TimoCom Logo

Tarayıcınızda JavaScript devre dışı bırakılmış.

Bu nedenle bu Web sitesinin fonksiyon kapsamı daraldı. Kullanım kapsamını ve konforu arttırmak için lütfen JavaScript'i tarayıcı ayarlarınızda geçici olarak devreye sokun.

TimoCom - Türkçe -Genel Hükümler

1. Genel Hususlar

(1) İşbu sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm teslimatlar ve hizmetler için sadece aşağıdaki koşullar geçerlidir. Kullanıcının koyacağı kurallar ve koşullar, TimoCom bunlara açık bir biçimde itiraz etmemiş olsa bile bağlayıcı değildir.
(2) TimoCom, bu koşulları her hesap döneminin sonunda değiştirmek veya tamamlamak hakkını saklı tutar. TimoCom, değişiklik hakkında fatura formu üzerindeki veya platformdakiaçık bir uyarı ile kullanıcıyı bilgilendirecektir. Kullanıcı, değiştirilmiş olan koşullara derhal veya en geç 1 ay içerisinde itiraz etmezse, bu koşullar kabul edilmiş sayılacaktır. Fatura bedelinin itirazsız ödenmesi ile onay verilmiş sayılacaktır.
(3) Sözleşme ile ilgili açıklamaların, sözleşmeye yapılan eklemelerin ve değişikliklerin geçerli olabilmeleri için yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Eğer her iki taraf kararlaştırıp bir üçüncü tüzel kişininde yazılım kulanım yetkisine sahip olmasının yandaşıysa, ozaman TimoCom'a açıklanması ve diğer tarafin bu kullanıcı için gerekli tebellüğ vekaletnamesi vermesi gereklidir.
(4) Bu sözleşmede kişilerden (örneğin kullanıcılar) bahsediliyorsa tanımlama hem erkek hem de kadınları ifade eder.

2. Sözleşmenin konusu

(1) TimoCom, kullanıcısına periyodik ödenecek ücret karşılığında bir kullanıcı platformu için bir yazılım (Lisans) kullanım hakkı verir. Lisans kapsamı, bireysel mutabakata göre belirlenir. TimoCom, kendi taktirinde olmak kaydıyla, kurulan bir yazılım, kullanıcı adı ve şifre kombinasyonu veya kullanıcının mevcut donanım ve yazılım ortamına bir arayüz aracılığıyla bu kullanıcı platformuna (platform) erişim hakkını kullanıcıya verir. Bu platform, internete bağlı ve sadece online bağlantı aracılığıyla erişilebilen sunucular yardımıyla işletilir. TimoCom tarafından kullanılan sunuculara teknik nedenlerden dolayı veya TimoCom tarafından etkilenemeyen diğer nedenlerle erişilemediği veya erişim sırasında tekniğin o anki durumuna göre arızaların kaçınılmaz olduğu durumlarda, TimoCom’un sözleşme hizmetlerinin verilmesine devam edebilmesi için sunucularda bakım çalışmalarını yapmak zorunda olduğu süreler bunun dışındadır. TimoCom, planlanabilir periyodik bakım çalışmalarını veya güncellemeleri mümkün olduğunca iş saatleri dışında yapmaya dikkat edecektir. TimoCom’un çalışma saatleri, hafta içi Pazartesi – Cuma günleri arasında 07.30 ile 18.00 arasındadır (UTC+1).
(2) TimoCom, kendi takdirinde olmak kaydıyla, platforma erişim hakkını kullanıcıya örn.  www.timocom.com web sitesi, Apple®  App Store® veya Google Play™ üzerinden yazılım indirme teklifi ya da kullanıcı adı ve şifre gerektiren online kayıt olarak sunabilir. Kullanıcı bağlantı tanımlayıcısını, özellikle de kendisine atanan kullanıcı ve erişim araçlarını ve de kimlik ve doğrulama güvenlik bilgilerini, login adını ve şifreleri gizli tutmak, yetkisiz erişimden korumak ve usulüne uygun kullanılmalarını sağlamakla yükümlüdür. Yazılımın indirilmesi ve kurulması TimoCom'un sunduğu bir hizmet olmamakla birlikte bu işlemler, kullanıcı tarafından ve kendi sorumluluğu altında gerçekleşir.
(3) Gerekli donanım ve yazılım ve veri uzaktan erişim olanaklarının seçimi, temini ve kullanımı sadece kullanıcı tarafından ve kendi sorumluluğu altında gerçekleşecektir.
(4) TimoCom, ürünlerinin geliştirilmesi ve optimize edilmesi kapsamında, bu nedenle hizmetin özellikleri önemli ölçüde kısıtlanmadığı sürece ürünlerde değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

3. Kullanım hakkı

(1) Bu sözleşmeyle sağlanmakta olan kullanım hakkı sadece, kullanıcının (TimoCom Accounts) ticari işletmesinde serbest veya bağımsız şube başına TimoCom kullanıcı platformuna erişim için mutabık kalınmış sayı için geçerlidir ve üçüncü şahıslara veya başka şubelere devredilemez.
(2) Kullanım hakkı sadece, düzenli ticari işletmede ticarete özgü verilerin girilmesi ve sorgulanması için geçerlidir. Verilen tüm bilgiler gerçeğe uygun olmalı ve talep üzerine TimoCom nezrinde belgelenmelidir. Aşağıdaki amaçlar veya içerikler için kullanım yasaktır:
a) Örneğin Spam, toplu talepler, genel reklam veya genel teklifler gibi istenmeyen mesajlar.
b) Yasalara aykırı amaçlar, yanlış bilgiler, dolandırma veya aldatma.
c) Örneğin üçüncü kişilerin kişilik hakları, fikri mülkiyetleri veya özel yaşamları gibi hakların ihlal edilmesi.
d) Özellikle başka bir kullanıcının profilini oluşturmaya olanak sağlayan veri koleksiyonlarının hazırlanması.
e) Uç birimin veya bu yazılımın fonksiyonlarını etkileyen program kodlarının girilmesi.
f) TimoCom veya diğer kullanıcılar gibi üçüncü şahısları boykot çağrıları, zincir mektuplar, taciz, tehdit, hakaret, iftira, ayrımcılık, nefret bildirimleri, işe zarar verme, cinsel içerikli yayınlar, zulüm, kaba güç veya çıplaklık nedeniyle engelleyen, rahatsız eden veya zarar veren içerikler.
g) Yürürlükteki yasalara veya adalete aykırı olan veya kullanıcın gönderme yetkisi olmayan içerikler.
(3) Platform tarafından sunulan veriler sadece mevcut dışarı aktarma veya yazıcı fonksiyonu üzerinden özetlenebilir. Bir arayüz, harici yazılım veya örn. Chrome™, Firefox® veya Internet Explorer gibi piyasada bulunan tarayıcıların standardından farklı olan yardımcı araçlarla platform kullanımının otomatikleştirilmesi işlemi için TimoCom'un yazılı onayı gerekir.
(4) TimoCom, bu yolla geçerli yasaların ihlali veya ahlaka aykırı davranışlar önlenecekse, bir kullanıcının kullanıcı platformu ile bağlantısını kesme ve verileri silme hakkını saklı tutar. Aynı hak, yazılımın, bir uygulamanın veya TimoCom’un kullanıcı platformunun kullanıcı tarafından teknik olarak tehlikeye düşürülmesi durumu için de geçerlidir.
(5) Kullanıcı; başta 3 (1) veya (2), 4 (1), 5 (2)), (4) veya (5) veya 7 (2) veya (3) numaralı fıkralardaki yükümlülükleri olmak üzere sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünü yerine getiremiyorsa veya bir sözleşme ihlalinin çözümlenmesinde gecikiyorsa, bu durumda TimoCom hizmet verme yükümlülüğünden muaf olacak ("Blokaj"), ancak bedel alma hakkı baki kalacaktır.
(6) Her ne olursa olsun, 3 (1) veya (2), 5 (2), (4) veya (5) numaralı sözleşme fıkralarının taksirli ihlali durumunda, kullanıcı on iki aylık bedel tutarında bir sözleşme cezası ödemekle yükümlüdür. Bir zararın önemsiz olduğunun kanıtlanması kullanıcının yükümlülüğündedir.

