oluşturulmuş olan Hiperlinkler veya bu Hiperlinkler üzerinden erişilebilen sayfalar sürekli olarak kontrol edilmediğinden, TIMOCOM bunların içerikleri ve doğrulukları hakkında bir sorumluluk üstlenmez.

(3) TIMOCOM, çeşitli kullanıcıların kayıp, verilerin aktarımında hata şeklinde veya başka bir biçimde birbirlerine verdikleri zararlar ile ilgili bir sorumluluk üstlenmez. TIMOCOM, kullanıcılar üzerinden kullanıcı platformuna yüklenen veya bunların teklif eklerinde veya açıklamalarında aktarılan ve buralardan yayılan zararlı yazılımlar veya program kodları (virüsler, Truva atları, solucanlar vb.) konusunda sorumluluk üstlenmez. Bu türden zararlı yazılımların kendisi üzerinden aktarılmaması konusunda kullanıcı doğrudan sorumludur.

(4) TIMOCOM, platform yardımıyla yapılmış bir sözleşmenin ne sözleşme ortağı ne aracısı ne de bu konuda önemli bir beyanın aktarıcısıdır. Bu nedenle TIMOCOM, kullanıcılar arasında yapılan sözleşmelerin usulüne uygun biçimde uygulanacağı ya da ekonomik bir başarıya ulaşılacağı konusunda hiçbir garanti vermez. Kullanıcı, kendisine üçüncü şahıslar tarafından aktarılan veri ve bilgilerin doğruluğunu kendi sorumluluğu altında kontrol edecektir. Kullanıcıların platform üzerinden gönderdiği ya da görüntülediği mesajlar, TIMOCOM'un beyanlarını ya da görüşlerini temsil etmez ve TIMOCOM, bunları benimsemez ya da kendi üstüne almaz. TIMOCOM, platform üzerinden gönderilen bir mesajın ya da bildirimin hedefine ulaşacağını ya da alıcı olan kullanıcının eline geçeceği ve okunacağı konusunda garanti vermez. Aynı şekilde, bir mesajın ya da bildirimin göndereni veya alıcısı olarak belirtilen kişilerin gerçekten de gönderen veya alıcı kişi ile aynı olduğu da garanti edilmez.

(5) Kullanıcı, TIMOCOM'un kullanıcının platformu bu sözleşmenin amacına uygun olarak kullanmamasından kaynaklanan tüm yükümlülüklerden muaf tutar. TIMOCOM içerik itibarı ile benzer sözleşmeleri diğer kullanıcılar ile de yapacaktır ve gereğinde (TIMOCOM’un kendi tazminat talepleri karşılandıktan sonra) diğer kullanıcılara karşı mevcut muhtemel tazminat taleplerini bir zararın karşılanması için  kullanıcıya devredecektir.

(6) Veriler TIMOCOM’un etki alanını terk ettikten sonra, verilerin aktarılmaması veya hatalı aktarılması riski  kullanıcıya geçer.

(7) Bu sözleşmede, kullanıcının zararları ile ilgili sorumluluk kısıtlamaları ya da muafiyetleri, aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
a) TIMOCOM'un ya da icra yardımcılarının kasıtlı ya da kaba ihmalinden kaynaklanan zararlar,
b) Başlıca sözleşme yükümlülüklerinden birinin, sözleşmenin amacının yerine getirilmesini tehlikeye atacak şekilde TIMOCOM ya da icra yardımcıları tarafından kendi kurusu nedeniyle ihlal edilmesi,
c) Kötü niyet nedeniyle TIMOCOM’un sorumlu olması ya da bir garantinin verilmesi,
d) Örneğin zorunlu ürün mesuliyeti kanunu gibi zorlayıcı kanunlara göre TIMOCOM’un sorumlu olması,
e) TIMOCOM’un ya da icra yardımcılarının, can, beden ya da sağlığa yönelik ihlallerden doğan yasal sorumluluğunun olması.

Kullanıcı şirketse, TIMOCOM’un sorumluluğu aşağıdaki gibi sözleşme akdi sırasında öngörülebilen, sözleşme açısından tipik hasarla sınırlıdır:
a) Yukarıda anılan 7 a) paragrafında belirtilen basit icra yardımcılarının kaba ihmalinde,
b) Yukarıda anılan 7 b) paragrafında belirtilen basit ihmalde.
Verilerin, programların kaybolması ve bunların platform kullanılarak tekrar oluşturulması konusunda TIMOCOM, yukarıdaki 7. fıkranın a) ve b) bentlerinde tanımlanan durumlarda sorumluluğu sadece, kullanıcının bu kaybının, örneğin veri güvenliğinin düzenli olarak sağlanması gibi uygun önleyici önlemlerle önlenmesinin mümkün olmadığı durumlar için üstlenir.

