TIMOCOM Logo

Tarayıcınızda JavaScript devre dışı bırakılmış.

Bu nedenle bu Web sitesinin fonksiyon kapsamı daraldı. Kullanım kapsamını ve konforu arttırmak için lütfen JavaScript'i tarayıcı ayarlarınızda geçici olarak devreye sokun.

TIMOCOM Sorumluluk Reddi

TIMOCOM'un teklifi, sadece şirketler ve ticari alıcılara yöneliktir.

(1) Sorumluluğun sınırlandırılması

Bu web sitesinin içerikleri
Bu web sitesinin içerikleri mümkün olan en büyük itinayla hazırlanmaktadır. TIMOCOM GmbH (bundan sonra TIMOCOM olarak anılacaktır) bu web sitesindeki bilgilerin eksiksiz, doğru ve daima güncel olması için sorumluluk üstlenmez. Erişilebilen içeriklerin kullanılmasının riski kullanıcının kendisine aittir. Yazarı belirtilmiş makaleler ilgili yazarın görüşünü yansıtır ve her zaman TIMOCOM'un görüşünü yansıtmaz. Bu Web sitesindeki bilgiler, TIMOCOM hizmetleri veya ürünleri temelinde zımni de olsa hiçbir durumda taahhütler veya garantiler teşkil etmez.

Web sitesine erişim
TIMOCOM bu hizmeti mümkün olduğu kadar kesintisiz olarak erişime hazır tutmak için çaba gösterecektir. Ancak bütün titizliliğin gösterilmesine rağmen erişimin mümkün olmadığı zamanlar olabilir. TIMOCOM bu sunumu istediği zaman değiştirme veya sunuma son verme hakkını saklı tutar.

Harici linkler
Bu web sitesi üçüncü şahısların web sitelerine bağlantılar içermektedir ("harici linkler").

Bu web siteleri ilgili işleticilerin sorumluluğundadır. TIMOCOM ilk bağlantı sırasında harici linklerin başkalarına ait içeriklerinin hukuku ihlal edip etmediğini kontrol etmiştir. Kontrol tarihinde hukuk ihlalleri görülememiştir. TIMOCOM bağlı sitelerin şu anki veya gelecekteki tasarımına ve içeriklerine etki edememektedir. Harici linkler, TIMOCOM'un bağlantı veya link altındaki içerikleri kendisine mal ettiği anlamına gelmez. Sunucudan bu harici linkleri sürekli olarak kontrol etmesi, hukuk ihlali yönünde somut bir uyarıda bulunulmadan beklenilemez. Ancak hukuk ihlalleri bulunduğunun öğrenilmesi durumunda bu tür harici linkler derhal silinir.

Reklam ilanları
Reklam ilanlarının içeriğinden, reklamı yapılan web sitesinin içeriğinden olduğu gibi, ilgili yazar sorumludur. Reklam ilanlarının gösterilmesi, bunların TIMOCOM tarafından kabul edildikleri anlamına gelmez.

Sözleşme ilişkisinin olmaması
TIMOCOM'un web sitesinin kullanılmasıyla, bu kullanım koşullarının zorunlu olarak kabul edilmesi gerektiği dışında kullanıcı ile TIMOCOM arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi oluşmaz. Bu hususta TIMOCOM'dan sözleşmeden doğan veya sözleşme benzeri talepler ileri sürülemez.(2) Telif hakları

Bu web sitesinde yayınlanan içerikler ve eserler telif haklarıyla korunmuştur. Alman telif hukukunun izin vermediği her türlü kullanım için ilgili yazarın veya eser sahibinin önceden yazılı izninin alınması gerekmektedir. Bu özellikle çoğaltılmaları, işlenmeleri, çevrilmeleri, kaydedilmeleri, içeriklerin veri tabanlarına veya başka elektronik medyalara ve sistemlere eklenmesi veya bunlarla gösterilmesi için geçerlidir. Bu sırada üçünü şahısların içerikleri ve makaleleri özel olarak belirtilmektedir. Ayrı içeriklerin veya sitenin tamamının ticari amaçlarla çoğaltılması veya başkalarına verilmesi yasaktır ve cezalandırılabilir.

TIMOCOM web sitesine memnuniyetle istenildiği zaman link gösterilebilir ve bunun için önceden web sitesinin sunucusundan izin alınması gerekli değildir. Bu web sitesinin yabancı web siteleri içinde gösterilmesi sadece TIMOCOM'un izniyle mümkündür.(3) Uygulanan hukuk

Sadece ilgili Almanya Federal Cumhuriyeti hukuku geçerlidir.(4) Özel kullanım koşulları

Bu web sitesinin ayrı olarak kullanılması için özel koşullar yukarıda (1) ile (3) arasında belirtilenlerden farklıysa, buna ilgili yerlerde özel olarak işaret edilmektedir. Bu durumda her bir durumda özel kullanım koşulları geçerlidir.

Analiz için olan cookilerde özelleştirilmiş reklam kullanıldığına katıliıyorum.