3a. Kullanım hakkı TC Profile®

(1) Platform, mutabık kalındığı süre boyunca kullanıcıya TC Profile® veritabanına erişim hakkı sağlar. Bu veritabanında kullanıcı, üçüncü firmaların mevcut verilerini incelemek amacıyla çağırabilir.
(2) Bir TC Truck&Cargo® lisansının kullanıcısı, üçüncü tarafların bilgi alması ve incelemesi için ek olarak kendi firma bilgilerini veritabanına girebilir. Kullanıcı, üçüncü firmaların genişletilmiş firma bilgilerine erişim hakkını, kendi genişletilmiş firma bilgilerini girdikten sonra elde eder.
(3) Veritabanı, ticari gelenekler kapsamında düzenli iş zihniyeti ile sunulmaktadır. Veritabanının tamamen veya önemli bölümlerinin kopyalanması telif hakları yasasına göre yasaktır.
(4) Bilgiler güncel tutulmalıdır. Eğer TimoCom olarak sisteme geçmiş olduğunuz verilerde hata yada yanlış tespit ettiğimizde, TimoCom olarak bu hataları kullanıcılara bildiririz. Eğer bu hatalar TimoCom tarafından bildirilip, 7 iş günü içinde kullanıcı tarafından derlenip yada düzenlenmezse, TimoCom kullanıcı tarafından onayı alıp, mecburi olmadan, Ticaret ve Endüstri kayıtlarına göre düzenleyip derleyebilir.
(5) TimoCom, önceki (3) ve (4) numaralı fıkraların ihlali durumunda, kullanıcının verilerini ve kullanıcının veritabanına erişimini bloke etme hakkını saklı tutar.
(6) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3b. TC Truck&Cargo® kullanım hakkı

(1) Platform kullanıcıya, mutabık kalındığı kadarıyla, uluslararası karayolu nakliyesi için araç kapasitelerinin ve yük tekliflerinin girilmesi ve teklif edilen araç kapasiteleri ve yüklerin aranmasını TC Truck&Cargo® uygulaması vasıtası ile sağlar.
(2) Süresi dolmuş veriler derhal silinecektir. Giriş eksiksiz, anlaşılabilir bir yazıyla, ek boşluklar veya diğer vurgulama amaçlı işaretler olmaksızın ve doğru bilgilerle, bunun için öngörülen alanlara yapılacaktır. TimoCom, bu kriterler veya 2. maddenin 2. fıkrasındaki kurallara uymayan veri girişlerini otomatik olarak silme hakkını saklı tutar.
(3) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3c. TC eMap® kullanım hakkı

(1) TC eMap®, mutabık kılındığı kadarıyla, harita ve güzergâh hesaplamaları için verilerin kullanıcıya aktarılmasını sağlar. Her türden harita, tüm haritalarda olduğu gibi, sürekli olarak bir değişim içerisindedir ve bunların gerçeği tam olarak yansıtmaları kesinlikle beklenemez. Bu nedenle TimoCom, haritaların ve diğer verilerin doğruluğu konusunda bir garanti verememektedir. TimoCom’un hizmet yükümlülüğü, verilerin kullanıcı için sunulması, hazırlanması ve görselleştirilmesi ile sınırlıdır.
(2) TC eMap®’te gösterilen veriler ve bilgiler üçüncü şahıslardan alınmaktadır. Bu nedenle TimoCom, kullanıcı TimoCom’un bunda bir taksirinin olduğunu kanıtlayamadığı sürece, hizmeti kendisinin doğru ve zamanında vermemesi sonucu sözleşmeden geri çekilme hakkını saklı tutar.
(3) Program hedefleri belirtilmiş olan yer adlarına göre arar. Bu sırada benzer yer adlarının bulunduğu veya aynı adın bir kaç kez ortaya çıktığı arama sonuçları mümkündür. TimoCom arzu edilen yerin, program tarafından otomatik olarak seçilmemesinden dolayı bir sorumluluk üstlenmez. Aynı şekilde TimoCom, posta kodları, cadde bilgileri veya diğer tamamlayıcı bilgiler gibi tüm türde verilerin doğru ve eksiksiz olmaları konusunda da bir sorumluluk üstlenmez. Haritalar, tekniğin durumuna göre sürekli olarak değişmektedir. Bilgiler ve haritaların hatasızlığı veya niteliği konusunda bir garanti üstlenilmemektedir.
(4) Harita materyali ve türdeş veriler (haritalar) lisans sahiplerinden temin edilmektedir. Haritalar ve fonksiyonlar telif hakları yasasına göre korunmaktadır ve mülkiyetleri sadece TimoCom ve/veya lisans verenleri ve ortaklarına aittir ve uluslararası sözleşmeler kullanıldıkları ülkede geçerli olan diğer kanunlar ile korunmaktadır. TimoCom kullanıcıya, TimoCom ürünlerinde kullanılan haritalar için münhasır olmayan ve devredilemeyen bir alt lisansı, sadece kullanıcının kendisi tarafından kullanılması amacıyla vermektedir. Kullanıcı, haritaları kopyalayamaz, parçalarına ayıramaz, özetleyemez, değiştiremez veya bunu esas alan ürünler üretemez. Kullanıcı, kaynak kodunu, kaynak verileri veya haritaların yapısını genel olarak veya kısmen, yapısını değiştirerek, parçalarına ayırarak, kaynak koda dönüştürerek veya başka yollarla dönüştüremez ve bu türden bir dönüştürmeyi deneyemez. Kullanıcı, ürünleri bir hizmet firmasının işletmesi amacıyla veya haritaların başka kişiler veya birimler tarafından işlenmesini de içeren başka amaçlarla kullanamaz. Kullanıcıya, tümüyle lisans sahiplerine ait olan telif hakları verilmemektedir. Haritalardaki veya bunların üzerindeki telif hakları, kaynak bilgileri veya telif haklarının saklı tutulması bilgileri değiştirilemez, gizlenemez veya çıkartılamaz.
(5) Üçüncü tedarikçilerin sözleşmenin yapıldığı sırada var olan fiyatları TimoCom karşısında yükseltirlerse, TimoCom ücrete tabi olan lisansları kullanıcıya karşı ilgili oranda yükseltme hakkını saklı tutmaktadır. Fiyat artışı, bildirinin girişini takip eden ayın ilk gününden 2 hafta önce başlayacak şekilde geçerli olacaktır. TC eMap®’in kullanılması için fiyat artışı TimoCom tarafından bir takvim yılı içerisinde % 10’dan fazla arttırılacak olursa, kullanıcı, fiyat artışı bildiriminden sonraki 2 hafta içerisinde istisnai fesih hakkını kullanabilir.
(6) TimoCom kendi isteğine bağlı olarak haritaları ve veri öğelerini, haritaların spesifikasyonları ve harita ile ilgili diğer fonksiyonlar da dahil olacak şekilde, dilediği zaman modifiye etme, geliştirme, silme ve yeniden kategorize etme hakkını saklı tutmaktadır. TimoCom bakım çalışmalarını, arıza giderme çalışmalarını, düzeltmeleri (patch), güncellemeleri (update) ve iyileştirmelerin (upgrade) yapılmasını sağlamak ve veya bunları gerçekleştirmekle yükümlü değildir.
(7) Ek olarak bu son kullanıcı koşulları geçerlidir (HERE Servis Koşulları)
(8) Ücrete tabi lisanslar ile ilgili sözleşme ilişkisi yazılı kabul veya lisans anlaşmasının imzalanması ile başlar ve sebep belirtmeksizin her iki tarafça da takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3d. TC eMap® için tracking fonksiyonu kullanım hakkı