(9) "BETA" veya "BETA versiyonu" olarak işaretlenmiş olan platform bileşenleri temelde, tecrübeye dayalı olarak lansmanı yapılmadan önce tüm donanım ve yazılım ortamları, yani kullanım sırasındaki davranışları simüle edilemediğinden, önemli bütün fonksiyonları içeren ama performans, uyumluluk ve sağlamlık açısından bir takım sınırlamaları olan ve günlük yaşamdaki kullanışlılığı açısından tamamlanmamış olan ürünlerdir. TIMOCOM bu nedenle bu türden platformun BETA bileşenlerini sadece kullanıcıların tecrübe raporlarının alınmasının gerekli olduğu, bağlayıcı olmayan test amaçları için kullanıma sunar. Ürün ile ilgili özellikler ve ciddi hataların görülmemesi garantisi verilememektedir. Kullanıcı, TIMOCOM'un bu konu ile ilgili sorumluluğunun, sisteminin kullanım dışı kalması, veri kaybı, kusurlar ve kusurlar sonucunda oluşan hasarlar veya kaybedilmiş kazançları içermediğini kabul eder. Kullanıcı, platformun bir BETA bileşeninin kurulumu ve kullanımından önce tam kapsamlı bir veri yedekleme işlemi gerçekleştirecektir.

7. 7. Şikâyetler

(1) TIMOCOM bir kullanıcı hakkında, kullanıcının bir nakliye sözleşmesinden, bu sözleşmeden veya geçerli diğer bir hukuki ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerini taksirli olarak ihlal ettiği konusunda bir bilgi alacak olursa (aşağıda: şikâyet) TIMOCOM, bu şikâyetleri, şikâyetçinin adını vererek veya vermeyerek ilgili kullanıcıya veya kullanıcı dinlendikten ve durum kontrol edildikten sonra diğer kullanıcılara aktarma hakkına sahiptir, fakat bunu yapmakla yükümlü değildir.

(2) Şikâyetin hedefi olan kullanıcı (“ilgili”), bildirimin eline geçmesinden sonra derhal fakat en geç iki hafta içerisinde şikâyetin içeriği konusunda TIMOCOM’a yazılı görüş bildirmek ve şikayet konusunda yardımcı olmak, fakat en azından görüşünü bildirmek için neden geciktiği konusunda bir gerekçe sunmak zorundadır.

(3) Kullanıcı bildirdiği görüşle şikâyetin içerdiği yükümlülük ihlali ile ilgili iddiayı çürütemiyorsa, TIMOCOM, kullanıcıya yardımcı olmak amacıyla iki hafta daha süre vermek hakkına sahiptir, fakat bununla yükümlü değildir. Bu, söz konusu koşullara göre TIMOCOM’a reva görülemeyecek bir durumsa, kısıtlı yardım süresine gerek kalmayabilir.

(4) Yukarıdaki 2. ve 3. fıkralara göre blokaj ve fesihle ilintili haklar, sadece TIMOCOM’un menfaatlerini korumak için mevcuttur. TIMOCOM bu hakkını kullanmayacak olursa, diğer kullanıcılara karşı bir sorumluluk söz konusu değildir.

(5) TIMOCOM kendisine yöneltilen şikâyetleri kontrol etmekle yükümlü değildir.

8. Olağanüstü fesih, lisans süresi, kapanış hükümleri

(1) Kullanım hakkının süresi münferiden mutabık kalınacak modüllere göre tespit edilir. Bedelsiz bir deneme süresi sırasında her iki taraf için de her zaman fesih hakkı bulunmaktadır.

(2) Taraflardan her ikisi de, önemli bir neden mevcutsa, bu sözleşmenin olağanüstü feshi ihbar süresine uymaksızın sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. TIMOCOM tarafından olağanüstü fesih için önemli bir neden özellikle aşağıdaki durumlarda mevcuttur:
a) Kullanıcı ödeme zorluğuna düşmüşse veya bir ödeme zorluğu tehlikesi mevcutsa,
b) Kullanıcının varlıkları üzerinde maddi yetersizlik nedeniyle bir iflas prosedürünün açılması reddedilmişse veya  kullanıcı yeminli bir teminat vermek zorunda kalmışsa,
c) Kullanıcı, bu kuralların hükümlerini sözleşmenin amacına ulaşılmasını tehlikeye düşürecek biçimde veya 3. fıkranın 4. veya 5. bentlerine göre blokaja neden olacak şekilde taksirli olarak ihlal etmişse,
d) Kullanıcı, kullanım için bir aylık bedele karşılık gelen bir miktarın ödenmesinde 14 günden daha uzun bir süreyle gecikmeye düşmüşse veya
e) Kullanıcının şirketinin ortaklık oranları % 25 veya daha üstünde değişirse veya sözleşmenin bitirildiği tarihteki oranda şirket başka kişiler tarafından yasal olarak temsil edilirse.