(1) Platform kullanıcıya, mutabık kalındığı kadarıyla TC eMap®'teki örn. Global Positioning System'ın (Küresel Konumlama Sistemi) (GPS) konum verileri gibi kendi araçlarının mevcut verilerini mevcut yer tespit cihazlarından TimoCom platformuna aktarabileceği (karşıya yükleme) ve bununla birlikte bu verileri kendisi için sınırsız olarak ve platformun diğer kullanıcıları (izleyici) için süre sınırlamalı onayla görüntüleyebileceği takip fonksiyonlarına erişim hakkı sunar. Aynı şekilde platform, bu görünüm için gerekli onay verildikten sonra diğer kullanıcıların araçlarındaki yer tespit cihazlarının verilerinin izleyici tarafından görülmesine olanak sağlar. Bu verilerin gösterimi için gerekli olan bir husus TC eMap® uygulaması için bir lisans ve karşıya yükleme için bir Telematik sunucusu ile yapılmış olan bir sunucu sözleşmesidir.
(2) Kullanıcı, aracının yer belirleme cihazının verilerinin gösterilmesi konusunda bir görüntüleyiciye yetki verdiği takdirde, üzerinde anlaşılmış olan süre içerisinde ve güncel teknolojik durumun imkanları çerçevesinde bu verileri kesintisiz olarak temin etme yükümlülüğünü üstlenmektedir. Kullanıcı verilerin TimoCom'a doğru bir şekilde ve zamanında aktarılmasından kendisi sorumludur.
(3) Kullanıcı tarafından sürekli olarak kiralanmamış olan yabancı araçlardaki yer belirleme cihazlarının verilerinin kullanımı ve işlenmesi, yukarıdaki madde 1 uyarınca yazılımın 2 kullanıcısı arasında var olan bir onay çerçevesinde gerçekleşmediği müddetçe yasaktır. Kullanıcı için düzenli olarak, yani devamlı faaliyette olan alt işletmecilerin yer belirleme cihazlarının verilerinin yüklenmesi kullanıcıya kesin olarak yasaklanmıştır. Bu maddenin ihlal edilmesi durumunda TimoCom ilgili yer belirleme cihazının verilerini bloke etme hakkına sahiptir.
(4) Kullanıcı yazılımı verilerin korunması gerekliliklerine uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı verilerin yazılım ile elde edilmesi, işlenmesi ve kullanımı konusunda geçerli olan tüm verilerin korunması gerekliliklerine, geçerli olan yasaya uygun olarak bağlı kalmakla yükümlüdür. Özellikle pozisyon verileri sadece yeri belirlenmiş olan araçların, yani hizmet ile izlenen amaçlar çerçevesinde kullanılan yer belirleme cihazları yalnızca kullanımın koordine edilmesi için kullanılabilir. Açık olan yer belirleme cihazlarının hizmet kapsamında gerçek kişilerin açık isimleri ile (örneğin sürücünün ismi) tanımlanması yasaktır.
(5) Kullanıcı TC eMap® ile işlenmiş olan verilerin (özellikle pozisyon verilerinin) TimoCom tarafından elde edilmesine, işlenmesine ve kullanılmasına izin vermektedir. Kullanıcı yazılım ile işlenen verilerin (özellikle de pozisyon verilerinin) elde edilmesi, işlenmesi, kaydedilmesi ve kullanılması ile ilgili onayını geleceğe yönelik olarak dilediği zaman iptal edebilir. Bu iptal sözleşmenin varlığını ve kullanıcının ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Kullanıcı TimoCom'un bu türden bir iptalin sonucu olarak izleme fonksiyonunu daha fazla sunma imkanına sahip olamayabileceğini kabul eder.
a) Kullanıcı bir yer belirleme cihazı ile donatılmış olan bütün kişileri kullanımdan önce verilerin TimoCom tarafından işlenmesi için verilmiş olan izin, işlenen verilerin türü, veri işlemenin amacı ve süresi, veri işleme sürecine katkısı olan şirketler ve veri aktarımını sonlandırma imkanı hakkında bilgilendirir.
b) Kullanıcıya uygulanabilecek olan yasalar uyarınca bir yer belirleme cihazı ile donatılmış olan kişilerden bir izin alınmasını gerektiriyor ise kullanıcı gerekli olan bütün izinlerin veya uygulanan yasanın gerekleri uyarınca kabul edilen izin alternatiflerinin (örneğin işletme anlaşmaları) yazılı olarak temin edilmiş olmasını sağlar. Kullanıcı TimoCom'a ilgili kanıtları sözleşmenin bitiminden sonra iki yıllık bir süre boyunca saklamak ve talep edilirse bunların orijinallerini temin etmekle yükümlüdür.
(6) Görüntüleyici yazılımı verilerin korunması gerekliliklerine uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Görüntüleyici verilerin yazılım ile elde edilmesi, işlenmesi ve kullanımı konusunda geçerli olan tüm verilerin korunması gerekliliklerine, geçerli olan yasaya uygun olarak bağlı kalmakla yükümlüdür. Özellikle pozisyon verileri sadece yeri belirlenmiş olan araçların, yani hizmet ile izlenen amaçlar çerçevesinde kullanılan yer belirleme cihazları yalnızca kullanımın koordine edilmesi için kullanılabilir. Verilen bu amacın dışında herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.
(7) Görüntüleyici veya kullanıcı verilerin korunması ile ilgili yasaların gerekliliklerini, özellikle de yukarıda bahsi geçen madde 4,5, veya 6'yı ihlal edecek olursa TimoCom görüntüleyici veya kullanıcı ile olan sözleşmeleri süresiz olarak feshetme hakkına sahiptir. Görüntüleyici veya kullanıcı TimoCom'u verilerin korunması ile ilgili yasaların ihlal edilmesi, özellikle de yukarıda bahsi geçen madde 4, 5 veya 6'nın görüntüleyici veya kullanıcı tarafından ihlal edilmesi sonucunda ortaya çıkan her türlü yükümlülükten muaf kılmaktadır.
(8) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin TimoCom tarafından imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3e. TC eBid® kullanım hakkı

(1) Platform kullanıcıya, mutabık kalınması kaydıyla nakliye ve lojistik sektöründen kendisinin seçeceği bir hedef gruba sabit iş önerilerindebulunabileceği (ilan veren) veya iş önerilerine teklifte bulunabileceği (teklif veren) TC eBid® uygulamasına erişim olanağını sağlar . Uygulama, kullanıcının teklifleri tanımlamasına, kendi sorumluluğu altında sözleşmeler yapmak için toplamasına, işlemesine ve aktarmasına olanak sağlar.
(2) İlan verenin kullanım hakkı, TimoCom tarafından gönderilecek ilk fatura bedelinin ödenmesi veya TimoCom tarafından uygulamaya erişimin açılması ile başlar.
(3) Bir iş ilanı bağlayıcı bir teklif olmayıp, sadece teklif verilmesi için bir çağırıdır. İlanı veren, alınması öngörülen hizmetle ilgili eksiksiz ve doğru bilgi vermeyi taahhüt eder. Sözleşme sadece, TimoCom’un sözleşme ile ilgili bir katılımı olmaksızın ilan verenle teklif veren arasında doğrudan yapılır.
(4) Teklif verenin verdiği teklif, ilan süresinin sona ermesinden itibaren 1 ay süreyle bağlayıcıdır.
(5) TimoCom, verilmelerini takip eden azami 2 iş günü içinde iş ilanlarını ve teklif verenlerin tekliflerini yasalara uygunluk, eksiksizlik veya anlaşılabilirlik açısından kontrol etme hakkını saklı tutar. Bir teklif özellikle, geçerli yasaları, resmi makamların yasaklarını, üçüncü şahısların telif haklarını veya ahlâkı ihlal ettiği durumda yasadışı olarak kabul edilir. Bir teklif, sözleşmenin önemli bölümleri veya örneğin uygulama için gerekli izinler veya lisanslar gibi gerekli bilgiler yoksa eksik olarak kabul edilir. Bir teklif örneğin reklam karakteri baskınsa veya sadece münferit bir nakliye konusunu ele alıyorsa anlaşılamaz olarak değerlendirilir.
(6) TimoCom, tespit daha sonra gerçekleşmiş olsa bile iş ilanını veya teklifi verenin 5. fıkraya uymadığını tespit edecek olursa, TimoCom, teklifi uygulamadan kaldırma, durdurma veya hiç yayınlamama hakkına sahiptir ve buna rağmen bedel tahsil etme hakkını saklı tutar.
(7) TimoCom, sadece tanınmış bir finansal enformasyon kuruluşunun en azından ortalama bir kredibilite değerlendirilmesine sahip olan ve hakkında tekliflerin mali açıdan gerçekleştirilmesini somut olarak tehlikeye sokabilecek hiçbir konunun bilinmediği bir ilan verenin tekliflerini uygulamada yayınlama hakkını saklı tutar. Ortalama bir kredibilite değerlendirmesi örneğin, Almanya’da Creditreform e.V. firmasının 300’ün üstündeki bir endeksine, Euler Hermes Kreditversicherungs-AG firmasında bir „B“ye  ve Avrupa’da Coface AG firmasında bir „R“ye karşılık gelmektedir. İlanı verenin kredibilitesi teklif verme süresi sırasında bu değerin veya benzerinin altına düşerse veya TimoCom, ilanı verilmiş olan tekliflerin bedellerinin ödenmesinde tehlike arz edebilecek durumlardan haberdar olacak olursa, TimoCom, kötü değerlendirmeden haberi olduğu andan itibaren teklifi sonlandırabilir veya sınırlandırılmış kredibilite durumu ortadan kalkana kadar yayımlamayı durdurabilir.
(8) TimoCom, bir ilana verilen tekliflerin aktarılmasını veya bir ilanın değerlendirilmesini, bu ilan nedeniyle TimoCom’un mevcut alacağını karşılamak amacıyla adım adım gerçekleştirme hakkına sahiptir.
(9) TimoCom, potansiyel teklif verenler tarafından verilmiş olan somut bir ilanla ilgili nesnel sorular için özel bir bölüm sunmaktadır. TimoCom ilan süresini, yanıtın 1 işgününden fazla uzayacağı zaman dilimi kadar uzatma hakkını saklı tutar. TimoCom aynı zamanda, diğer kullanıcıların kullanımını engelleyen türden girişleri silme hakkını da saklı tutar; bunlar örneğin
- Somut ilanla ilgili nesnel soruların aydınlatılmasına hizmet etmeyen,
- Reklam karakteri içeren veya
- Diğer katılımcıları zor durumda bırakabilecek girişlerdir.
(10) Bir kullanıcının, TimoCom’un uygulama üzerinden yayınladığı veya aktardığı bir ilan kapsamında verdiği tüm bilgilerden ve verdiği tekliflerden sadece bu kullanıcı sorumludur. TimoCom bu bilgiler veya bu yolla gerçekleşecek sözleşme veya gizlilik mutabakatı hükümlerinin yerine getirilmesi konusunda bir garanti üstlenmez ve kendisi sözleşmeye taraf olmaz. TimoCom, teklifi verenin verdiği bilgiler ile gücü, yeteneği ve verimliliği konusunda, özellikle de teklifi veren ilanı veren tarafından davet edilmişse, her hangi bir garanti üstlenmez.
(11) Teklif verenin taahhüdünü yerine getirmesini kısıtlayıcı gerçekler ortaya çıkacak olursa veya ilanı verilen hizmeti kendisinin yerine getirmesi yasal olarak veya resmi makamlarca yasaklanmışsa, TimoCom, bu teklif verenin tekliflerini silme veya aktarma sırasında dikkate almama hakkını saklı tutar. TimoCom, tekliflerini kendi adlarına vermeyen veya kendi hesaplarına hareket etmeyen teklif verenlerin tekliflerini de silme veya yayınlama sırasında dikkate almama hakkına da sahiptir.
(12) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar. Alternatif olarak sözleşme ilişkisi yıllık bilanço ile açıklanabilir ve bu durumda herhangi bir özel fesih işlemine gerek duyulmaksızın teklifin sona ermesi ile otomatik olarak sona erer. İlan veren tarafından verdiği bir ilan için davet edilen teklif verenin kullanım hakkı, ya özel bir feshi ihbara gerek kalmaksızın ilan süresinin sonunda ya da mevcut bir lisans sözleşmesinden kaynaklanan kullanım hakkının sona ermesiyle sona erer.
(13) TimoCom kullanım bedelini, AB komisyonu (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) tarafından AB (HVPI) için AB yönergesi No. 1921/2001, baz 2005 = 100 puan'a göre tespit edilmiş olan tüketici fiyatları endeksinin arttırılması durumunda, kendisi tarafından ayrı bir açıklama yapılmasına gerek kalmaksızın arttırma hakkına sahiptir. Buna esas, AB komisyonu tarafından Ekim ayı için bildirilmiş olan değişikliktir. Değişiklik, bir sonraki yılın 1 Ocak günü yürürlüğe girer. Tüketici fiyatları endeksinin düşürülmesi durumunda, kullanım bedeli aynı oranda (yüzdesel olarak hesaplanmış olarak) ve bir sonraki yılın 1 Ocak gününden itibaren yürürlüğe girmek üzere düşürülür. Söz konusu bedel, 1 takvim yılı için sabit bedel olarak geçerli olacaktır. Düzenleme yıllık olarak uygulanacaktır.

3f. Depo Borsası Kullanım Hakkı

(1) Platform, mutabık kalınması kaydıyla depo kapasitelerini teklif etme ve teklif edilmiş olan depo kapasitelerini inceleme imkanı sağlar. Teklifler hem TimoCom'un resmi internet sitesi aracılığıyla olduğu gibi platform üzerinden, hem de www.portatio.com üzerinden yayınlanabilir.
(2) Süresi dolmuş veriler derhal silinecektir. Giriş eksiksiz, anlaşılabilir bir yazıyla, ek boşluklar veya diğer vurgulama amaçlı işaretler olmaksızın ve doğru bilgilerle, bunun için öngörülen alanlara yapılmalıdır. TimoCom, bu kriterler veya 2. maddenin 3. fıkrasındaki kurallara uymayan veri girişlerini otomatik olarak silme hakkını saklı tutar.
(3) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3g. Mesajlaşma fonksiyonunun kullanım hakkı

(1) Mesajlaşma fonksiyonu, mutabık kalınmış olması durumunda, kullanıcının başka fonksiyonlar için kayıt yaptırmış kullanıcılara kullanıcı platformu dahilinde mesajlar göndermesine olanak sağlar.
(2) Mesajlaşma fonksiyonu, genel kamusal iletişim araçlarının yerine geçmez ve özellikle yetkili kurumlara veya makamlara acil çağrılar veya benzer alarmlar göndermek için uygun değildir.
(3) Kullanım için, bir kullanıcı profilinin oluşturulması ve düzenlenmesi gerekir. Mesajlaşma fonksiyonunu kurarak, kullanıcı platformundaki bir kullanıcı mesaj almaya hazır olarak gösterilir. Gönderilen mesajların içeriğinden tek başına ilgili kayıtlı kullanıcı sorumludur. Kullanıcıların gönderdiği mesajlar TimoCom'un görüşlerini yansıtmaz ve TimoCom, bu mesajların kendisine ait olduğunu kabul etmez veya mesajları kendi üstüne almaz.
(4) TimoCom, Mesajlaşma Fonksiyonunun kullanıcı tarafından kurulması ve kullanılması sırasında kullanıcının kişisel ve teknik bilgilerini ve kullanıcının kendi profilinde üçüncü şahısların erişimine açtığı bilgileri alır, işler ve kaydeder. Bu bilgiler, TimoCom tarafından aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

  • Kullanıcının kimliğinin kontrol edilmesi
  • Mutabık kalınan hizmetin hazırlanması ve sürdürülmesi
  • Bu kullanım koşullarına uyulmasının sağlanması
  • Kullanıcının talimat verdiği işlemlerin uygulanması
  • Yasal yükümlülüklerin veya zorunlu kılınan resmi ya da hukuksal gerekliliklerin karşılanması