(3) Kullanım hakkı, kullanımın TIMOCOM tarafından açılmasıyla başlar ve sözleşme ilişkisinin sona ermesiyle sonlanır.

(4) Sözleşme süresi sona erdiğinde, kullanıcı, yazılımı hiçbir rehin hakkı olmaksızın derhal silecek ve yazılımı hiçbir şekilde kullanmayacaktır.

(5) Kullanıcı bir şirket, kamuya ait bir tüzel kişilik veya Federal Medeni Kanunun 310. maddesinin, 1. fıkrasının 1. cümlesine göre iktisadi bir kamu kuruluşu ise veya kendisi için yetkili mahkeme Almanya’da bulunmuyorsa, ifa yeri Düsseldorf şehridir ve yetkili mahkeme de Düsseldorf mahkemesidir. Bu sözleşme için Alman hukuku geçerlidir, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması hükümleri kullanılmaz.

(6) Timocom bu sözleşmenin veya bu sözleşmenin parçalarının tercümelerini kullanıcıya gönderirse ve ilgili tercümenin Almanca sözleşmeye aykırı veya bundan sapan hususları varsa sözleşmenin Almanca versiyonu geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilecektir.

(7) Bu kuralların münferit hükümleri geçersiz hale gelecek olursa, diğer düzenlemeler bundan etkilenmeyecektir. Geçersiz hale gelmiş hükmün yerine, geçersiz hale gelmiş olan hükmün amacına en yakın olan bir düzenleme için mutabakat yapılacaktır.

Fuar Standı: 31.01.2019

Madde 1 Hizmet kapsamı

1. TIMOCOM GmbH, yalnızca işverenin salt fatura tutarının tahsilatı sırasında desteklemek amacıyla faaliyet gösterir. TIMOCOM, görevi gereği kendi takdirinde olmak üzere borçludan ödenmemiş alacak hakkında bir gerekçe bildirmesini veya borcu ödemesini talep eder.

2. TIMOCOM, yaptığı müdahalenin başarılı olacağına dair hiçbir garanti üstlenmez.

3. Yapılan müdahaleden sonra borçlunun borcunu ödemesi, verdiği matlup belgesi veya mahsuplaşması, talimat verenin belirtilen ödeme tarihini takip eden 2 hafta içinde alacağın tahsil edilmediğini TIMOCOM'a açıkça bildirmemesi durumunda müdahalenin başarılı olduğu anlamına gelir.

4. Talimat veren, alacağın tahsil edilmesi için her zaman başka önlemler uygulama hakkında sahiptir.

Madde 2 Ücretlendirme

1. Fatura, tebliğinden sonra derhal ödenmelidir.

2. TIMOCOM borçlunun kendisine yaptığı ödemenin içinden, talimat verene yönelik kendi alacağını mahsup edebilir (bankalar arası cari hesap işlemleri)°

3. TIMOCOM, mevcut iş ilişkisi kapsamında talimat verenin bir alacak tahsil yetkisi varsa, fatura tutarını diğer faturalarla birlikte tahsil etme hakkını saklı tutar. Talimat veren, mutabık kalınan fatura tutarını bilinen iş hesabından tahsil etme konusunda TIMOCOM'a tam yetki verir.

Madde 3 Başlangıç ve bitiş

1. Talimat veren, görevlendirme teklifine 3 iş günü süreyle bağlıdır. Sözleşme, talimatın TIMOCOM tarafından kabul edilmesi ile yürürlüğe girer. Kabul işlemi özel bir formda ve özellikle gizli şekilde gerçekleşmelidir. Sözleşme, TIMOCOM bu süre zarfında ispatlayarak borçluya müdahale ederse TIMOCOM tarafından kabul edilmiş sayılır.

2. Talimat, 2 haftalık süreye uyularak talimat veren tarafından feshedilebilir. Borçluya yapılmış olan müdahalede, talimat verene görevlendirme yapılan işlemden ödeme hakkında bilgi verme yükümlülüğü devam eder ve TIMOCOM, mutabık kalınan ücreti talep etme hakkını saklı tutar.