(5) TimoCom, bir mesajın hedefine ulaşacağını garanti etmez. Aynı şekilde, bir mesajın göndereni veya alıcısı olarak belirtilen kişilerin gerçekten de gönderen veya alıcı kişi ile aynı olduğu da garanti edilmez.
(6) TimoCom, uzaktan bildirim gizliliğini dikkate alarak bir kullanıcının mesajlarını kontrol etme ve bu koşulların 3 (2) numaralı fıkrasının ihlali durumunda, bu tür mesajları bloke etme veya kullanıcının verilerini ve kullanıcının mesajlaşma fonksiyonuna erişimini bloke etme hakkını saklı tutar, fakat bununla yükümlü değildir.
(7) Kullanıcı, mesajlaşma fonksiyonunu kullanarak, mesajlaşma fonksiyonu üzerinden gönderilen bir mesajın, uzaktan bildirim gizliliği dikkate alınarak, seçilen kullanıcıya aktarılmak üzere TimoCom tarafından bir sunucu üzerinde en az 3 ay süreyle kaydedilebileceğini ve bu kişiye mesajın gösterilmesini kabul ettiğini beyan eder. TimoCom; yasal, hukuksal olarak veya resmi makamlar tarafından aksi zorunlu kılınmamış, izin verilmemiş veya başka bir düzenlemeye tâbi tutulmamış olması durumunda, iletişime katılan tüm kullanıcıların isteği üzerine mesaj silinene veya mesajın oluşturulmasını ve gönderilmesini takip eden en az 3 aylık süre dolana kadar mesajı sunucu üzerinde tutar. Asgari kayıt döneminin dolmasından sonra, kullanıcı, mesajın ek bildirim olmadan silineceğini varsaymalıdır.
(8) Mesajların saklama yükümlülüklerine uyulması sorumluluğu tek başına kullanıcıya aittir. Bu konuda, ayrı bir saklamaya olanak sağlamak için bir yazdırma fonksiyonu kullanıcının hizmetine sunulmuştur.
(9) Kullanıcı, mesajlaşma fonksiyonunu verilerin korunması gerekliliklerine uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, verilerin mesajlaşma fonksiyonu ile elde edilmesi, işlenmesi ve kullanımı konusunda geçerli olan tüm verilerin korunması gerekliliklerine, geçerli olan yasaya uygun olarak bağlı kalmakla yükümlüdür. Verilerin bu amacın dışında herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Kullanıcı, TimoCom'u verilerin korunması ile ilgili yasaların ihlal edilmesi sonucunda ortaya çıkan her türlü yükümlülükten muaf kılmaktadır.
(10) Kullanıcı, mesajlaşma fonksiyonu ile işlenen verilerin elde edilmesi, işlenmesi, kaydedilmesi ve kullanılması ile ilgili onayını geleceğe yönelik olarak TimoCom'a karşı dilediği zaman iptal edebilir. Bu iptal, sözleşmenin varlığını ve kullanıcının ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Kullanıcı, TimoCom'un bu türden bir iptalin sonucu olarak mesajlaşma fonksiyonunu daha fazla sunma imkanına sahip olamayabileceğini kabul eder.
(11) Ücrete tabi sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin TimoCom tarafından imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3h. TC Connect

(1) TC Connect, mutabık kalınması kaydıyla kullanıcının, kullanıcıdaki mevcut bir taşımacılık yönetimi sistem yazılımı (bundan sonra: TMS) ve platform arasında bir bağlantı kurmasına olanak sağlar. TC Connect, kullanıcıdaki TMS ve platform arasında veri alışverişinin yapılabildiği bir arayüz işlevini yerine getirir.
(2) Grafik bir kullanıcı arayüzü mevcut değildir. Platform içeriklerinin görüntülenmesi için başka lisanslar üzerinde mutabık kalınması gerekebilir.
(3)Kullanıcıdaki mevcut TMS'nin bu arayüze ve bununla birlikte platforma bağlantısı, kullanıcının kendi sorumluluğu altında gerçekleşir. TimoCom, arayüzün teknik bir ürün açıklamasını hazırlayarak bu konuda kullanıcıyı destekleyebilir. Teknik ürün açıklaması bu sözleşmenin parçası değildir. Arayüzler hakkında teknik temel bilgi olmadan teknik ürün açıklamasından faydalanabilmesi garanti edilmemektedir.
(4) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

3i. "Doküman Yönetim Servisi" kullanım hakkı

(1) Platform kullanıcıya, mutabık kalınması kaydıyla, kendi dokümanlarını TimoCom platformuna aktarabildiği (upload) ve bunları platformun diğer kullanıcılarına, bakabilmeleri için sunabildiği "Doküman Yönetim Servisine" (DMS) erişim olanağı sağlar. TimoCom, dokümanların formatı, hacmi ve miktarı yönünden hizmetleri sınırlandırma hakkını saklı tutmaktadır.
(2) Kullanıcının aktardığı dokümanlar  şifrelenmiş olarak  AB içinde kaydedilir. Veriler, bunun için yetkili kullanıcı tarafından download edilerek  alınır, ancak veriler üzerindeki haklar aktaran kullanıcıda kalır. Dokümanları aktaran kullanıcı, DMS ile oluşturulmuş verilerin TimoCom tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kabul etmektedir.
(3) DMS teknolojileri ve fonksiyonları telif hakları yasasına göre korunmaktadır ve mülkiyetleri sadece TimoCom ve lisans verenlerine aittir ve uluslararası sözleşmelerle kullanıldıkları ülkede geçerli olan diğer kanunlar ile korunmaktadır.
(4) TimoCom, bellek, üçüncü kişi olan lisan vericisinin sorumlu olduğu veya TimoCom'un sorumlu olmadığı bir durumdan dolayı, 2. maddenin 1. fıkrasında belirtilmiş olan hizmet dışı sürelerinin dışında kullanılamadığında kullanıcıya karşı edimin ifasından muaftır. Kullanıcı bu devre dışı kalma süreleri hakkında geciktirilmeksizin bilgilendirilir ve bu tür süreler için aynı şekilde karşı edimden muaftır.
(5) Kullanıcı  DMS erişiminin kullanımından sadece kendisi sorumludur, herhangi bir şekilde suistimal edilerek kullanılmasından ve yetkisi olmadığı halde bilgileri çağırmaktan veya üçüncü kişiler üzerinden çağrılmasından veya platformun sistemlerine müdahale etmekten sakınır. Bu tür durumlarda oluşan masrafları, TimoCom'a kurulumları kontrol etmek dahil olmak üzere oluşan her türlü harcamaları ve/veya kullanıcının sorumluluk alanına dahil oldukları görülen hata ve arızaları karşılar. Kullanıcı TimoCom'a, yetkisi olmayan üçüncü kişilerin ürünlere erişim olanağına sahip olduklarını veya veri güvenliğinin ihlal edildiğini öğrendiğini veya ihlal edildiğini tahmin ettiğini geciktirmeksizin bildirmekle ve özellikle TimoCom kendisinden talep ettiğinde ve gereken tedbir uygun bulunan bir külfeti aşmadığında, konuya hizmet eden tüm diğer iştirak etme işlerini geciktirmeksizin ve TimoCom'dan ücret talep etmeden yerine getirmekle yükümlüdür.
(6) Kullanıcı dokümanları aktarmadan önce bunları zararlı içerikler, özellikle son teknoloji virüs koruma programları kullanarak zararlı yazılımlar yönünden kontrol etmekle yükümlüdür.
(7) Kullanıcı, DMS tarafından işlenen verilerin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi ve kullanılması ile ilgili onayını geleceğe yönelik olarak TimoCom'a karşı dilediği zaman iptal edebilir. Bu iptal, sözleşmenin varlığını ve kullanıcının ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Kullanıcı, TimoCom'un bu türden bir iptalin sonucu olarak DMS'nin kullanılmasının bundan sonra sağlayamayabileceğini kabul eder.
(8) Kullanıcı, dokümanların verileri koruma kurallarına uygun olarak kullanılmasından sorumludur ve geçerli olan ilgili hukuka göre bütün önemli verileri koruma hükümlerine uymayı kabul eder.
(9) Verilerin korunması ile ilgili hükümlerin, özellikle yukarıda anılan (8)'inci maddenin ihlal edilmesi halinde, TimoCom sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı, TimoCom'u verilerin korunması hukukuyla, sözleşmeye veya başka yasal hükümlere uyulmamasından veya bunlarla ilgili oluşan bütün taleplerden muaf tutmaktadır.
(10) DMS, elektronik bir veri arşivi yerine geçmez ve TimoCom dokümanları özellikle  güncelleme bakımından güvenli, zamansal olarak sınırsız bir şekilde muhafaza etmemektedir. Mesajların saklama yükümlülüklerine uyulması sorumluluğu tek başına kullanıcıya aittir. Kullanıcı, kullanım hakkının sona ermesiyle, aktardığı dokümanların ayrıca bildirilmeden silinebileceğini göz önünde bulundurmak zorundadır.
(11) Sözleşme ilişkisi, yazılı onay veya lisans sözleşmesinin imzalanması ile başlar ve her iki tarafça da herhangi bir neden belirtmeye gerek kalmaksızın takvim ayının sonundan 14 gün önce feshedilebilir. Sözleşme süresi 1 aydır ve sözleşme, daha önce bir tarafça feshedilmediği takdirde her seferinde 1 ay süreyle uzar.

4. Kullanım bedeli

(1) Kullanım bedeli her kullanım süresinin başında peşin olarak ödenir ve söz konusu sürenin başlamasından itibaren en geç üç gün içerisinde TimoCom’un hesabına geçmiş olmalıdır. TimoCom tarafından verilecek ek hizmetlere ilgili fatura bedelleri derhal ödenecektir. Tüm havale masrafları kullanıcı tarafından karşılanacaktır. tek istisna yasalara uygun olan SEPA-Ödemeleridir.
(2) Kullanıcının karşı talepler iddiası ile ödemelerini mahsup etmek veya yapmamak gibi bir hakkı yoktur. Burada istisna, tartışmasız olan veya hukuken kesinleşmiş karara dayalı taleplerdir.
(3) Eğer TimoCom bir kullanıcıya peşinatlı bir aydat ile beraberinde belirli bir zaman çercevesi için iskonto veriyorsa, ozaman anlaşmanın bu süreç içeriğinden önce olağanüstü fesih edildiğinde geriye yönelik bu iskonto verimi anlaşmanın detayından geçersiz kalacakdır. Eğer TimoCom tarafından önemli bir hususun sonucu itibari ile anlaşma fesih edilirse bu kararın eşit kalacağını teyidleriz.
(4) TimoCom kendisine verilen yetkiyle, daha önce fiyat konusunda her hangi bir garanti verilmediği müddetce, kullanmış olduğunuz lisanslı ürünün fiyatını her sene arttırabilir. TimoCom bir fiyat artışında, bu durumu 4 hafta öncesinden yazılı olarak bildirecekdir. Eğer fiyat artışı geçen seneye göre 5% ise, özel kondisyonlara göre 14 günlük özel çıkış yetkiniz bulunmaktadır.
Bir iskontonun kaldırılması yada özel çıkış yetki süresinin bitmesi, fiyat artışı nedeni olarak geçmiyordur. Eğer TimoCom bir veya birden fazla fiyat artışı hakkını kullanmazsa, bu hakkından mahruz kalmıyacağı manasına gelmiyor. Ön ödeme fiyat garantisini garantilememektedir.

5. Eşit davranma, alt lisanslar, paten hakları, verilerin korunması

(1) Yazılım, kullanıcının, diğer kullanıcıların yanı sıra diğer kullanıcılarla eşit haklara sahip olarak kullanıcı platformuna erişmesini sağlar.
(2) İşbu lisans sözleşmesi, alt lisans verme veya yazılımın kazandırdığı veri veya kullanım olanaklarını üçüncü şahıslara devretme, özellikle de kullanıcının yazılımı kendi bilgi işlem tekniği ile ilgili patent haklarında kullanması hakkını içermez. Yazılımın kendisi ve kaynak kodu telif hakları yasasına göre korunmaktadır. Yazılımın mülkiyeti TimoCom’a aittir. Yazılım, olası bağlantı verme bilgilerinin yanında üçüncü şahısların fikri mülkiyetinde olabilecek kodlar içerebilir. Bu kodlar, ilgili üçüncü şahsın lisans sözleşmeleri veya düzenlemeleri temelinde kullanıcıya lisanslanır. Kullanıcı, bu lisans sözleşmelerinin veya düzenlemelerinin geçerliliğini kabul eder.
(3) Kullanıcı, üçüncü şahısların bu sözleşmenin kullanım kurallarını ihlal eden her kullanımını veya kendi kullanımına veya TimoCom'a karşı öne sürülecek her talebini, vakit geçirmeden hukuki savunmaya geçilebilmesi için TimoCom’a bildirmekle yükümlüdür.
(4) Kullanıcının, yazılım tekniği ile ilgili olarak sürekli danışmanlık alma, güncelleştirmelerin veya diğer veri taşıyıcıların gönderilmesi, özellikle de kaynak kod üzerinde talepte bulunma hakkı yoktur yazılıma tersine mühendislik uygulama, dağıtma veya değiştirme hakkı yoktur. Kullanıcının, yazılım tekniğini geliştirmek, değiştirilmiş sürümler veya üçüncü şahıslar ve diğer kullanıcılar için kopyalarını oluşturmak amacıyla lisanslı yazılımı kullanması yasaktır. Bunun ötesine geçen her türlü kullanım için, ister kopyalama yoluyla, isterse çeşitli iş yerlerinde, ticari işletmelerde ve/veya şubelerde paralel veya dönüşümlü kullanım şeklinde olsun, bedelli ek lisanslar ile ilgili yazılı mutabakatlara gerek vardır.
(5) Kullanıcı, şirketindeki her türlü ticaret veya sanayi sicili ile ilgili ve şirketi temel alan değişikliği, değişikliğin yapılmasının ardından zaman kaybetmeden TimoCom'a bildirmelidir. Bu, özellikle dönüştürme işlemleri, adres değişikliği ve ticaret veya sanayi siciline kayıtlı ve temsil yetkisine sahip kişilerin şirkete girişi veya şirketten ayrılmasını kapsar.
(6) Kullanıcı, TimoCom’un, verilerin güvenliği amacıyla ve veri aktarımının iyileştirilmesi için kullanıcının teknik verilerini kaydetmesini kabul ve beyan eder.
(7) Kullanıcı, TimoCom’un kullanıcının ticari verilerini sözleşme yapma ve sözleşme hükümlerini yerine getirme amacıyla kullanmaya ve kendisi hakkında tanınmış finansal enformasyon kuruluşlarından bilgi toplamaya hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.
(8) Kullanıcı TimoCom'un kullanıcının verilerini lisans sözleşmesinin ve servis hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak üzere bağlı şirketlere ve ortaklara aktarabileceğini kabul eder. Bu şirketlerin güncel verileri aşağıdaki gibidir: TimoCom SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR- 75008 Paris; TimoCom Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES- 08328 Alella/Bacelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU- 8000 Székesfehérvár, D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL- 64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemerstr. 2-4, DE-40699 Erkrath.
Bu şirketler kullanıcının verilerini sadece TimoCom'un görevlendirmesi ile ve yine TimoCom tarafından verilecek talimatlara uygun olarak elde edip işlerler ve TimoCom tarafından geçerli verilerin korunması yasasının uygulanması konusunda sorumlu kılınmışlardır.
Kullanıcının verilerinin üçüncü şahıslara aktarılmasına yasal gereklilikler, resmi ve mahkeme talimatları uyarınca veya cezai suçların işlenmesini engellemek veya bu lisans koşullarının ihlal edilmesini önlemek amacıyla söz konusu olabilir.
(9) Sözleşmeye konu olan talebin ödemelerin aksamasından dolayı sözleşmenin süresiz olarak feshedilebilmesi ve vadesi dolmuş alacakların kendilerine belirtilen ödeme süresi içinde ödenmemesi durumunda TimoCom, Alman Veri Gizliliği Yasası (BDSG) Madde 28a, Fıkra 1, Bent 5 uyarınca sözleşme koşullarından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesine ilişkin verilerin Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden adresine kayıtlı SCHUFA Holding AG şirketine aktarılacağını bildirir. SCHUFA hakkında ayrıntılı bilgileri www.meineSCHUFA.de adresinde bulabilirsiniz.