3. Ağır yükümlülük ihlali durumunda normalin dışında fesih hakkı her iki taraf için de geçerliliğini sürdürür.

4. Talimat veren veya borçlu bir müdahale talimatı ile birlikte TIMOCOM'daki müşteri statüsünü kaybeder veya sonlandırırsa, talimat veren ve TIMOCOM, sözleşmeden çıkma hakkına sahiptir. Bu durumda, sözleşme, geleceğe yönelik olarak bozulmuş kabul edilir.

5. Müdahalenin yapılması sırasında alacağın tahsil edilemeyeceği anlaşılırsa, müdahale sonlandırılır ve bu durum, talimat verene bildirilir. Özellikle reddedilmesi, vazgeçilmesi, askıda kalması veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi veya borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olması halinde, alacak tahsil edilemez olarak kabul edilir. Bu durumda, sözleşme, geleceğe yönelik olarak bozulmuş kabul edilir.

6. Talimatı veren, TIMOCOM'u uygun bilgilerle desteklemekle yükümlüdür. TIMOCOM talep etmesine rağmen talimat işlemleri için ihtiyaç duyduğu bilgileri 14 gün içinde almazsa, TIMOCOM, talimatı sonlandırma ve servis ücretini veya o tarihe kadar oluşan müdahale masraflarını faturalandırma hakkına sahiptir.

Madde 4 Sorumluluk

1. TIMOCOM’un, sözleşmenin devralınması ya da uygulanması nedeniyle sipariş verenin yaşadığı zararlarla ilgili sorumluluğu, aşağıdaki durumlarla sınırlıdır:
a) TIMOCOM'un ya da icra yardımcılarının kasıtlı ya da kaba ihmalinden doğan zararlar,
b) Başlıca sözleşme yükümlülüklerinden birinin, sözleşmenin amacının yerine getirilmesini tehlikeye atacak şekilde TIMOCOM ya da icra yardımcıları tarafından kendi kurusu nedeniyle ihlal edilmesi,
c) Kötü niyet nedeniyle TIMOCOM’un sorumlu olması ya da bir garantinin verilmesi,
d) Örneğin zorunlu ürün mesuliyeti kanunu gibi zorlayıcı kanunlara göre TIMOCOM’un sorumlu olması,
e) TIMOCOM’un ya da icra yardımcılarının, can, beden ya da sağlığa yönelik ihlallerden doğan yasal sorumluluğunun olması.

2. Kullanıcı şirketse, TIMOCOM’un sorumluluğu aşağıdaki gibi sözleşme akdi sırasında öngörülebilen, sözleşme açısından tipik hasarla sınırlıdır:
a) Yukarıda anılan 1 a) paragrafında belirtilen basit icra yardımcılarının kaba ihmalinde,
b) Yukarıda anılan 1 b) paragrafında belirtilen basit ihmalde.

3. Talimat veren, açık tutarın ödenecek olmasından ve bu tutar üzerinde mutabık kalınmasından ve TIMOCOM'un gerekli tüm belgeleri ve bilgileri almasından sorumludur. Talimat verenin, müdahale masraflarının iadesini borçludan sadece, borçlunun hizmeti sağlama açısından temerrüde düşmüş olması kaydıyla talep edebileceğine ve yetkili hukuk düzenine göre borçlunun bu konuda yükümlü olduğuna dikkat çekilir. Talimat veren, bu giderleri direkt olarak borçludan talep eder.

4. TIMOCOM, yasal nedenlerle saklanması gerekmeyen tüm belgeleri, prosedür tamamlanınca imha etme hakkını saklı tutar.

Madde 5 Diğer koşullar

1. Tüm mutabakatlar yazılı olarak yapılmalıdır.

2. Talimat veren tüketici değilse, ifa yeri ve yetkili mahkeme, Düsseldorf'tur. Bu sözleşme için Alman hukuku geçerlidir.

3. Sözleşme hükümlerinden biri geçersiz olursa veya olacaksa, diğer hükümler ve mutabakatların geçerliliği bundan etkilenmez. Taraflar, geçersiz hale gelmiş hükümlerin yerine, geçersiz hale gelmiş olan hükmün amacına en yakın olan düzenlemeler için mutabakat sağlamakla yükümlüdür.

Fuar Standı: 1.10.2014

yukarı

Analiz için olan cookilerde özelleştirilmiş reklam kullanıldığına katıliıyorum. Daha çok bilgi için