6. Garanti ve sorumluluk

(1) TimoCom sadece, platformun mutabık kalınmış kapsama uygun olması konusunda bir garanti vermektedir. Ürün açıklamaları, broşürler ve TimoCom tarafından sunulan kullanıcı bilgileri bağlayıcı olmayan tavsiyelerdir. TimoCom’un başkaca bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TimoCom özellikle, diğer kullanıcılar tarafından verilen verilerin güncel, eksiksiz veya doğru olması ile platformun kullanıcının bilgi işlem ortamı veya kullanılan veri uzaktan erişim bağlantıları ile uyumlu olması konularında bir garanti üstlenmez.
(2) Hiperlinklerin oluşturulması ve TimoCom’un ana sayfasından Hiperlinkler vasıtası ile erişilen üçüncü şahısların İnternet sayfalarındaki bilgiler bu sözleşme hizmetlerinin kapsamı dışındadır. Bunlar, sözleşme hizmetleri ile ilgili yükümlülüklerin daha yakından tanımlanmasına da hizmet etmezler. Oluşturulmuş olan Hiperlinkler veya bu Hiperlinkler üzerinden erişilebilen sayfalar sürekli olarak kontrol edilmediğinden, TimoCom bunların içerikleri ve doğrulukları hakkında bir sorumluluk üstlenmez.
(3) TimoCom, çeşitli kullanıcıların kayıp, verilerin aktarımında hata şeklinde veya başka bir biçimde birbirlerine verdikleri zararlar ile ilgili bir sorumluluk üstlenmez. TimoCom, kullanıcılar üzerinden kullanıcı platformuna yüklenen veya bunların teklif eklerinde veya açıklamalarında aktarılan ve buralardan yayılan zararlı yazılımlar veya program kodları (virüsler, Truva atları, solucanlar vb.) konusunda sorumluluk üstlenmez.  Bu türden zararlı yazılımların kendisi üzerinden aktarılmaması konusunda kullanıcı doğrudan sorumludur.
(4) TimoCom, platform yardımı ile yapılmış bir sözleşmenin ne sözleşme ortağı ne aracısı ne de bu konuda önemli bir beyanın aktarıcısıdır. Bu nedenle TimoCom, kullanıcılar arasında yapılan sözleşmelerin usulüne uygun biçimde yapılmış olması konusunda hiçbir garanti vermez. Kullanıcı, kendisine üçüncü şahıslar tarafından aktarılan veri ve bilgilerin doğruluğunu kendi sorumluluğu altında kontrol edecektir.
(5) Kullanıcı, TimoCom'un kullanıcının platformu bu sözleşmenin amacına uygun olarak kullanmamasından kaynaklanan tüm yükümlülüklerden muaf tutar. TimoCom içerik itibarı ile benzer sözleşmeleri diğer kullanıcılar ile de yapacaktır ve gereğinde (TimoCom’un kendi tazminat talepleri karşılandıktan sonra) diğer kullanıcılara karşı mevcut muhtemel tazminat taleplerini bir zararın karşılanması için  kullanıcıya devredecektir.
(6) Veriler TimoCom’un etki alanını terk ettikten sonra, verilerin aktarılmaması veya hatalı aktarılması riski  kullanıcıya geçer.
(7) Bu sözleşmede kullanıcının zararları ile ilgili sorumluluk kısıtlamaları veya sorumluluk muafiyeti, aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
a) TimoCom'un kasti davranışı veya ağır ihmali sonucunda oluşmuş olması, yasal temsilcisi veya acenteleri vasıtası ile,
b) Sözleşme amacının yerine getirilmesini tehlikeye atacak şekilde, bir ana sözleşme yükümlülüğünün taksirli ihlali,
c) Bir garantinin verilmesi veya kötü niyetle ilgili sorumluluklar,
d) Örneğin ürün sorumluluk yasasında olduğu gibi, uyulması zorunlu yasal sorumluluklar veya 
e) TimoCom, yasal temsilcisi veya acenteleri vasıtası ile can, beden veya sağlığa yönelik taksirli ihlallerden doğan sorumluluklar.
(8) Kullanıcı bir şirketse, yukarıdaki 7. fıkranın a) ve b) bentlerindeki durumlarda sorumluluk, ağır ihmallerde sözleşmenin yapılması sırasında önceden öngörülebilen tipik hasarlarla sınırlanmıştır. Verilerin, programların kaybolması ve bunların platform kullanılarak tekrar oluşturulması konusunda TimoCom, yukarıdaki 7. fıkranın a) ve b) bentlerinde tanımlanan durumlarda sorumluluğu sadece, kullanıcının bu kaybının, örneğin veri güvenliğinin düzenli olarak sağlanması gibi uygun önleyici önlemlerle önlenmesinin mümkün olmadığı durumlar için üstlenir.
(9) BETA" veya "BETA sürümü" olarak tanımlanan platform bileşenleri, prensip olarak, günlük kullanım uygunluğu bağlamında hazır olmayan fakat tüm önemli fonksiyonları içeren ürünlerdir, uyumluluk ve sağlamlık açısından bir takım sınırlamaları olan ve günlük yaşamdaki kullanışlılığı açısından tamamlanmamış olan ürünlerdir. Bu nedenle TimoCom, bu tür BETA platform bileşenlerini sadece kullanıcının deneyim raporlarını gerektiren ve bağlayıcı olmayan test amaçlarıyla kullanıma sunar. Ürün ile ilgili özellikler ve ciddi hataların görülmemesi garantisi verilememektedir. Kullanıcı, TimoCom'un bu konu ile ilgili sorumluluğunun, sisteminin kullanım dışı kalması, veri kaybı, kusurlar ve kusurlar sonucunda oluşan hasarlar veya kaybedilmiş kazançları içermediğini kabul eder. Kullanıcı, platformun bir BETA bileşeninin kurulumu ve kullanımından önce tam kapsamlı bir veri yedekleme işlemi gerçekleştirecektir.

7. Şikâyetler

(1) TimoCom bir kullanıcı hakkında, kullanıcının bir nakliye sözleşmesinden, bu sözleşmeden veya geçerli diğer bir hukuki ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerini taksirli olarak ihlal ettiği konusunda bir bilgi alacak olursa (aşağıda: şikâyet) TimoCom, bu şikâyetleri, şikâyetçinin adını vererek veya vermeyerek ilgili kullanıcıya veya kullanıcı dinlendikten ve durum kontrol edildikten sonra diğer kullanıcılara aktarma hakkına sahiptir, fakat bunu yapmakla yükümlü değildir.
(2) Şikâyetin hedefi olan kullanıcı (“ilgili”), bildirimin eline geçmesinden sonra derhal fakat en geç iki hafta içerisinde şikâyetin içeriği konusunda TimoCom’a yazılı görüş bildirmek ve şikayet konusunda yardımcı olmak, fakat en azından görüşünü bildirmek için neden geciktiği konusunda bir gerekçe sunmak zorundadır.
(3) Kullanıcı bildirdiği görüşle şikâyetin içerdiği yükümlülük ihlali ile ilgili iddiayı çürütemiyorsa, TimoCom, kullanıcıya yardımcı olmak amacıyla iki hafta daha süre vermek hakkına sahiptir, fakat bununla yükümlü değildir. Bu, söz konusu koşullara göre TimoCom’a reva görülemeyecek bir durumsa, kısıtlı yardım süresine gerek kalmayabilir.
(4) Yukarıdaki 2. ve 3. fıkralara göre blokaj ve fesihle ilintili haklar, sadece TimoCom’un menfaatlerini korumak için mevcuttur. TimoCom bu hakkını kullanmayacak olursa, diğer kullanıcılara karşı bir sorumluluk söz konusu değildir.
(5) TimoCom kendisine yöneltilen şikâyetleri kontrol etmekle yükümlü değildir.

8. Olağanüstü fesih, lisans süresi, kapanış hükümleri

(1) Kullanım hakkının süresi münferiden mutabık kalınacak modüllere göre tespit edilir. Bedelsiz bir deneme süresi sırasında her iki taraf için de her zaman fesih hakkı bulunmaktadır.
(2) Taraflardan her ikisi de, önemli bir neden mevcutsa, bu sözleşmenin olağanüstü feshi ihbar süresine uymaksızın sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. TimoCom tarafindanolağanüstü fesih için önemli bir neden özellikle aşağıdaki durumlarda mevcuttur:
a) Kullanıcı ödeme zorluğuna düşmüşse veya bir ödeme zorluğu tehlikesi mevcutsa,
b) Kullanıcının varlıkları üzerinde maddi yetersizlik nedeniyle bir iflas prosedürünün açılması reddedilmişse veya  kullanıcı yeminli bir teminat vermek zorunda kalmışsa,
c) Kullanıcı, bu kuralların hükümlerini sözleşmenin amacına ulaşılmasını tehlikeye düşürecek biçimde veya 3. fıkranın 4. veya 5. bentlerine göre blokaja neden olacak şekilde taksirli olarak ihlal etmişse,
d) Kullanıcı, kullanım için bir aylık bedele karşılık gelen bir miktarın ödenmesinde 14 günden daha uzun bir süreyle gecikmeye düşmüşse veya
e) Kullanıcının şirketinin ortaklık oranları % 25 veya daha üstünde değişirse veya sözleşmenin bitirildiği tarihteki oranda şirket başka kişiler tarafından yasal olarak temsil edilirse.
(3) Kullanım hakkı, kullanımın TimoCom tarafından açılmasıyla başlar ve sözleşme ilişkisinin sona ermesiyle sonlanır.
(4) Sözleşme süresi sona erdiğinde, kullanıcı, yazılımı hiçbir rehin hakkı olmaksızın derhal silecek ve yazılımı hiçbir şekilde kullanmayacaktır.
(5)  Kullanıcı bir şirket, kamuya ait bir tüzel kişilik veya Federal Medeni Kanunun 310. maddesinin, 1. fıkrasının 1. cümlesine göre iktisadi bir kamu kuruluşu ise veya kendisi için yetkili mahkeme Almanya’da bulunmuyorsa, ifa yeri Duesseldorf şehridir ve yetkili mahkeme de Duesseldorf mahkemesidir. Bu sözleşme için Alman hukuku geçerlidir, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması hükümleri kullanılmaz.
(6) Timocom bu sözleşmenin veya bu sözleşmenin parçalarının tercümelerini kullanıcıya gönderirse ve ilgili tercümenin Almanca sözleşmeye aykırı veya bundan sapan hususları varsa sözleşmenin Almanca versiyonu geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilecektir.
(7) Bu kuralların münferit hükümleri geçersiz hale gelecek olursa, diğer düzenlemeler bundan etkilenmeyecektir. Geçersiz hale gelmiş hükmün yerine, geçersiz hale gelmiş olan hükmün amacına en yakın olan bir düzenleme için mutabakat yapılacaktır.

Baskı tarihi: 07.09.2016

Sözleşme Koşulları ve Hükümleri – TimoCom Tahsilat Bürosu – Almanya:TimoCom Tahsilat Bürosu

Madde 1 Hizmet kapsamı

1. TimoCom Soft- und Hardware GmbH, sadece salt fatura tutarının tahsilatı sırasında talimat vereni desteklemek amacıyla faaliyet gösterir. TimoCom, görevi gereği kendi takdirinde olmak üzere borçludan ödenmemiş alacak hakkında bir gerekçe bildirmesini veya borcu ödemesini talep eder.
2. TimoCom, yaptığı müdahalenin başarılı olacağına dair hiçbir garanti üstlenmez.
3. Yapılan müdahaleden sonra borçlunun borcunu ödemesi, verdiği matlup belgesi veya mahsuplaşması, talimat verenin belirtilen ödeme tarihini takip eden 2 hafta içinde alacağın tahsil edilmediğini TimoCom'a açıkça bildirmemesi durumunda müdahalenin başarılı olduğu anlamına gelir.
4. Talimat veren, alacağın tahsil edilmesi için her zaman başka önlemler uygulama hakkında sahiptir.

Madde 2 Ücretlendirme

1. Fatura, tebliğinden sonra derhal ödenmelidir.
2. TimoCom borçlunun kendisine yaptığı ödemenin içinden, talimat verene yönelik kendi alacağını mahsup edebilir (bankalar arası cari hesap işlemleri)°
3. TimoCom, mevcut iş ilişkisi kapsamında talimat verenin bir alacak tahsil yetkisi varsa, fatura tutarını diğer faturalarla birlikte tahsil etme hakkını saklı tutar. Talimat veren, mutabık kalınan fatura tutarını bilinen iş hesabından tahsil etme konusunda TimoCom'a tam yetki verir.

Madde 3 Başlangıç ve bitiş

1. Talimat veren, görevlendirme teklifine 3 iş günü süreyle bağlıdır. Sözleşme, talimatın TimoCom tarafından kabul edilmesi ile yürürlüğe girer. Kabul işlemi özel bir formda ve özellikle gizli şekilde gerçekleşmelidir. Sözleşme, TimoCom bu süre zarfında ispatlayarak borçluya müdahale ederse TimoCom tarafından kabul edilmiş sayılır.
2. Talimat, 2 haftalık süreye uyularak talimat veren tarafından feshedilebilir. Borçluya yapılmış olan müdahalede, talimat verene görevlendirme yapılan işlemden ödeme hakkında bilgi verme yükümlülüğü devam eder ve TimoCom, mutabık kalınan ücreti talep etme hakkını saklı tutar.
3. Ağır yükümlülük ihlali durumunda normalin dışında fesih hakkı her iki taraf için de geçerliliğini sürdürür.
4. Talimat veren veya borçlu bir müdahale talimatı ile birlikte TimoCom'daki müşteri statüsünü kaybeder veya sonlandırırsa, talimat veren ve TimoCom, sözleşmeden çıkma hakkına sahiptir. Bu durumda, sözleşme, geleceğe yönelik olarak bozulmuş kabul edilir.
5. Müdahalenin yapılması sırasında alacağın tahsil edilemeyeceği anlaşılırsa, müdahale sonlandırılır ve bu durum, talimat verene bildirilir. Özellikle reddedilmesi, vazgeçilmesi, askıda kalması veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi veya borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olması halinde, alacak tahsil edilemez olarak kabul edilir. Bu durumda, sözleşme, geleceğe yönelik olarak bozulmuş kabul edilir.
6. Talimatı veren, TimoCom'u uygun bilgilerle desteklemekle yükümlüdür. TimoCom talep etmesine rağmen talimat işlemleri için ihtiyaç duyduğu bilgileri 14 gün içinde almazsa, TimoCom, talimatı sonlandırma ve servis ücretini veya o tarihe kadar oluşan müdahale masraflarını faturalandırma hakkına sahiptir.

Madde 4 Sorumluluk

1. TimoCom, talimat verenin sözleşmenin üstlenilmesi ve uygulanması nedeniyle maruz kaldığı zararlar için sadece ağır ihmal veya kasıt durumunda sorumluluk üstlenir. TimoCom’un başkaca bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
2. Bu sözleşmede talimat verenin maruz kaldığı zararlarla ilgili sorumluluk kısıtlamaları veya ademi mesuliyet, şu durumlarda geçerli değildir: a) TimoCom'un kasti davranışı veya ağır ihmali sonucunda oluşmuş olması, b) Sözleşme amacının yerine getirilmesini tehlikeye atacak şekilde, bir ana sözleşme yükümlülüğünün taksirli ihlali,
c) Bir garantinin verilmesi veya kötü niyetle ilgili sorumluluklar,
d) örneğin Alman ürün yükümlülük yasası gibi, uyulması zorunlu kanunlara dayanan sorumluluklar, veya
e) TimoCom, yasal temsilcisi veya acentaları yoluyla can, beden veya sağlığa yönelik
taksirli yaralanmalardan doğan sorumluluklar.
3. Eğer talimat veren taraf bir şirketse, yukarıdaki 2. paragrafın a) ve b) maddelerinde sorumluluk, ağır ihmallerde akdin inikadında öngörülebilen tipik hasarlarla sınırlanmıştır.
4. Talimat veren, açık tutarın ödenecek olmasından ve bu tutar üzerinde mutabık kalınmasından ve TimoCom'un gerekli tüm belgeleri ve bilgileri almasından sorumludur. Talimat verenin, müdahale masraflarının iadesini borçludan sadece, borçlunun hizmeti sağlama açısından temerrüde düşmüş olması kaydıyla talep edebileceğine ve yetkili hukuk düzenine göre borçlunun bu konuda yükümlü olduğuna dikkat çekilir. Talimat veren, bu giderleri direkt olarak borçludan talep eder.
5. TimoCom, yasal nedenlerle saklanması gerekmeyen tüm belgeleri, prosedür tamamlanınca imha etme hakkını saklı tutar.

Madde 5 Diğer koşullar

1. Tüm mutabakatlar yazılı olarak yapılmalıdır.
2. Talimat veren tüketici değilse, ifa yeri ve yetkili mahkeme, Düsseldorf'tur. Bu sözleşme için Alman hukuku geçerlidir.
3. Sözleşme hükümlerinden biri geçersiz olursa veya olacaksa, diğer hükümler ve mutabakatların geçerliliği bundan etkilenmez. Taraflar, geçersiz hale gelmiş hükümlerin yerine, geçersiz hale gelmiş olan hükmün amacına en yakın olan düzenlemeler için mutabakat sağlamakla yükümlüdür.

Baskı tarihi: 01.10.2014

Nakliye sözlüğü – Nakliye temasına açıklamalı cevaplar

Analiz için olan cookilerde özelleştirilmiş reklam kullanıldığına katıliıyorum.